logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOg?oszenia
minusObwieszczenia
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
 Sprawy do za?atwienia
 Wzory dokumentów
 Podzia? administracyjny kraju
 Urz?dy pracy w Polsce
 Urz?dy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2017 > kwiecień > 2017-04-28
O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 28.04.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego

Wąchock 28.04.2017 r.

Znak: BGK.6733.09.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock

z dnia 28.04.2017 r.

 

Stosownie do art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek na wniosek Pani Krystyny Krajewskiej, ul. Wasilewskiego 12/17, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Rafała Krajewskiego ul. Wasilewskiego 12/17, 26-110 Skarżysko-Kamienna złożony
w dniu 26.04.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku zamieszkania zbiorowego – domu opieki wraz z budową parkingów na 12 miejsc parkingowych, na działkach nr ew. 454/2 i 454/3, położonych przy ul. Rzecznej w Parszowie, gmina Wąchock..

Zawiadamiając o powyższym organ czyni zadość wymogom przepisów prawa określonych Kodeksem postępowania administracyjnego art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.).

Zainteresowane strony mogą w ciągu 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1 (pok. 3) z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzoną dokumentację.

 

     

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

        Jarosław Samela

 

Nazwa dokumentu: O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 28.04.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Konrad Borek
Data wytworzenia informacji: 2017-04-28 09:13:02
Data udostępnienia informacji: 2017-04-28 09:13:02
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-28 09:15:32

Wersja do wydruku...

corner   corner