logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2020
   plus Rok 2019
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   minus Rok 2007
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 lutrgo 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 kwietnia 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 maja 2007 r.
         minus Uchwała Nr IX/55/2007
         minus Uchwała Nr IX/56/2007
         minus Uchwała Nr IX/57/2007
         minus Uchwała Nr IX/58/2007
         minus Uchwała Nr IX/59/2007
         minus Uchwała Nr IX/60/2007
         minus Uchwała Nr IX/61/2007
         minus Uchwała Nr IX/62/2007
         minus Uchwała Nr IX/63/2007
         minus Uchwała Nr IX/64/2007
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 16 czerwca 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 wrześniaia 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 października 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2007 r.
   plus Rok 2006
   plus Rok 2005
   plus Rok 2004
   plus Rok 2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


UCHWAŁA NR IX/63/2007

RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU

z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu na realizację zadania w zakresie przebudowa ul. Radomskiej – droga powiatowa nr 0563 T – budowa chodnika wzdłuż ul. Radomskiej – kontynuacja do ul. Szerokiej.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się z budżetu Gminy Wąchock pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu na realizację zadania w zakresie przebudowa ul. Radomskiej – droga powiatowa nr 0563 T – budowa chodnika wzdłuż ul. Radomskiej – kontynuacja do ul. Szerokiej.

§ 2

  1. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2007 rok w wysokości do 50 % wartości robót brutto w kwocie nie wyższej niż 120.000,00 zł.
  2. Środki o których mowa w pkt. 1 są zabezpieczone w budżecie gminy na 2007 rok wg następującej klasyfikacji budżetowej: dział 600, rozdział 60014, paragraf 6620.

§ 3

  1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Starachowickim a Gminą Wąchock.
  2. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu na realizację zadania w zakresie przebudowa ul. Radomskiej – droga powiatowa nr 0563 T – budowa chodnika wzdłuż ul. Radomskiej – kontynuacja do ul. Szerokiej.

Zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego w Starachowicach z dnia 18.04.2007 r. w sprawie budownictwa drogowego na terenie Gminy Wąchocku w roku 2007 będzie rozpoczęta przebudowa ul. Radomskiej – droga powiatowa nr 0563 T (15858) Mirzec – Wąchock. Jednym z elementów będzie budowa chodnika wzdłuż ul. Radomskiej – kontynuacja do ul. Szerokiej.

W/w pismem Starosta wystąpił o udział finansowy gminy w realizacji zadania. Zaproponowano sfinansowanie z budżetu gminy 50 % wartości robót.

Uwzględniając wniosek Starosty oraz mając na celu poprawę bezpieczeństwa proponuje się udzielenie dotacji celowej na sfinansowanie do 50 % wartości robót brutto w kwocie nie wyższej niż 120.000,00 zł.

Zgodnie z pismem Starostwa według kosztorysu inwestorskiego ogólny koszt budowy chodnika wzdłuż ul. Radomskiej-kontynuacja do ul. Szerokiej wynosi 248.031 zł.

 

Ilość odwiedzin: 1629
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr IX/63/2007
Skrócony opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu na realizację zadania w zakresie przebudowa ul. Radomskiej – droga powiatowa nr 0563 T – budowa chodnika wzdłuż ul. Radomskiej – konty
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Rada Miejska
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2007-06-04 12:44:08
Data udostępnienia informacji: 2007-06-04 12:44:08
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-04 12:45:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner