logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2018 > lipiec > 2018-07-06
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów (ul. Staszica, ul. Szkolna, ul. Dolna)”

Wąchock dnia 06.07.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

o wartości poniżej 30000 euro

 

Nazwa zadania Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów (ul. Staszica, ul. Szkolna, ul. Dolna)” – odcinek w rejonie ul. Szkolnej.

Zmienia się pkt. II.2 ogłoszenia w następujący sposób:

Treść pkt. II.2 przed zmianą

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych ustala się do dnia 30.10.2018 r. nie krócej jednak niż do dnia wykonania wszelkich obowiązków wynikających z odbioru końcowego nadzorowanych robót budowlanych, oraz z okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych. W umowie z Wykonawcą ustalono terminy:

- zakończenie realizacji zamówienia i zgłoszenie do odbioru końcowego do 15.10.2018 r.

Wykonawca robót budowlanych udzielił Zamawiającemu 84 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady.

Treść pkt. II.2 po zmianie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych ustala się do dnia 30.10.2018 r. nie krócej jednak niż do dnia wykonania wszelkich obowiązków wynikających z odbioru końcowego nadzorowanych robót budowlanych, oraz z okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych. W umowie z Wykonawcą ustalono terminy:

- zakończenie realizacji zamówienia i zgłoszenie do odbioru końcowego do 15.10.2018 r.

Wykonawca robót budowlanych udzielił Zamawiającemu 84 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady.

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia za kwotę 107765,39 zł brutto.

Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian.

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Jarosław Samela

Załączniki do pobrania: 2018-07-06 09:12:58 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (333.65 kB)

Nazwa dokumentu: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów (ul. Staszica, ul. Szkolna, ul. Dolna)”
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-07-06 09:09:42
Data udostępnienia informacji: 2018-07-06 09:09:42
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-06 09:14:05

Wersja do wydruku...

corner   corner