logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Wąchock, dnia 2005-12-30

F.3430-2/2005

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia: Obsługa bankowa budżetu gminy Wąchock

  1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Wąchock, z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy

Ul. Wielkowiejska 1, 27- 215 Wąchock

wachock@kl.jst.net.pl

tel. 041 2715042, godz. 8.00-15.00

  1. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony

  1. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

SIWZ dostępna jest nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego w pok. 13 w godzinach pracy Urzędu.

  1. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem:

Prowadzenie obsługi bankowej  budżetu gminy Wąchock i jednostek organizacyjnych gminy, funduszy specjalnych i celowych, rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i rachunków pomocniczych obecnych i nowopowstałych jednostek organizacyjnych w trakcie realizacji zamówienia w zakresie:

1)              otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i rachunków  pomocniczych,

2)              realizację dyspozycji środkami pieniężnymi (poleceń przelewów w tym przy
pomocy poczty elektronicznej),

3)      przyjmowanie wpłat gotówkowych,

4)              dokonywanie wypłat gotówkowych,

5)      potwierdzenie stanu sald na rachunkach,

6)      wydawanie wyciągów bankowych, (Wyciągi bankowe z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji na każdy dzień roboczy).

7)      wydawanie książeczek czekowych,

8)      sporządzanie odpisów dokumentów,

9)              odtwarzanie historii rachunku,

10)        naliczanie oprocentowania od środków na rachunkach,

11)        uruchomianie kredytu krótkoterminowego na rachunkach bieżących,

12)        zapewnienie bezpłatnego użytkowania systemu bankowości elektronicznej,

13)        wydawanie na wniosek Zamawiającego opinii bankowych,

14)        Usługę

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie
Skrócony opis: Ogłoszenie o udziale zamówienia publicznego
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2006-01-03 12:55:36
Data udostępnienia informacji: 2006-01-03 12:55:36
Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-03 12:59:27

Wersja do wydruku...

corner   corner