logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK
 
               Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2006 r. Dz.U. Nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz
w związku z art. 49, art. 10 § 1 i art. 61 § 4
 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 18.06.2008 r. na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie i przebudowie drogi gminnej ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku na odcinku 900 mb, na działkach ewid. Nr Nr 4868, 1802, 1800/1, 1790/1, 1790/2, 1785, 1783, 5037, 5036, 1778, 1775, 1774, 1773, 1770, 1769, 1766, 1765, 1764, 1763, 1762, 1761, 1759, 1758, 1810/1, 1814, 1815, 1816, 1817/1, 1817/2, 1818, 1819, 1820/1, 1820/2, 1821/1, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1789, położonych w m. Wąchock.
         Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
          Ponadto informuję, że w dniu 24.06.2008 r., na podstawie z art. 51 ust. 3 pkt 1,2 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock wystąpił do Starosty Starachowickiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach, o wydanie opinii dot. obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
i określenia jego zakresu dla ww. przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 28 kpa stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w powyższej sprawie
w Referacie Budownictwa, Realizacji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2, parter, w godzinach pracy Urzędu, tj. 745-1545, tel. 041 2736132.
 
 
 
Wąchock, dnia 24.06.2008 r.

Nazwa dokumentu: Obwieszczenie
Skrócony opis: Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie i przebudowie drogi gminnej ulic
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2008-06-24 15:03:29
Data udostępnienia informacji: 2008-06-24 15:03:29
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-24 15:06:50

Wersja do wydruku...

corner   corner