logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   plus Rok 2007
   plus Rok 2006
   minus Rok 2005
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 stycznia 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 lutego 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 kwietnia 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 maja 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2005
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 22 września 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 września 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 listopada 2005 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2005 r.
         minus Uchwała Nr XXXVIII/239/2005
         minus Uchwała Nr XXXVIII/240/2005
         minus Uchwała Nr XXXVIII/241/2005
         minus Uchwała Nr XXXVIII/242/2005
         minus Uchwała Nr XXXVIII /243//2005
         minus UCHWAŁA NR XXXVIII/244/2005
         minus UCHWAŁA NR XXXVIII/245/2005
         minus UCHWAŁA Nr XXXVIII/246/2005
         minus Uchwała Nr XXXVIII/247/2005
         minus Uchwała Nr XXXVIII/248/2005
         minus Uchwała Nr XXXVIII/249/2005
         minus Uchwała Nr XXXVIII/250/2005
         minus Uchwała Nr XXXVIII/251/2005
   plus Rok 2004
   plus Rok 2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Uchwała  Nr XXXVIII/249/2005

Rady  Miejskiej  w Wąchocku

z  dnia  29 grudnia 2005r.

 

    W  sprawie   przyjęcia  Gminnego   Programu   Przeciwdziałania Narkomanii  na   2006r.

 

 

             Na  podstawie  art. 18  ust. 2  pkt 15, art. 40  ust. 1,  art. 41  ust. 1, art. 42  ustawy  z  dnia  8  marca 1990r. o  samorządzie  gminnym ( tj. Dz. U  z  2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), oraz  art. 10 ust. 3  ustawy z  dnia 29  lipca  2005r. o  przeciwdziałaniu  narkomanii  ( Dz.U. z  2005r,  Nr  179, poz. 1485 ), Rada Miejska  w  Wąchocku  uchwala  co  następuje:

 

 

§ 1.

 

W  celu  poprawy  zdrowotności  i  zapobiegania patologiom  społecznym  uchwala  się  Gminny  Program  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  2006r. , stanowiący  Załącznik   do  niniejszej  uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Miasta i  Gminy  Wąchock.

 

§ 3.

 

Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa Świętokrzyskiego  i  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia.

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXXVIII/249/2005
Skrócony opis: W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006r.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Rada Miejska
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2006-01-24 10:02:44
Data udostępnienia informacji: 2006-01-24 10:02:44
Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-24 10:05:27

Wersja do wydruku...

corner   corner