logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
minus Komisje Rady Miejskiej
   minus Plan Pracy Komisji RM
      minus PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ
      minus Plan Pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury
      minus Plan Pracy Komisji Spraw Obywatelskich
      minus Plan Pracy Komisji Promocji i Rozwoju
      minus PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ .
      minus PLAN PRACY KOMISJI OBYWATELSKIEJ .
      minus PLAN PRACY KOMISJI PROMOCJI I ROZWOJU.
      minus PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, GOSPODARKI I INFRASTRUKTURY
      minus PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2015 ROK
      minus PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, GOSPODARKI I INFRASTRUKTURY
      minus Plan Pracy Komisji Spraw Obywatelskich na 2015 rok
      minus PLAN PRACY KOMISJI PROMOCJI I ROZWOJU NA 2015 ROK.
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Plan Pracy

Komisji Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury na 2010r.

 

L.p.

Termin

Tematyka

Uwagi

1

Styczeń

1.       Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym:

-           informacja o stanie wdrożenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi

-           informacja Burmistrza o realizacji wniosków zgłaszanych na zebraniach mieszkańców w 2009r.

-           informacja z pracy Społecznej Rady SZOZ za 2009.

-           Informacja z pracy Społecznej Rady Kultury za 2009r.

-           Przyjęcie sprawozdania pracy Komisji Budżetu za 2009r.

2.       Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał.

3.       Sprawy bieżące.

 

2

Luty

1.       Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym:

-           informacja o działalności Zarządów Osiedli i Rad Sołeckich w 2009r.

-           informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w 2009r.

2.       Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał.

3.       Sprawy bieżące.

 

3

Marzec

1.       Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym:

-           informacja na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Gminy Wąchock przez:

a)         Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

b)         Zarząd Dróg Powiatowych

c)         Urząd Gminy Wąchock

2.       Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał.

3.       Sprawy bieżące.

 

4

Kwiecień

1.       Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym:

-           analiza sprawozdań finansowych

a)         Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej

b)         Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury

c)         Samorządowego Zespołu Opieki Zdrowotnej; - za 2009r.

2.       Rozpatrzenie iż zaopiniowanie projektów uchwał.

3.       Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2009r.

4.       Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza za 2009r.

5.       Sprawy bieżące.

 

5

Maj

1.       Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

2.       Zapoznanie się z realizacją budżetu za I kwartał 2010r.

3.       Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał.

4.       Informacja na temat systemu gospodarki odpadami komunalnymi –         w aspekcie ewentualnego powtórzenia referendum gminnego.

5.       Sprawy bieżące.

 

6

Czerwiec

1.       Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

2.       Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał.

3.       Sprawy bieżące.

 

7

Lipiec.

1.       Analiza stanu zaawansowania remontów bieżących oraz inwestycji na terenie Gminy.

2.       Sprawy bieżące.

 

8

Sierpień

1.       Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym:

-           informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej za I półrocze 2010r.

2.       Analiza realizacji budżetu za I półrocze 2010r.

3.       Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał.

4.       Sprawy bieżące.

 

 

 

L.p.

Termin

Tematyka

Uwagi

9

Wrzesień

1.       Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

2.       Analiza wniosków do budżetu na 2011r. zgłoszonych prze jednostki pomocnicze.

3.       Sprawy bieżące.

 

10

Październik

1.       Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym:

-           informacji na temat przygotowania służb gminnych do okresu zimowego

2.       Analiza uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych.

3.       Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał.

4.       Ocena realizacji wniosków zgłaszanych na posiedzeniach Komisji Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury w 2010r.

5.       Sprawy bieżące.

 

11

Listopad

1.       Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym:

-           Informacji Burmistrza na temat wykonanych prac inwestycyjnych       i remontowych w 2010r.

2.       Ocena realizacji budżetu za III kwartały 2010r.

3.       Omówienie projektu budżetu na 2011r.

4.       Sprawy bieżące.

 

12

Grudzień

1.       Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

2.       Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji w 2010r.

3.       Opracowanie projektu planu pracy Komisji na 2011r.

4.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2011.

5.       Sprawy bieżące.

 

 

 

UWAGA:

  1. Plan Pracy Komisji będzie aktualizowany o tematy wynikające z sytuacji, które mogą wystąpić w trakcie trwania roku – wymagające opinii Komisji.
  2. Dopuszcza się zmianę terminów posiedzeń Komisji oraz przesunięcia niektórych tematów    w zależności powstania okoliczności, których nie można było przewidzieć.
  3. Ze względu na złożony charakter zagadnień, posiedzenia Komisji mogą być rozszerzane        o dodatkowe spotkania dotyczące analizy zaplanowanych zagadnień.

 

 

Przewodniczący Komisji

 

Leszek Śmigas

Nazwa dokumentu: Plan Pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury
Skrócony opis: Plan Pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury na 2010r.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Karolina Derlatka - Błąd
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Derlatka - Błąd
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2007-09-27 08:57:56
Data udostępnienia informacji: 2007-09-27 08:57:56
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-18 13:43:12

Wersja do wydruku...

corner   corner