logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
minus Projekty Uchwał
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2009
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2010
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2011
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2012
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2013
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2014
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2015
   minus Projekty uchwał planowane na rok 2016
      minus Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 29 stycznia 2016 r.
      minus Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 29 lutego2016 r.
      minus Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 30 marca 2016 r.
      minus Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 29 kwietnia2016 r.
      minus Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 3 czerwca 2016 r.
      minus Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 29 czerwca 2016 r.
      minus Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 30 sierpnia2016 r.
      minus Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 30 września 2016 r.
      minus Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 27 października 2016 r.
      minus Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 30 listopada 2016 r.
      minus Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 29 grudnia 2016 r.
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2017
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2018
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2019
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2016-12-13 10:32:42 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-2021 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Społka z o. (2.35 MB)
2016-12-13 10:51:19 - Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2017-2028 (4.76 MB)
2016-12-13 10:55:52 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2017 rok (24.59 MB)
2016-12-14 08:57:49 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok". (231.32 kB)
2016-12-15 15:16:53 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Wąchocku na 2017 rok (139.68 kB)
2016-12-22 10:04:31 - Projekt uchwały w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Ludowego Wojska Polskiego w Parszowie (51.64 kB)
2016-12-22 11:23:30 - Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok (87.99 kB)
2016-12-22 11:24:10 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2016 (55.90 kB)
2016-12-22 11:24:53 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2016 - 2028 (547.50 kB)
2016-12-28 07:45:21 - Projekt uchwały w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock (32.10 kB)
2016-12-28 07:46:58 - Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwałt Nr VII/30/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiketów i urzadzeń placówek oświatowyc (29.62 kB)

Ilość odwiedzin: 2088
Nazwa dokumentu: Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 29 grudnia 2016 r.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która odpowiada za treść: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wprowadzała dane: Konrad Borek
Data wytworzenia informacji: 2016-12-13 10:30:42
Data udostępnienia informacji: 2016-12-13 10:30:42
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-28 07:47:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner