logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
minus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
   minus Protokół Nr I/2006
   minus Protokół Nr II/2006
   minus Protokół Nr IV/2006
   minus Protokół Nr V/2007
   minus Protokół Nr VI/2007
   minus Protokoł Nr VII / 2007
   minus Protokoł Nr VIII / 2007
   minus Protokoł Nr IX / 2007
   minus Protokoł Nr X / 2007
   minus Protokół Nr XI/2007
   minus Protokół Nr XII/2007
   minus Protokół Nr XIII/2007
   minus Protokół Nr XIV/2007
   minus Protokół Nr XV/2007
   minus Protokół Nr XVI/2007
   minus Protokół Nr XVII/2008
   minus Protokół Nr XVIII/2008
   minus Protokół Nr XIX/2008
   minus Protokół Nr XX/2008
   minus Protokół Nr XXI/2008
   minus Protokół Nr XXII/2008
   minus Protokół Nr XXIII/2008
   minus Protokół Nr XXIV/2008
   minus Protokół Nr XXV/2008
   minus Protokół Nr XXVI/2008
   minus Protokół Nr XXVII/2008
   minus Protokół Nr XXVIII/2008
   minus Protokół Nr XXIX/2008
   minus Protokół Nr XXX/2009
   minus Protokół Nr XXXI/2009
   minus Protokół Nr XXXII/2009
   minus Protokół Nr XXXIII/2009
   minus Protokół Nr XXXIV/2009
   minus Protokół Nr XXXV/2009
   minus Protokół Nr XXXVI/2009
   minus Protokół Nr XXXVII/2009
   minus Protokół Nr XXXVIII/2009
   minus Protokół Nr XXXIX/2009
   minus Protokół Nr XL/2009
   minus Protokół Nr XLI/2009
   minus Protokół Nr XLII/2009
   minus Protokół Nr XLIII/2009
   minus Protokół Nr XLIV/2010
   minus Protokół Nr XLV/2010
   minus Protokół Nr XLVI/2010
   minus Protokół Nr XLVII/2010
   minus Protokół Nr XLVIII/2010
   minus Protokół Nr XLIX/2010
   minus Protokół Nr L/2010
   minus Protokół Nr LI/2010
   minus Protokół Nr LII/2010
   minus Protokół Nr LIII/2010
   minus Protokół Nr LIV/2010
   minus Protokół Nr I/2010
   minus Protokół Nr II/2010
   minus Protokół Nr III/2010
   minus Protokół Nr IV/2010
   minus Protokół Nr V/2011
   minus Protokół Nr VI/2011
   minus Protokół Nr VII/2011
   minus Protokół Nr VIII/2011
   minus Protokół Nr IX/2011
   minus Protokół Nr X/2011
   minus Protokół Nr XI/2011
   minus Protokół Nr XII/2011
   minus Protokół Nr XIII/2011
   minus Protokół Nr XIV/2011
   minus Protokół Nr XV/2011
   minus Protokół Nr XVI/2011
   minus Protokół Nr XVII/2012
   minus Protokół Nr XVIII/2012
   minus Protokół Nr XIX/2012
   minus Protokół Nr XX/2012
   minus Protokół Nr XXI/2012
   minus Protokół Nr XXII/2012
   minus Protokół Nr XXIII/2012
   minus Protokół Nr XXIV/2012
   minus Prorokół Nr XXV/2012
   minus Protokół Nr XXVI/2012
   minus Protokół Nr XXVII/2012
   minus Protokół Nr XXVIII/2012
   minus Protokół Nr XXIX/2012
   minus Protokół Nr XXX/2013
   minus Protokół Nr XXXI/2013
   minus Protokół Nr XXXII/2013
   minus Protokół XXXIII/2013
   minus Protokół XXXIV/2013
   minus Protokół XXXV/2013
   minus Protokół XXXVI/2013
   minus Protokół XXXVII/2013
   minus Protokół XXXVIII/2013
   minus Protokół XXXIX/2013
   minus Protokół XL/2013
   minus Protokół XLI/2013
   minus Protokół XLII/2014
   minus Protokół XLIII/2014
   minus Protokół XLIV/2014
   minus Protokół Nr XLV/2014
   minus Protokół Nr XLVI/2014
   minus Protokół Nr XLVII/2014
   minus Protokół Nr XLVIII/2014
   minus Protokół Nr XLIX/2014
   minus Protokół Nr L/2014
   minus Protokół Nr LI/2014
   minus Protokół Nr LII/2014
   minus Protokół Nr LIII/2014
   minus Protokół Nr LIV/2014
   minus Protokół Nr I/2014
   minus Protokół Nr II/2014
   minus Protokół Nr III/2014
   minus Protokół Nr IV/2015
   minus Protokół Nr V/2015
   minus Protokół Nr VI/2015
   minus Protokół Nr VII/2015
   minus Protokół Nr VIII/2015
   minus Protokół Nr IX/2015
   minus Protokół Nr X/2015
   minus Protokół Nr XI/2015
   minus Protokół Nr XII/2015
   minus Protokół Nr XIII/2015
   minus Protokół Nr XIV/2015
   minus Protokół Nr XV/2016
   minus Protokół Nr XVI/2016
   minus Protokół Nr XVII/2016
   minus Protokół Nr XVIII/2016
   minus Protokół Nr XIX/2016
   minus Protokół Nr XX/2016
   minus Protokół Nr XXI/2016
   minus Protokół Nr XXII/2016
   minus Protokół Nr XXIII/2016
   minus Protokół Nr XXIV/2016
   minus Protokół Nr XXV/2016
   minus Protokół Nr XXVI/2017
   minus Protokół Nr XXVII/2017
   minus Protokół Nr XXVIII/2017
   minus Protokół Nr XXIX/2017
   minus Protokół Nr XXX/2017
   minus Protokół Nr XXXI/2017
   minus Protokół Nr XXXII/2017
   minus Protokół Nr XXXIII/2017
   minus Protokół Nr XXXIV/2017
   minus Protokół Nr XXXV/2017
   minus Protokół Nr XXXVI/2017
   minus Protokół Nr XXXVII/2017
   minus Protokół Nr XXXVIII/2018
   minus Protokół Nr XXXIX/2018
   minus Protokół Nr XL/2018
   minus Protokół Nr XLI/2018
   minus Protokół Nr XLII/2018
   minus Protokół Nr XLIII/2018
   minus Protokół Nr XLIV/2018
   minus Protokół Nr XLV/2018
   minus Protokół Nr XLVI/2018
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Protokoł  Nr  II / 2006

z  sesji  Rady  Miejskiej  w  Wąchocku,

która  odbyła  się  w  dniu  2  grudnia  2006r.

 

                      Obrady  sesji  Rady  Miejskiej  w  Wąchocku  rozpoczęto  o  godz. 15.00  w  Miejsko - Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Wąchocku.

                      W  sesji  udział  wzięło  15  Radnych, co  stanowi  100%  ustawowego  składu  Rady. ( Lista  obecności  w  załączeniu – Załącznik  Nr  1 )

 

 

Ad. Pkt  1.   Otwarcie  sesji   i  stwierdzenie  quorum.

 

              Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej  Pan  Sebastian  Staniszewski.

Na  podstawie  listy  obecności  Przewodniczący  RM  stwierdził,  że  na  sali  obrad  obecnych   jest  15  radnych,   co   stanowi   quorum  do   podejmowania   prawomocnych   uchwał.

Kolejno  powitał :

-  licznie  przybyłych  gości  w  osobach:

       1. O. Opat  - Eustachy  Kocik;

       1. Pan  Krzysztof  Grzegorek  -  Poseł  na  Sejm RP;

       2. Pan  Krzysztof  Lipiec    -   Poseł  na  Sejm RP;

       3. Pan  Andrzej  Matynia -   Starosta Starachowicki;

       4. Pan  Jan  Wzorek – Przewodniczący  Rady  Powiatu;

       5. Pan Mirosław  Seta – były  burmistrz   MiG  Wąchock;

       6. Pan  Mieczysław  Szczodry – były  burmistrz  MiG  Wąchock;

       7. Pan  Jan  Solarz  -  były  burmistrz  MiG  Wąchock;

       8. Pan  Jarosław  Samela – burmistrz  elekt;

       9. Pan  Leszek  Partyka – Komendant  Komisariatu  Policji;

-  Radnych  Rady  Miejskiej;

-  Sołtysów i  Przewodniczących  RO;

-  Dyrektorów  Szkół  i  Dyrektorów Jednostek  Organizacyjnych;

-  pracowników  urzędu;   

-  przedstawicieli  prasy;

-  bardzo  licznie  przybyłych  mieszkańców  gminy;

 

Ad. Pkt 2.   Przyjęcie  protokołu  z   poprzedniej   sesji.

 

               Protokół  z  I  sesji  Rady  Miejskiej  z  dnia  27 listopada  2006r. przyjęto  bez  uwag  i  poprawek.

 

Ad. Pkt. 3.   Przyjęcie   porządku   obrad.

 

Z uwagi  na  uroczysty  charakter dzisiejszej sesji, oraz  aby  stało się  to  regułą,   Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Sebastian  Staniszewski  zaproponował, aby  pkt.

Ilość odwiedzin: 2365
Nazwa dokumentu: Protokół Nr II/2006
Skrócony opis: Protokół Nr II / 2006 z sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 2 grudnia 2006r.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Rymarczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Rymarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2007-04-18 09:04:53
Data udostępnienia informacji: 2007-04-18 09:04:53
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-18 09:22:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner