logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
minus Komisje Rady Miejskiej
   minus Plan Pracy Komisji RM
      minus PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ
      minus Plan Pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury
      minus Plan Pracy Komisji Spraw Obywatelskich
      minus Plan Pracy Komisji Promocji i Rozwoju
      minus PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ .
      minus PLAN PRACY KOMISJI OBYWATELSKIEJ .
      minus PLAN PRACY KOMISJI PROMOCJI I ROZWOJU.
      minus PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, GOSPODARKI I INFRASTRUKTURY
      minus PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2015 ROK
      minus PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, GOSPODARKI I INFRASTRUKTURY
      minus Plan Pracy Komisji Spraw Obywatelskich na 2015 rok
      minus PLAN PRACY KOMISJI PROMOCJI I ROZWOJU NA 2015 ROK.
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Plan pracy Komisji Promocji i Rozwoju na 2011r.
 

L. p.
TERMIN
TEMATYKA
PRZYGOTOWUJĄCY
1.                   
Styczeń
1.      Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych w szczególności:
 • informacja Burmistrza z realizacji wniosków zgłaszanych na zebraniach mieszkańców Gminy, wniosków radnych z sesji oraz wniosków komisji w 2010 r.
2.      Informacja na temat planowanych w 2011 r. działań w zakresie promocji Miasta i Gminy Wąchock
3.       Informacja na temat przygotowań do inwestycji i remontów planowanych w 2011 r.
UMiG
 
 
 
 
UMiG
 
 
UMiG
2.                   
Luty
1.         Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych w szczególności:
 • informacja o działalności związków i stowarzyszeń do których należy gmina Wąchock za2010r,
 • informacja o działalności związków i stowarzyszeń działających na terenie gminy Wąchock za 20l0 r.
 • informacja władz Powiatu Starachowickiego na temat planów promocji powiatu w 2011 r.
 • analiza działalności Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich za 2010 r.
 • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie funduszu sołeckiego
 
 
Stowarzyszenia
 
 
Stowarzyszenia
 
 
Starostwo
Sołtysi
Przewodniczący Zarządu Rad Osiedlowych
UMiG
3.                   
Marzec
Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych w szczególności:
 • informacja PUP na temat bezrobocia w gminie i powiecie,
 • informacja na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Gminy w 2011 r.
 • informacja Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
 • informacja Zarządu Dróg Powiatowych
 • informacja z Urzędu Gminy w Wąchocku
 • informacja na temat przygotowań do inwestycji i remontów planowanych w 2011 r.
UMiG
 
 
 
GDDKiA
 
 
ZDP
 
 
UMiG
UMiG
 
4.                   
Kwiecień
Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych w szczególności:
 • informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej za 2010 r.
 • rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy za 2010 r.
 • rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza za
  2010r.
 
 
UMiG
 
UMiG
 
Komisja Rewizyjna
5.                   
Maj
Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów
sesyjnych    w szczególności:
 • informacja na temat stanu przygotowań do kluczowych imprez promocyjno-kulturalnych w 2011 r.
 • Informacja na temat realizacji działań w zakresie promocji Miasta i Gminy Wąchock w 2011 r.
 
 
UMiG; MGOK
 
 
UMiG
6.                   
Czerwiec
1.      Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych w szczególności:
 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wąchock.
2.      Informacja na temat działań wnioskowanych do wykonania w ramach wniosków do funduszu sołeckiego
 
 
 
UMiG
 
 
UMiG
7.                   
Lipiec
Ocena inwestycji i remontów na terenie gminy
UMiG
8.                   
Sierpień
Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych w szczególności:
 • informacja z realizacji Uchwał Rady Miejskie za I półrocze,
 • ocena realizacji budżetu za I półrocze 2011 br.
 
 
 
UMiG
 
UMiG
 
9.                   
Wrzesień
1.      Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych w szczególności:
 • informacja dotycząca wniosków do budżetu na 2011r. zgłoszonych przez jednostki pomocnicze,
2.      Informacja na temat inwestycji remontów wykonywanych w 2011 r.
 
 
 
UMiG
 
 
UMiG
10.               
Październik
1.      Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych w szczególności:
 • przyjęcie Programu współpracy Miasta i Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz innymi    podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r.
 •  informacja Burmistrza na temat   przygotowania służb gminnych do okresu zimowego
2.      Analiza propozycji w zakresie podatków i uchwał lokalnych
 
 
UMiG
 
 
 
 
UMiG
 
11.               
Listopad
Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych w szczególności:
 • informacja Burmistrza na temat prac inwestycyjnych i remontowych w 2011 r.
 •  informacja Burmistrza na temat prowizorium i planowanych prac inwestycyjnych i remontowych w 2012 r.
 
 
UMiG
 
UMiG
12.               
Grudzień
Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych
w szczególności:
 • przyjęcia pakietu uchwał dotyczących podatków w gminie Wąchock,
 • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej stałych komisji na rok 2012,
 • rozpatrzenie    projektu    uchwały     w     sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 •  rozpatrzenie projektu budżetu gminy na 2012 r.
 
 
UMiG
 
UMiG
 
 
UMiG
 
 
 
UMiG

 
 
1.      Plan pracy Komisji będzie aktualizowany o tematy wynikające z sytuacji, które mogą wymagać opinii Komisji.
2.      Dopuszcza się przestawianie niektórych tematów pomiędzy miesiącami, zależnie od aktualnych uwarunkowań.
3.      Posiedzenia Komisji planowane będą na wtorek lub środę   przed sesją.
 
 
Przewodniczący Komisji
Lipiec Edward

Ilość odwiedzin: 2969
Nazwa dokumentu: Plan Pracy Komisji Promocji i Rozwoju
Skrócony opis: Plan Pracy Komisji Promocji i Rozwoju na 2011 r.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Karolina Derlatka - Błąd
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Derlatka - Błąd
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2008-06-25 13:01:05
Data udostępnienia informacji: 2008-06-25 13:01:05
Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-11 08:10:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner