logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia, Informacje oraz Decyzje Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Zawiadomienia
minus Obwieszczenia SKO
plus Informacja Publiczna
plus Raporty
minus Deklaracja dostępności
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   minus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
   plus2023
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2009 > listopad

Proszę wybrać przetarg:

» 2009-11-03, Rozstrzygnięcie przetargu - "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Szydłowieckiej - II etap"

» 2009-11-10, Informacja o wyborze oferty - ratownicze prace archeologiczne oraz nadzór archeologiczny przy pracach ziemnych związanych z realizacją inwestycji "Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym"

» 2009-11-16, Rozstrzygnięcie przetargu - Kompleksowy nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania o nazwie "Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock gm. Wąchock wraz z zagospodaro

» 2009-11-18, Przetarg Nieograniczony "Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rataje - Droga do Lipia"

» 2009-11-24, Udzielenie długoterminowego kredytu dla Gminy Wąchock do wysokości 2 892 706,00 zł.

» 2009-11-25, PRZETARG NIEOGRANICZONY - „REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIELKIEJ WSI”

» 2009-11-25, OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

» 2009-11-26, Zamówienia poniżej 14000,00 euro na wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Zabezpieczenie budynków usytuowanych przy ul. Św. Rocha w Wąchocku przed negatywnym oddziaływaniem zbiornika retency

» 2009-11-26, Informacja o zawarciu umowy - Kompleksowy nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania o nazwie „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock gm. Wąchock wraz z zagospodar

» 2009-11-27, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE P.N. „REMONT BUDYNKU WIEJSKIEGO DOMU KULTURY I OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MARCINKÓW”

corner   corner