logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2020
   plus Rok 2019
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   minus Rok 2007
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 lutrgo 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 kwietnia 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 maja 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 16 czerwca 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2007 r.
         minus Uchwała Nr XI/66/2007
         minus Uchwała Nr XI/67/2007
         minus Uchwała Nr XI/68/2007
         minus Uchwała Nr XI/69/2007
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 wrześniaia 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 października 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2007 r.
   plus Rok 2006
   plus Rok 2005
   plus Rok 2004
   plus Rok 2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwała Nr XI/69/2007
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 29 czerwca 2007 rokuw sprawie: obciążenia nieruchomości służebnością gruntową


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.)
RADA MIEJSKA W WĄCHOCKU uchwala co następuje:


§1.
Wyraża zgodę na ustanowienie służebności gruntowej na rzecz Zakładów Energetycznych Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.
w Skarżysku-Kamiennej z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 51 na działce stanowiącej własność Gminy Wąchock, zapisanej w księdze wieczystej Nr 28.943, położonej w Wąchocku przy ul. Starachowickiej, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 4210/1, polegającej na prawie swobodnego korzystania z części tej nieruchomości (uwidocznionej na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały), w celu dostępu do wybudowanej na niej słupowej stacji transformatorowej wraz
z nawiązaniem napowietrznym 15 kV oraz linii napowietrznych niskiego napięcia, usuwania awarii oraz wykonywania remontów i konserwacji.

§2.
Ustanowienie służebności gruntowej określonej w § 1 nastąpi w formie aktu notarialnego, za jednorazowym wynagrodzeniem, na czas nieoznaczony.

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY W SPRAWIE OBCIĄŻENIA NIERUCHMOŚCI SŁUŻEBNOŚCIĄ GRUNTOWĄ


Działka oznaczona Nr ewidencyjnym 4210/1 o powierzchni 0,0422 ha położona w Wąchocku przy ulicy Starachowickiej, posiadająca urządzoną księgę wieczystą Nr 28.943 stanowi własność Gminy Wąchock.
Służebność gruntowa ustanowiona na rzecz ZEORK S.A. w Skarżysku-Kamiennej, polegać będzie na bezterminowym dostępie i dojeździe pracowników służb eksploatacyjnych do wybudowanej na przedmiotowej działce słupowej stacji transformatorowej wraz z nawiązaniem napowietrznym 15 kV oraz linii napowietrznych niskiego napięcia, w celu ich eksploatacji, usuwania awarii, wykonywania remontów i konserwacji.
Odpłatność za ustanowienie służebności gruntowej stanowi jednorazowe wynagrodzenie w kwocie 1000,00 zł.

Załączniki do pobrania: 2007-07-24 11:01:11 - Załącznik (863.16 kB)

Ilość odwiedzin: 2240
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XI/69/2007
Skrócony opis: w sprawie: obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Rada Miejska
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2007-07-24 10:53:06
Data udostępnienia informacji: 2007-07-24 10:53:06
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-24 11:13:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner