logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2020
   plus Rok 2019
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   plus Rok 2007
   plus Rok 2006
   minus Rok 2005
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 stycznia 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 lutego 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 kwietnia 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 maja 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2005
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 22 września 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 września 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 listopada 2005 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2005 r.
         minus Uchwała Nr XXXVIII/239/2005
         minus Uchwała Nr XXXVIII/240/2005
         minus Uchwała Nr XXXVIII/241/2005
         minus Uchwała Nr XXXVIII/242/2005
         minus Uchwała Nr XXXVIII /243//2005
         minus UCHWAŁA NR XXXVIII/244/2005
         minus UCHWAŁA NR XXXVIII/245/2005
         minus UCHWAŁA Nr XXXVIII/246/2005
         minus Uchwała Nr XXXVIII/247/2005
         minus Uchwała Nr XXXVIII/248/2005
         minus Uchwała Nr XXXVIII/249/2005
         minus Uchwała Nr XXXVIII/250/2005
         minus Uchwała Nr XXXVIII/251/2005
   plus Rok 2004
   plus Rok 2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Uchwała Nr XXXVIII/239/2005
W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2. Uchwała Nr XXXVIII/240/2005
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na obsługę bankowa budżetu Gminy Wąchock
3. Uchwała Nr XXXVIII/241/2005
W sprawie ustalenia trybu wyboru banku do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Wąchock
4. Uchwała Nr XXXVIII/242/2005
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, unkcyjnego, nagród oraz niektóre inne składniki wynagrodzeni
5. Uchwała Nr XXXVIII /243//2005
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze , i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich
6. UCHWAŁA NR XXXVIII/244/2005
W sprawie: zmian w budżecie gminy
7. UCHWAŁA NR XXXVIII/245/2005
W sprawie: upoważnienia dla Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji
8. UCHWAŁA Nr XXXVIII/246/2005
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które w roku 2005 nie wygasają z upływem roku budżetowego.
9. Uchwała Nr XXXVIII/247/2005
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r,
10. Uchwała Nr XXXVIII/248/2005
W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.
11. Uchwała Nr XXXVIII/249/2005
W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006r.
12. Uchwała Nr XXXVIII/250/2005
w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i stałych komisji na rok 2006.
13. Uchwała Nr XXXVIII/251/2005
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wąchock na rok 2006

Ilość odwiedzin: 2133
Nazwa dokumentu: Uchwały uchwalone na sesji Rady Miejskiej w Wąchocku w dniu 29 grudnia 2005 r.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Rada Miejska
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2006-01-16 11:13:28
Data udostępnienia informacji: 2006-01-16 11:13:28
Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-16 11:16:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner