logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2010 > wrzesień > 2010-09-03
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej od drogi Starachowice – Skarżysko Kamienna do wsi Węglów

 

Wąchock dnia 02.09.2010 r.
BGK – 7044 – 11/10
 
 

Dotyczy zamówienia poniżej 14000,00 euro
 
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej od drogi Starachowice – Skarżysko Kamienna do wsi Węglów”.

Dokumentacja techniczna obejmuje:

- wstępna koncepcja projektu w 1 egz. wersja papierowa,
- projekt budowlany w 4-rech egz. w wersji papierowej oraz 1 egz w wersji elektronicznej.
- specyfikację techniczną w 2- ch egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej,
- przedmiar robót w 2-ch egz. w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej,
- kosztorys inwestorski w 2-ch egz. w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej,
 
Po stronie Wykonawcy będzie leżało:
- opracowanie wniosku o wydanie warunków technicznych przez ZEORK,
- współudział w opracowaniu wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej,
- zakup map do decyzji lokalizacyjnej,
- aktualizacja map do celów projektowych,
- dokonywanie w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę.
Długość odcinka drogi wzdłuż którego ma być budowane oświetlenie wynosi 640,00 m.
Oferta powinna zawierać cenę oraz termin wykonania zamówienia. Termin wykonania zamówienia należy określić w dniach w stosunku do daty przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy prawomocnej decyzji lokalizacyjnej. Do oferty należy załączyć potwierdzone za zgodność kopie uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 
Długość odcinka drogi wzdłuż którego ma być budowane oświetlenie wynosi 640,00 m.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 10.09.2010 r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wąchock pok. nr 10,. na kopercie należy napisać nazwę zadania.
 
         Informacje na temat zamówienia można uzyskać pod nr telefonu 041/27-36-136, pok. nr 5 w godz. 800 – 1500. Sprawę prowadzi Michał Markowski.
         W załączeniu projekt umowy.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Jarosław Samela
 

 

Załączniki do pobrania: 2010-09-03 13:00:37 - Załącznik do zamówienia (20.99 kB)

Nazwa dokumentu: Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej od drogi Starachowice – Skarżysko Kamienna do wsi Węglów
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Markowski
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Markowski
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2010-09-03 12:51:45
Data udostępnienia informacji: 2010-09-03 12:51:45
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-03 13:01:24

Wersja do wydruku...

corner   corner