logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
minus Projekty Uchwał
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2009
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2010
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2011
   minus Projekty uchwał planowane na rok 2012
      minus Projekt uchwały na sesję RM w dniu 11.01.2012
      minus Projekt uchwały na sesję RM w dniu 27.01.2012
      minus Projekt uchwały na sesję RM w dniu 24.02.2012
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 30.03.2012
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 27.04.2012
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 25.05.2012
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 28.06.2012
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 30.08.2012
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 28.09.2012
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 26.10.2012
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 30.11.2012
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 17.12.2012
      minus Projekty uchwał na sesję RM w dniu 28.12.2012
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2013
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2014
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2015
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2016
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2017
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2018
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2019
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2020
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
minus Zawiadomienia
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przewidywany porządek obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach między sesjami.
6. Wnioski i zapytania.
7. Informacja burmistrza z realizacji wniosków zgłaszanych na zebraniach mieszkańców Gminy, wniosków radnych z sesji oraz wniosków komisji w III kwartale 2012
8. Informacja burmistrza na temat przygotowania służb gminnych do okresu zimowego
9. Informacja na temat realizacji budżetu za III kwartał 2012 r.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wąchock na 2012 r.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąchock na lata 2012-2028
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od środków transportowych
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od nieruchomości
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Wąchock na okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych , których zarządzającym jest Gmina Wąchock
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określania przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Wąchock oraz warunków i zasad korzystania z przystanków .
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału gminy Wąchock na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib komisji stałych
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
21. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
22. Interpelacje i oświadczenia radnych.
23. Sprawy różne.
24. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący RM
Robert Janus

Załączniki do pobrania: 2012-11-26 08:06:19 - Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wąchock na 2012 r. (2.12 MB)
2012-11-26 08:10:33 - Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąchock na lata 2012-2028. (2.64 MB)
2012-11-26 08:11:38 - Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od środków transportowych. (141.43 kB)
2012-11-26 08:12:48 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od nieruchomości. (127.54 kB)
2012-11-26 08:14:11 - Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013 (313.03 kB)
2012-11-26 08:18:40 - Projekt uchwały w sprawie stawek opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych , których zarządzającym jest Gmina Wąchock. (365.82 kB)
2012-11-26 08:20:38 - Projekt uchwały w sprawie określania przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Wąchock oraz warunków i zasad korzystania z przystanków. (612.45 kB)
2012-11-26 08:22:40 - Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Wąchock na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib komisji stałych. (702.27 kB)
2012-11-26 08:23:59 - Projekt uchwały w sprawie Zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku (343.78 kB)
2012-11-26 08:25:47 - Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku. (607.08 kB)
2012-11-26 09:26:45 - Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Wąchock na okres od 1 stycznia 2013 r. d (156.93 kB)

Ilość odwiedzin: 3559
Nazwa dokumentu: Projekty uchwał na sesję RM w dniu 30.11.2012
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Biuro Rady Miejskiej
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2012-11-26 07:55:08
Data udostępnienia informacji: 2012-11-26 07:55:08
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-26 09:36:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner