logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
minus Projekty Uchwał
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2009
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2010
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2011
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2012
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2013
   minus Projekty uchwał planowane na rok 2014
      minus Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 30 stycznia 2014 r.
      minus Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 28 lutego 2014 r.
      minus Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 28 marca 2014 r.
      minus Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 28 kwietnia 2014 r.
      minus Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 30 maja 2014 r.
      minus Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 30 czerwca 2014 r.
      minus Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 29 sierpnia 2014 r.
      minus Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 26 września 2014 r.
      minus Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 18 października 2014 r.
      minus Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 31 października 2014 r.
      minus Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 10 grudnia 2014 r.
      minus Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 30 grudnia 2014 r.
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2015
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2016
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2017
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2018
   plus Projekty uchwał planowane na rok 2019
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2014-06-25 10:25:19 - Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock za 2013 rok (103.78 kB)
2014-06-25 10:27:11 - Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej ora (166.12 kB)
2014-06-25 10:28:21 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku za 2013 rok (1.61 MB)
2014-06-25 10:29:10 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku za 2013 rok (1.58 MB)
2014-06-25 10:32:42 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/110/2008 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli pla (111.41 kB)
2014-06-25 10:33:37 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2014-2028. (2.17 MB)
2014-06-25 12:01:29 - Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok (1.84 MB)
2014-06-25 12:02:28 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku za 2013 rok (1.86 MB)
2014-06-25 12:04:24 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Rataje na rzecz Gminy Wąchock (117.14 kB)
2014-06-25 12:05:17 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wąchock (290.50 kB)
2014-06-27 16:23:37 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wąchock za 2013 rok (104.94 kB)
2014-06-27 16:24:46 - Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Parszów (102.51 kB)

Ilość odwiedzin: 1031
Nazwa dokumentu: Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 30 czerwca 2014 r.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która odpowiada za treść: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wprowadzała dane: Konrad Borek
Data wytworzenia informacji: 2014-06-25 10:13:05
Data udostępnienia informacji: 2014-06-25 10:13:05
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-27 16:25:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner