logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy  Wąchock

z dnia  27 lipca  2015 r.

 

Na podst. art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  2015.199 j.t.)

zawiadamiam że:

           po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.05.2015r. Pana Bogusława Kras pełnomocnika   Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład   w Kielcach  ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce wydano postanowienie  z dnia 24.07.2015r.w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: „Przebudowa  gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 PN 6,3 Mpa relacji Lubienia – Parszów wraz z infrastrukturą towarzyszącą”- Etap II C zlokalizowany na terenie miasta Wąchock” na działkach  nr ewid: 820, 819, 818, 817, 816, 815, 814, 813, 812, 811/1, 810, 806/1, 872, 873, 874,876/1, 881, 887, 886, 885, 884, 883/1, 882, 722, 720, 719, 718/1, 718/2, 714/1 713/1, 712, 711, 710/1, 709, 708/1, 707, 706, 4833/1, 689/1, 690/3, 4839, 688/3, 668, 589, 613/1, 602/1, 585, 583, 568/1, 566, 565, 500/1, 465/3, 463/2, 461/3, 460/2, 459, 458, 457, 456, 455, 453, 451/2, 451/3, 449, 448, 447, 446, 443, 440, 437, 435, 4767, 4735, 430, 427, 426/1, 425, 424, 417, 416, 418, 267, 261/5, 260, 26, 142, 144/2, 144/1, 147, 143, 145, 1239/7,2176, 2153/1, 1279/1, 2240/1, 2212/2, 2211/2, 2210/5, 2210/6, 4749/3, 1451/3, 1650/2, 1647/3, 1646/2, 1645/2, 1644/2, 1643/2, 5013/2, 5012/2, 5011/2, 5034/2, 5010/2, 5009/2, 5008/2, 5007/2, 5006/2, 5005/2, 5004/2, 5003/2, 1630/1, 1629/2, 1628/2, 1627/2, 1665, 1664, 1663, 1662/1, 1661, 1660, 1659/3, 1673, 1731, 1730, 1729, 1728, 1727, 1726, 1725, 1724, 1723, 1722, 1721, 1720, 1719, 1716, 1718, 1717, 1712 położonych  w Wąchocku.

       Informuje się o możliwości zapoznania  w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku,  ul. Wielkowiejska 1       (pokój nr 3) z aktami sprawy.

 

        Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach ul. Sienkiewicza 19, 25-007 Kielce za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

 

 

 

                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy  Wąchock

                                                                                 Jarosław  Samela

 

Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 27 lipca 2015 r.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Konrad Borek
Data wytworzenia informacji: 2015-07-27 14:22:08
Data udostępnienia informacji: 2015-07-27 14:22:08
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-27 14:25:55

Wersja do wydruku...

corner   corner