logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2020
   plus Rok 2019
   minus Rok 2018
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 stycznia 2018 roku
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 lutego 2018 roku
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 marca 2018 roku
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 kwietnia 2018 roku
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 maja 2018 roku
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2018 roku
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 10 sierpnia 2018 roku
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2018 roku
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 września 2018 roku
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 17 października 2018 roku
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 8 listopada 2018 roku
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 21 listopada 2018 roku
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 listopada 2018 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 roku
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   plus Rok 2007
   plus Rok 2006
   plus Rok 2005
   plus Rok 2004
   plus Rok 2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
minus Zawiadomienia
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Uchwała Nr III/10/2018
Uchwała Nr III/10/2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2. Uchwała Nr III/11/2018
Uchwała Nr III/11/2018 w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Wąchock w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023
3. Uchwała Nr III/12/2018
Uchwała Nr III/12/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lat
4. Uchwała Nr III/13/2018
Uchwała Nr III/13/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rze
5. Uchwała Nr III/14/2018
Uchwała Nr III/14/2018 w sprawie uchwalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wąchock przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
6. Uchwała Nr III/15/2018
Uchwała Nr III/15/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock
7. Uchwała Nr III/16/2018
Uchwała Nr III/16/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny na rzecz Powiatu Starachowickiego
8. Uchwała Nr III/17/2018
Uchwała Nr III/17/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąchock
9. Uchwała Nr III/18/2018
Uchwała Nr III/18/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
10. Uchwała Nr III/19/2018
Uchwała Nr III/19/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
11. Uchwała Nr III/20/2018
Uchwała Nr III/20/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2018 -2030
12. Uchwała Nr III/21/2018
Uchwała Nr III/21/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2019-2032
13. Uchwała Nr III/22/2018
Uchwała Nr III/22/2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
14. Uchwała Nr III/23/2018
Uchwała Nr III/23/2018 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok"
15. Uchwała Nr III/24/2018
Uchwała Nr III/24/2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Wąchocku na 2019 rok

Ilość odwiedzin: 1176
Nazwa dokumentu: Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 roku
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Rada Miejska w Wąchocku
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Miejska w Wąchocku
Osoba, która wprowadzała dane: Konrad
Data wytworzenia informacji: 2019-01-04 11:27:43
Data udostępnienia informacji: 2019-01-04 11:27:43
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-04 11:28:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner