logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
minus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
   minus OBWIESZCZENIE z dnia 16.12.2016r.
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Starachowice, 16 grudnia 2016r.

Starosta Starachowicki
ul. dr Władysława Borkowskiego 4
27-200 Starachowice

 

BK.I.673.3.2016.JB

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f ust. 3 w związku z art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2031) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2016.29)

Starosta Starachowicki

zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock, w dniu 16 grudnia 2016r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa ulicy Nadrzecznej” na działkach ewid. nr 1239/8 (1239/11, 1239/12, 1239/13), 1239/3, 1239/4 (1239/9, 1239/10), 2306 (2306/1, 2306/2) 2307/1, 2632/5 (2632/9, 2632/10), 2632/1 (2632/7, 2632/8), 2634 (2634/1, 2634/2) i 2635 (2635/1, 2635/2) w obrębie Wąchock. (W nawiasach numery działek po podziale, pogrubioną czcionką działki, które przechodzą na własność Gminy).

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony w sprawie mogą się z nią zapoznać w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach, ul. dr  Władysława Borkowskiego 4, pokój 203 (II piętro) w godzinach od 800 - 1500 w dniach od 2.01.2017r. do 16.01.2017r.

Wyjaśnia się, że stosownie do art. 49 Kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Stosownie do art. 28 Kpa stroną w postępowaniu w niniejszej sprawie jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek a w szczególności: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się:

- w granicach inwestycji,

- w otoczeniu inwestycji, obejmującym nieruchomości bezpośrednio przyległe do działek inwestycji.

 

 

Z up. STAROSTY
inż. Ewa Banaczkowska

Dyrektor Wydziału Budownictwa
i Gospodarki Komunalnej

Ilość odwiedzin: 1009
Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE z dnia 16.12.2016r.
Skrócony opis: Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa ulicy Nadrzecznej”
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Banaczkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Starachowicki
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-12-19 08:00:17
Data udostępnienia informacji: 2016-12-19 08:00:17
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-19 08:23:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner