logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
minus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
   minus Protokół Nr I/2006
   minus Protokół Nr II/2006
   minus Protokół Nr IV/2006
   minus Protokół Nr V/2007
   minus Protokół Nr VI/2007
   minus Protokoł Nr VII / 2007
   minus Protokoł Nr VIII / 2007
   minus Protokoł Nr IX / 2007
   minus Protokoł Nr X / 2007
   minus Protokół Nr XI/2007
   minus Protokół Nr XII/2007
   minus Protokół Nr XIII/2007
   minus Protokół Nr XIV/2007
   minus Protokół Nr XV/2007
   minus Protokół Nr XVI/2007
   minus Protokół Nr XVII/2008
   minus Protokół Nr XVIII/2008
   minus Protokół Nr XIX/2008
   minus Protokół Nr XX/2008
   minus Protokół Nr XXI/2008
   minus Protokół Nr XXII/2008
   minus Protokół Nr XXIII/2008
   minus Protokół Nr XXIV/2008
   minus Protokół Nr XXV/2008
   minus Protokół Nr XXVI/2008
   minus Protokół Nr XXVII/2008
   minus Protokół Nr XXVIII/2008
   minus Protokół Nr XXIX/2008
   minus Protokół Nr XXX/2009
   minus Protokół Nr XXXI/2009
   minus Protokół Nr XXXII/2009
   minus Protokół Nr XXXIII/2009
   minus Protokół Nr XXXIV/2009
   minus Protokół Nr XXXV/2009
   minus Protokół Nr XXXVI/2009
   minus Protokół Nr XXXVII/2009
   minus Protokół Nr XXXVIII/2009
   minus Protokół Nr XXXIX/2009
   minus Protokół Nr XL/2009
   minus Protokół Nr XLI/2009
   minus Protokół Nr XLII/2009
   minus Protokół Nr XLIII/2009
   minus Protokół Nr XLIV/2010
   minus Protokół Nr XLV/2010
   minus Protokół Nr XLVI/2010
   minus Protokół Nr XLVII/2010
   minus Protokół Nr XLVIII/2010
   minus Protokół Nr XLIX/2010
   minus Protokół Nr L/2010
   minus Protokół Nr LI/2010
   minus Protokół Nr LII/2010
   minus Protokół Nr LIII/2010
   minus Protokół Nr LIV/2010
   minus Protokół Nr I/2010
   minus Protokół Nr II/2010
   minus Protokół Nr III/2010
   minus Protokół Nr IV/2010
   minus Protokół Nr V/2011
   minus Protokół Nr VI/2011
   minus Protokół Nr VII/2011
   minus Protokół Nr VIII/2011
   minus Protokół Nr IX/2011
   minus Protokół Nr X/2011
   minus Protokół Nr XI/2011
   minus Protokół Nr XII/2011
   minus Protokół Nr XIII/2011
   minus Protokół Nr XIV/2011
   minus Protokół Nr XV/2011
   minus Protokół Nr XVI/2011
   minus Protokół Nr XVII/2012
   minus Protokół Nr XVIII/2012
   minus Protokół Nr XIX/2012
   minus Protokół Nr XX/2012
   minus Protokół Nr XXI/2012
   minus Protokół Nr XXII/2012
   minus Protokół Nr XXIII/2012
   minus Protokół Nr XXIV/2012
   minus Prorokół Nr XXV/2012
   minus Protokół Nr XXVI/2012
   minus Protokół Nr XXVII/2012
   minus Protokół Nr XXVIII/2012
   minus Protokół Nr XXIX/2012
   minus Protokół Nr XXX/2013
   minus Protokół Nr XXXI/2013
   minus Protokół Nr XXXII/2013
   minus Protokół XXXIII/2013
   minus Protokół XXXIV/2013
   minus Protokół XXXV/2013
   minus Protokół XXXVI/2013
   minus Protokół XXXVII/2013
   minus Protokół XXXVIII/2013
   minus Protokół XXXIX/2013
   minus Protokół XL/2013
   minus Protokół XLI/2013
   minus Protokół XLII/2014
   minus Protokół XLIII/2014
   minus Protokół XLIV/2014
   minus Protokół Nr XLV/2014
   minus Protokół Nr XLVI/2014
   minus Protokół Nr XLVII/2014
   minus Protokół Nr XLVIII/2014
   minus Protokół Nr XLIX/2014
   minus Protokół Nr L/2014
   minus Protokół Nr LI/2014
   minus Protokół Nr LII/2014
   minus Protokół Nr LIII/2014
   minus Protokół Nr LIV/2014
   minus Protokół Nr I/2014
   minus Protokół Nr II/2014
   minus Protokół Nr III/2014
   minus Protokół Nr IV/2015
   minus Protokół Nr V/2015
   minus Protokół Nr VI/2015
   minus Protokół Nr VII/2015
   minus Protokół Nr VIII/2015
   minus Protokół Nr IX/2015
   minus Protokół Nr X/2015
   minus Protokół Nr XI/2015
   minus Protokół Nr XII/2015
   minus Protokół Nr XIII/2015
   minus Protokół Nr XIV/2015
   minus Protokół Nr XV/2016
   minus Protokół Nr XVI/2016
   minus Protokół Nr XVII/2016
   minus Protokół Nr XVIII/2016
   minus Protokół Nr XIX/2016
   minus Protokół Nr XX/2016
   minus Protokół Nr XXI/2016
   minus Protokół Nr XXII/2016
   minus Protokół Nr XXIII/2016
   minus Protokół Nr XXIV/2016
   minus Protokół Nr XXV/2016
   minus Protokół Nr XXVI/2017
   minus Protokół Nr XXVII/2017
   minus Protokół Nr XXVIII/2017
   minus Protokół Nr XXIX/2017
   minus Protokół Nr XXX/2017
   minus Protokół Nr XXXI/2017
   minus Protokół Nr XXXII/2017
   minus Protokół Nr XXXIII/2017
   minus Protokół Nr XXXIV/2017
   minus Protokół Nr XXXV/2017
   minus Protokół Nr XXXVI/2017
   minus Protokół Nr XXXVII/2017
   minus Protokół Nr XXXVIII/2018
   minus Protokół Nr XXXIX/2018
   minus Protokół Nr XL/2018
   minus Protokół Nr XLI/2018
   minus Protokół Nr XLII/2018
   minus Protokół Nr XLIII/2018
   minus Protokół Nr XLIV/2018
   minus Protokół Nr XLV/2018
   minus Protokół Nr XLVI/2018
   minus Protokół Nr XLVII/2018
   minus Protokół Nr XLVIII/2018
   minus Protokół Nr I/2018
   minus Protokół Nr II/2018
   minus Protokół Nr III/2018
   minus Protokół Nr IV/2019
   minus Protokół Nr V/2019
   minus Protokół Nr VI/2019
   minus Protokół Nr VII/2019
   minus Protokół Nr VIII/2019
   minus Protokół Nr IX/2019
   minus Protokół Nr X/2019
   minus Protokół Nr XI/2019
   minus Protokół Nr XII/2019
   minus Protokół Nr XIII/2019
   minus Protokół Nr XIV/2019
   minus Protokół Nr XV/2019
   minus Protokół Nr XVI/2020
   minus Protokół Nr XVII/2020
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Protokół Nr I / 2006
z I inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Wąchocku,
która odbyła się w dniu 27 listopada 2006r.


Obrady inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Wąchocku rozpoczęto o godz. 15.30
w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Wąchocku.
W sesji udział wzięło 15 Radnych, co stanowi 100% ustawowego składu Rady.
( Lista obecności w załączeniu – Załącznik Nr 1 )
Ad. Pkt 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Otwarcia I inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Wąchocku kadencji 2006
- 2010 dokonał (zgodnie z obowiązującymi przepisami) Pan Zdzisław Przygoda – najstarszy
wiekiem Radny RM.
Powitał radnych Rady Miejskiej, pracowników urzędu, sołtysów, Przewodniczących Zarządów
Osiedli, licznie przybyłych mieszkańców oraz obecnego na sali obrad nowo wybranego
burmistrza elekta Pana Jarosława Samelę, jednocześnie kierując w Jego stronę gratulacje
wygranej w wyborach samorządowych. Kolejne gratulacje złoŜył nowo wybranym Radnym,
którzy po raz pierwszy mają zaszczyt podjąć pracę w samorządzie, oraz tym, którzy
działalność tą będą kontynuowali.
( lista obecności gości w załączeniu - załącznik Nr 2 )
Prowadzący Pan Zdzisław Przygoda podziękował za powierzenie mu tak zaszczytnej
funkcji i zapewnił, że dołoży wszelkich starań aby obrady sesji przebiegały sprawnie i
zgodnie z prawem.
Kolejno na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali obrad obecnych jest 15 radnych, co
stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Następnie Radny Zdzisław Przygoda podjął temat porządku obrad sesji. Wyjaśnił, że
przesłany radnym porządek obrad przygotowany przez dotychczasowego Przewodniczącego
Pana Mirosława Kowalika, będzie kontynuowany do etapu ślubowania Radnych - po tym
punkcie będzie możliwość skorygowania go.
Adn. pkt 2 Informacja nt. wyników wyborów samorządowych w gminie
Wąchock
Kontynuując porządek obrad prowadzący Radny Zdzisław Przygoda poprosił, aby
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Wąchocku przybliżyła wyniki wyborów, a
uzyskując przyzwolenie Rady oddał głos Pani Irenie Fiutowskiej.
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej (MKW) Pani Irena Fiutowska odczytała
notatkę z wynikami wyborów do Rady Miejskiej ( załącznik Nr 3 ). Pogratulowała zdobycia
mandatów radnych i poŜyczyła owocnej pracy w samorządzie.
Adn. Pkt 3 Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego przez
Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Pani Irena Fiutowska wręczyła nowo
wybranym radnym stosowne zaświadczenia o ich wyborze, natomiast Przewodniczący obrad
Pan Zdzisław Przygoda wręczył

Ilość odwiedzin: 4134
Nazwa dokumentu: Protokół Nr I/2006
Skrócony opis: Protokół Nr I / 2006 z I inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się w dniu 27 listopada 2006r.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Rymarczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Rymarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2007-04-04 09:34:06
Data udostępnienia informacji: 2007-04-04 09:34:06
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-04 09:39:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner