logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2019
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   plus Rok 2007
   plus Rok 2006
   minus Rok 2005
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 stycznia 2005 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 lutego 2005 r.
         minus Uchwała Nr XXIX/192/2005
         minus Uchwała Nr XXIX/193/2005
         minus Uchwała Nr XXIX/194/2005
         minus Uchwała Nr XXIX/195/2005
         minus Uchwała Nr XXIX/196/2005
         minus Uchwała NR XXIX/197/2005
         minus Uchwała NR XXIX/198/2005
         minus Uchwała NR XXIX/199/2005
         minus Uchwała NR XXIX/200/2005
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 kwietnia 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 maja 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2005
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 22 września 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 września 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 listopada 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2005 r.
   plus Rok 2004
   plus Rok 2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwała Nr XXIX/196/2005

RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU

z dnia 28 lutego 2005 roku

 

W sprawie: NIEODPŁATNEGO ODDANIA W TRWAŁY ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WACHOCK

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, póz. 1591, z późniejszymi zmianami, art. 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Dz. U. Nr 261 póz. 2603 z 2004 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, art. 81 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty Dz. U. Nr 256 póz. 2572 z 2004 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, RADA MIEJSKA W WĄCHOCKU

uchwala co następuje:

 

§1.

Wyraża zgodę na nieodpłatne oddanie w trwały zarząd, na czas nieoznaczony, nieruchomości zabudowanej położonej w Wąchocku, niżej wymienionym jednostkom organizacyjnym:

a) Zespołowi Placówek Oświatowych w Wąchocku, część budynku szkoły o powierzchni użytkowej 2700 m2 wraz z udziałem wynoszącym 2700/4609,58 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 2367 o pow. 9239 m2,

b) Gimnazjum Publicznemu w Wąchocku, część budynku szkoły o powierzchni użytkowej 1909,58 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1909,58/4609,58 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 2367 o pow. 9239 m2,

do korzystania z niej w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu ich działania.

 

§2.

Wykonanie uchwały porucza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

Ilość odwiedzin: 1470
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXIX/196/2005
Skrócony opis: W sprawie: NIEODPŁATNEGO ODDANIA W TRWAŁY ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WACHOCK
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Rada Miejska
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Włodzimierz Ferka
Data wytworzenia informacji: 2005-03-11 09:53:38
Data udostępnienia informacji: 2005-03-11 09:53:38
Data ostatniej aktualizacji: 2005-03-11 09:55:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner