logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
minus Projekty Uchwał
   minus Projekty uchwał planowane na rok 2009
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 30.01.2009
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 24.02.2009
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 09.03.2009
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 25.03.2009
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 28.04.2009
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 29.05.2009
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 10.06.2009
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 30.06.2009
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 27.08.2009
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 29.09.2009
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 27.10.2009
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 30.11.2009
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 30.12.2009
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2010
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2011
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2012
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2013
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2014
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2015
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2016
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2017
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2018
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2009-08-20 14:59:26 - Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kradytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. (125.53 kB)
2009-08-20 15:01:07 - W sprawie zaciągnięcia kredytu. (163.04 kB)
2009-08-20 15:03:41 - W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. (1.39 MB)
2009-08-21 14:57:41 - W sprawie zwiększenia pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 0573T Majków - Marcinków - Wąchock w m. Wąchock, ul. Św. Rocha - I etap" (153.42 kB)
2009-08-21 15:00:04 - W sprawie przyjęcia "Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Wąchock na lata 2009-2013" (1.05 MB)
2009-08-26 09:45:36 - W sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Wąchock (137.77 kB)
2009-08-26 09:47:30 - W sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani i Przemocy w Rodzinie na 2009 r. (155.38 kB)
2009-08-26 09:51:27 - W sprawie przystąpienia i współfinansowania przez Gminę Wąchock realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego projektu pod nazwą "e-świętokrzyskie Budowa Systemu I (217.70 kB)
2009-08-26 10:02:57 - W sprawie przyjęcia dodatkowej składki członkowskiej Miasta i Gminy Wąchock na rzecz Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" na realizację projektu współfinansowanego (283.11 kB)
2009-08-26 10:09:45 - W sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale nr XXXVII/212/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock czynn (106.43 kB)
2009-08-26 10:16:33 - W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock do złożenia wniosku o pozyskanie środków finansowych z Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 20 (147.68 kB)

Ilość odwiedzin: 1105
Nazwa dokumentu: Projekty uchwał na sesję RM w dniu 27.08.2009
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Pyzik
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Pyzik
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2009-08-20 14:51:38
Data udostępnienia informacji: 2009-08-20 14:51:38
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-26 10:24:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner