logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2020
   plus Rok 2019
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   plus Rok 2007
   minus Rok 2006
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 stycznia 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 marca 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 kwietnia 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 maja 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 sierpnia 2006 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 października 2006 r.
         minus Uchwała NR XLVI/289/2006
         minus Uchwała Nr XLVI/290/2006
         minus Uchwała nr XLVI/291/2006
         minus Uchwala Nr XLVI/292/2006
         minus Uchwała Nr XLVI/293/2006
         minus Uchwała Nr XLVI/294/2006
         minus Uchwała Nr XLVI/295/2006
         minus Uchwała Nr XLVI/296/2006
         minus Uchwała Nr XLVI/297/2006
         minus Uchwała Nr XLVI/298/2006
         minus Uchwała Nr XLVI/299/2006
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 listopada 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 2 grudnia 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia12 grudnia 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28grudnia 2006 r.
   plus Rok 2005
   plus Rok 2004
   plus Rok 2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


UCHWAŁA Nr XLVI/298/2006

 RADY MIEJSKCIEJ w Wąchocku

 z dnia 27 października 2006 roku

  

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2086 ze zm.)

 

Po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Starachowickiego - Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

§1.

Niżej wymienioną drogę położoną na terenie Gminy Wąchock zalicza się do kategorii dróg gminnych:

- nr 0577 T Parszów Dolny - Parszów Górny (ul. Cmentarna).

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§3.

Uchwała  podlega  opublikowaniu  w  Dzienniku  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2086 z późń. zm.), powyższa droga nie spełnia definicji drogi powiatowej i powinna być traktowana jako droga o znaczeniu lokalnym, stanowiąc uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom.

Zgodnie z art. 7 powyższej ustawy zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.

Ilość odwiedzin: 1754
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XLVI/298/2006
Skrócony opis: w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Rada Miejska
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2006-11-16 14:15:14
Data udostępnienia informacji: 2006-11-16 14:15:14
Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-16 14:35:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner