logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A AOGŁOSZENIE NR 2/2006
z dnia 27.12.2006r.

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy : inspektor ds. dróg w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku w pełnym wymiarze czasu pracy.
1. Osoba   ubiegająca   się o zatrudnienie   musi   spełniać   następujące
wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku
:
-   wykształcenie wyższe,
-   dobra opinia,
-   nie karana za przestępstwa popełnione umyślnie,
-   umiejętność obsługi komputera,
-   znajomość przepisów : prawo budowlane, ustawy o drogach,
-   znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
-   znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na
które przeprowadzany jest nabór
:
-   umiejętność planowania i organizacji pracy,
-   znajomość instrukcji kancelaryjnej,
-   umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole,
-   3-letni staż pracy na stanowisku inspektora ds. dróg.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które
przeprowadzany jest nabór
:
planowanie i wykonywanie bieżących remontów dróg i ulic gminnych,
koordynacja, obsługa i współpraca z innymi zarządcami dróg publicznych,
prowadzenie spraw związanych z oznakowaniem dróg i ulic w zakresie
ruchu drogowego,
przygotowywanie projektów umów z wykonawcami robót drogowych i
ogólnobudowlanych,
organizacja robót i nadzór nad pracownikami interwencyjnymi w zakresie
modernizacji i remontów dróg.
organizacja i nadzór nad robotami przy bieżącym utrzymaniu dróg,
koordynowanie pracami zimowego utrzymania dróg,
4. Wymagane dokumenty :
-   kwestionariusz osobowy,
-   kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-   kopia dokumentów potwierdzających staż pracy,
-   zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności,
-   zaświadczenie o stanie zdrowia,
-   list motywacyjny i szczegółowe CV.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wąchock w Sekretariacie pokój nr 7 lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock z dopiskiem

Nazwa dokumentu: OGŁOSZENIE NR 2/2006
Skrócony opis: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy : inspektor ds. dróg w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku w pełnym wymiarze czasu pracy.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2006-12-27 10:59:21
Data udostępnienia informacji: 2006-12-27 10:59:21
Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-27 11:04:36

Wersja do wydruku...

corner   corner