logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2020
   plus Rok 2019
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   plus Rok 2007
   plus Rok 2006
   plus Rok 2005
   minus Rok 2004
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 stycznia 2004 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 23 marca 2004r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 kwietnia 2004r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 maja 2004 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2004 r.
         minus Uchwała Nr XXI/126/2004
         minus Uchwała Nr XXI/127/2004
         minus Uchwała NR XXI/128/2004
         minus Uchwała Nr XXI/129/2004
         minus Uchwała Nr XXI/130/2004
         minus Uchwał Nr XXI/131/2004
         minus Uchwała Nr XXI/132/2004
         minus Uchwała Nr XXI/133/2004
         minus Uchwała Nr XXI/134/2004
         minus Uchwała Nr XXI/135/2004
         minus Uchwała Nr XXI/136/2004
         minus Uchwała Nr XXI/137/2004
         minus Uchwała Nr XXI/138/2004
         minus Uchwała Nr XXI/139/2004
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 21 lipca 2004r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 24 sieprnia 2004r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 października 2004r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 12 listopada 2004r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2004 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2004 r.
   plus Rok 2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Uchwał Nr XXI/131/2004

Rady Miejskiej w Wąchocku

z dnia 29 czerwca 2004

 

W sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie jako aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Starachowice majątku wodno-ściekowego należącego do Gminy Wąchock.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity z 2001 roku (dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (dz. U. Nr 46, poz. 43 z 2000 roku z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.

Wyraża zgodę na wniesienie jako aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  w Starachowicach majątku wodno – ściekowego należącego do Gminy Wąchock, zgodnie z przyjętym harmonogramem obejmującego:

 

1. grunt w działkach o ewidencyjnych nr 318/2 i 319/2 położonych w Ratajach zabudowanych budynkiem ujęcia wody.

2. grunt w działkach o ewidencyjnych nr 364/1, 364/2, 370/1, 368/1 i 366/1 położonych w Wielkiej Wsi zabudowanych budynkiem ujęcia wody.

 

§ 2.

Wyraża zgodę na wniesienie aportu do dnia 31.12.20008r. do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach majątku należącego do gminy Wąchock na kwotę 15.140,2 tys. Zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość odwiedzin: 1962
Nazwa dokumentu: Uchwał Nr XXI/131/2004
Skrócony opis: W sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie jako aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Starachowice majątku wodno-ściekowego należącego do Gminy Wąchock.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wytworzyła informację: Rada Miasta
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Włodzimierz Ferka
Data wytworzenia informacji: 2004-06-29 13:54:34
Data udostępnienia informacji: 2004-08-09 13:54:34
Data ostatniej aktualizacji: 2004-08-09 13:55:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner