logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
minus Informacje Burmistrza
   minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock informuje że zamieszczone zostało ogłoszenie o organizowanych II przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w
   minus Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock
   minus Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock
   minus NFORMACJA BURMISTRZA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
   minus INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
   minus Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego
   minus Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego
   minus INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
   minus URMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż zostały ogłoszone przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Wąchocku, stanowiących własność Gm
   minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Informuje że ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wąchock.
   minus Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o ogłoszonym przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Wąchock.
   minus INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ.
   minus INFORMACJA BURMISTRZA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
   minus Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału techniczego
   minus INFORMACJA O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA PRZEBUDOWY DROGI I MOŻLIWOSCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
   minus INFORMACJA BURMISTRZA O SPORZĄDZENIU I PODANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ.
   minus INFORMACJA BURMISTRZA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
   minus BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Wąchock
   minus BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż ogłoszone zostały przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Wąchock
   minus INFORMACJA BURMISTRZA O SPORZĄDZENIU I PODANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZU NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ.
   minus NFORMACJA BURMISTRZA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
   minus INFORMACJA BURMISTRZA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
   minus Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o ogłoszonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej
   minus Informacja burmistrza o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Marcinków
   minus Informacja burmistrza o ogłoszeniu tryeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Wąchock, stanowiącej własność Gminy Wąchock
   minus Informacja burmistrza o ogłoszeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Marcinków, stanowiącej własność
   minus Informacja Burmistrza o ogłoszeniu drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock
   minus Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.
   minus INFORMACJA BURMISTRZA
   minus INFORMACJA BURMISTRZA
   minus Informacja w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Marcinków.
   minus INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
   minus Informacja Burmistrza w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
   minus Informacja Burmistrza w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
   minus Informacja Burmistrza w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wąchock.
   minus Informacja Burmistrza w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wąchock.
   minus INFORMACJA BURMISTRZAO WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
   minus Informacja Burmistrza
   minus INFORMACJA O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA PRZEBUDOWY DROGI I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIANIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO.
   minus Informacja Burmistrzao wywieszeniu wykazu nieruchomościprzeznaczonych do sprzedaży
   minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock informuje, iż ogłosozny został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock
   minus Informacja Burmistrza w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
   minus Informacja Burmistrza z dnia 02.12.2016 r.
   minus Informacja Burmistrza w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości
   minus Informacja Burmistrza w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wąchock
   minus INFORMACJA O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA PRZEBUDOWY DROGI I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIANIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
   minus Informacja Burmistrza w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
   minus Informacja Burmistrza w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
   minus nabór wniosków o przyznanie dotacji na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
   minus Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o przygotowaniu wniosku do Starosty Starachowickiego o uznanie za mienie gminne nieruchomości położonej w Wąchocku przy ul. Św. Rocha, oznaczonej nr ewid
   minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
   minus Informacja - Ustawienie mobilnej kontenerowej instalacji do produkcji emulsji drogowych
   minus Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego
   minus Informacja o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock
   minus Informacja o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock,
   minus Informacja o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock
   minus Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 15.09.2020
   minus Informacja Burmistrza z dnia 28.10.2020
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
minus Zawiadomienia
minus Obwieszczenie SKO
plus Informacja Publiczna
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wąchock, dnia 12.06.2017 r.

BGK.6840.5.2017

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK

informuje, iż

ogłoszone zostały przetargi ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Wąchock,

 

1) NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW

JAKO DZIAŁKA NR 125 O POW. 0,1666 HA

CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI 24.340,00 ZŁ netto

(słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta czterdzieści złotych 00/100)

podlegająca zwolnieniu od podatku od towarów i usług VAT, stosownie do art. 43 ust. 1

pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 710), w przypadku zmiany okoliczności powodującej powstanie obowiązku naliczenia podatku Vat, zostanie zastosowana stawka obowiązująca w dacie sprzedaży nieruchomości

WADIUM W WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ

 (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

 

2) NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW

JAKO DZIAŁKA NR 127/2 O POW. 0,1639 HA

CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI 23.240,00 ZŁ netto

(słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście czterdzieści złotych 00/100)

podlegająca zwolnieniu od podatku od towarów i usług VAT, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 710), w przypadku zmiany okoliczności powodującej powstanie obowiązku naliczenia podatku Vat, zostanie zastosowana stawka obowiązująca w dacie sprzedaży nieruchomości

WADIUM W WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ

 (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

 

Przetargi przeprowadzone zostaną w dniu 21 lipca 2017 roku

w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2:

- o godz. 9.00 – przetarg na działkę Nr 125

- o godz. 10.30 – przetarg na działkę 127/2

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, pokój Nr 2, tel. (041) 27-36-132.

Informacje o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Wąchock, zamieszczone na stronach internetowych biuletynu informacji publicznej gmina.wachock.sisco.info oraz wachock.pl .

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK

Ilość odwiedzin: 1478
Nazwa dokumentu: Informacja Burmistrza w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-06-12 13:09:37
Data udostępnienia informacji: 2017-06-12 13:09:37
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-12 13:16:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner