logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2020
   plus Rok 2019
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   plus Rok 2007
   minus Rok 2006
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 stycznia 2006 r.
         minus UCHWAŁA Nr XXXIX/252/2006
         minus Uchwała Nr XXXIX/253/2006
         minus Uchwała Nr XXXIV/254/2006
         minus UCHWAŁA NR XXXIX/255/2006
         minus Uchwała Nr XXXIX/256/2006
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 marca 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 kwietnia 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 maja 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 sierpnia 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 października 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 listopada 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 2 grudnia 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia12 grudnia 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28grudnia 2006 r.
   plus Rok 2005
   plus Rok 2004
   plus Rok 2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

                                                                                                                   

UCHWAŁA Nr XXXIX/252/2006

Rady Miejskiej w Wąchocku

z dnia 31.01.2006 r.

 

w sprawie : dopłat w 2006 roku  do cen wody  z ujęcia Rataje i Wielka  Wieś

 

 

                 Na podstawie art. 69 ust.1 w powiązaniu z art.18 ust.1 w związku z art.7 ust.1 pkt 3

ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ,ust.6 w powiązaniu z art.3 ust.2 pkt.1 ustawy

a dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z  2001 r. Nr 72, poz.747 ze zmianami)                                                                        

Rada Miejska w Wąchocku  uchwala  co  następuje:

 

§ 1.

Ustala się dopłaty do 1 m3 sprzedanej wody dla odbiorców w 2006 r. z ujęcia 

Rataje i Wielka Wieś w gminie Wąchock w wysokości 0,38 zł brutto (łącznie z podatkiem VAT 7 %)

 

§ 2.

Po uwzględnieniu dopłaty, o której mowa  w § 1,  w rozliczeniach z odbiorcami wody stosowana będzie  następująca  cena :

Lp.

 Rodzaj ceny, dopłata

 Netto zł/m3

VAT 7 % zł/m3

Brutto  zł/m3

1

Cena płacona przez odbiorcę

       2,69

         0,19

        2,88

 2.

 Dopłata Gminy Wąchock

       0,35

         0,03

        0,38

 3.     

Dopłata  MZWiK w Starachowicach

       0,35

         0,03

        0,38

 4.

 Cena taryfowa

       3,40

         0,24

        3,64

 

§ 3.

Dopłaty określone w § 1  mają  zastosowanie do cen wody w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., a płacone będą przez  Gminę Wąchock  do  Przedsiębiorstwa  Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach  na zasadach uzgodnionych między tymi  jednostkami w odrębnej umowie.

 

§ 4.

Kwotę dopłaty do cen wody dla gminy  nie może być większa niż 40.000 zł w skali 2006 roku.

 

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i mocą  obowiązującą od 01.01.2006 r.  do 31.12.2006 r.

 

Uzasadnienie

 

Proponowane we wniosku taryfowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka  z o.o. w Starachowicach podstawowe ceny wody (bez opłaty abonamentowej, która jest jednakowa ) na rok 2006  z poszczególnych ujęć  wykazują znaczne różnice, które są konsekwencją różniących się jednostkowych kosztów eksploatacyjnych. Proponowana podstawowa cena netto jest wyższa o blisko 56 %  z ujęć Rataje – Wielka Wieś od podstawowej ceny z ujęcia w Trębowcu.

          Ponieważ ustawa przewiduje możliwość zastosowania dopłat do wybranych grup taryfowych, zasadnym jest ustalenie dopłat do taryf wody  z ujęć Rataje i Wielka Wieś  w wysokości 0,38 zł/m3 brutto przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach   oraz w tej samej wysokości przez  Radę Miejską w Wąchocku.

Przewidywane skutki finansowe  z tytułu realizacji  tej uchwały dla budżetu gminy Wąchock na  2006 r.  wyniosą ( 105 000 m3 x 0,38 zł/m3 )  39.900,00 zł.

Podjęcie ww uchwały jest zasadne w celu złagodzenia skutków  podwyżki ceny wody oraz odbioru ścieków  od mieszkańców  Gminy Wąchock.

 

 

 

Ilość odwiedzin: 2286
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA Nr XXXIX/252/2006
Skrócony opis: w sprawie : dopłat w 2006 roku do cen wody z ujęcia Rataje i Wielka Wieś
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Rada Miejska
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2006-02-20 09:53:59
Data udostępnienia informacji: 2006-02-20 09:53:59
Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-20 09:59:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner