logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2020
   plus Rok 2019
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   plus Rok 2007
   minus Rok 2006
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 stycznia 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 marca 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 kwietnia 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 maja 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2006 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 sierpnia 2006 r.
         minus Uchwała Nr XLV/275/2006
         minus Uchwała Nr XLV/276/2006
         minus Uchwała Nr XLV/277/2006
         minus Uchwała Nr XLV/278/2006
         minus Uchwała Nr XLV/279/2006
         minus Uchwał Nr XLV/280/2006
         minus Uchwała XLV/281/2006
         minus Uchwała Nr XLV/282/2006
         minus Uchwała Nr XLV/283/2006
         minus Uchwała Nr XLV/284/2006
         minus Uchwała Nr XLV/285/2006
         minus Uchwała Nr XLV /286/2006
         minus Uchwała Nr XLV/287/2006
         minus Uchwala Nr XLV/288/2006
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 października 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 listopada 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 2 grudnia 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia12 grudnia 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28grudnia 2006 r.
   plus Rok 2005
   plus Rok 2004
   plus Rok 2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
minus Zawiadomienia
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Uchwała Nr XLV/275/2006
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku za rok 2005
2. Uchwała Nr XLV/276/2006
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku za rok 2005
3. Uchwała Nr XLV/277/2006
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku za rok 2005
4. Uchwała Nr XLV/278/2006
w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy.
5. Uchwała Nr XLV/279/2006
w sprawie: zmian w budżecie gminy
6. Uchwał Nr XLV/280/2006
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
7. Uchwała XLV/281/2006
w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
8. Uchwała Nr XLV/282/2006
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r
9. Uchwała Nr XLV/283/2006
W sprawie: zmian w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2006r.
10. Uchwała Nr XLV/284/2006
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/203/2005 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2005r. w sprawie
11. Uchwała Nr XLV/285/2006
W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/213/2005 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2005 r.
12. Uchwała Nr XLV /286/2006
w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach majątku wodociągowego ujęcia wodociągu grupowego
13. Uchwała Nr XLV/287/2006
w sprawie: wyrażenia zgodny na likwidację Miedzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach
14. Uchwala Nr XLV/288/2006
w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie sieci wodociągowej wraz z przepompownią i urządzeniami towarzyszącymi na terenie gminy Skarżysko Kamienna i Skarżysko Kościelne

Ilość odwiedzin: 2027
Nazwa dokumentu: (bez nazwy)
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Mazurkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Mazurkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2006-09-21 09:25:31
Data udostępnienia informacji: 2006-09-21 09:25:31
Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-21 09:34:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner