logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2020
   plus Rok 2019
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   minus Rok 2007
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 lutrgo 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2007 r.
         minus Uchwała Nr VII/39/2007
         minus Uchwała Nr VII/40/2007
         minus Uchwała NR VII/41/2007
         minus Uchwała Nr VII/42/2007
         minus Uchwała NR VII/44/2007
         minus Uchwała NR VII/45/2007
         minus Uchwała Nr VII/46/2007
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 kwietnia 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 maja 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 16 czerwca 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 wrześniaia 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 października 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2007 r.
   plus Rok 2006
   plus Rok 2005
   plus Rok 2004
   plus Rok 2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

UCHWAŁA NR VII/44/2007

RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU

 z dnia 30 marca 2007 roku

 

 w sprawie: WYKUPU DZIAŁKI  POŁOŻONEJ W WĄCHOCKU

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku          o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.  zm.)             oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami            (Dz. U. Nr 161 poz. 2603 z 2004 r. ze zm.)

 

 

 

 

RADA MIEJSKA W WĄCHOCKU

 

 

uchwala co następuje:

 

 

§ 1.

Wyraża zgodę na wykup działki położonej w Wąchocku, oznaczonej Nr 2447 o pow.               0,0124 ha.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały porucza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY W SPRAWIE WYKUPU DZIAŁKI

POŁOŻONEJ W WĄCHOCKU

 

 

 

W związku z planowaną odnową drogi krajowej nr 42 istnieje możliwość wybudowania chodnika przy ulicy Starachowickiej na odcinku od km 261+497 do km 261+680 strona lewa, pod warunkiem wykonania przez Gminę Wąchock odwodnienia ww. odcinka drogi.

W wyniku uzgodnień z Inwestorem, Gmina Wąchock zobowiązała się do pozyskania gruntu przeznaczonego na ten cel.

Jako właściwe miejsce na realizację ww. zamierzenia, wybrana została działka oznaczona w ewidencji gruntów miasta Wąchock Nr 2447 o pow. 0,0124 ha, która stanowi własność Pani Jolanty Hashhash.

W wyniku rokowań z właścicielem ustalona została cena przedmiotowej działki w wysokości  500 zł.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba wykupienia ww. nieruchomości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT

 

UCHWAŁA NR ..............

RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU

 z dnia ......................

 

 w sprawie: WYKUPU DZIAŁKI  POŁOŻONEJ W PARSZOWIE

 

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku          o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

 

 

 

 

RADA MIEJSKA W WĄCHOCKU

 

 

uchwala co następuje:

 

 

§ 1.

Wyraża zgodę na wykup działki położonej w miejscowości Parszów, oznaczonej Nr 4/1                      o pow. 0,0020 ha, z przeznaczeniem pod budowę przepompowni ścieków, dla której                    w drodze umowy ustanowiono służebność dojazdu o pow. 0,0664 ha z działki Nr 166/1200 położonej w miejscowości Majków.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały porucza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY W SPRAWIE WYKUPU DZIAŁKI POŁOŻONEJ W PARSZOWIE

 

 

 

Działka położona w Wąchocku oznaczona Nr 4/1 o pow. 0,0020 ha stanowi własność P. Katarzyny i Zbigniewa małż. Krzyżanowskich.

Zgodnie z dokumentacja techniczną dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej         w miejscowości Parszów, na ww. działce została zaprojektowana przepompownia ścieków.

W związku z brakiem dostępu do drogi publicznej, dla przedmiotowej działki ustanowiona została służebność gruntowa polegająca na prawie dojazdu o pow. 0,0644 ha z działki oznaczonej Nr 166/1200 położonej w miejscowości Majków stanowiącej własność Lasów państwowych Nadleśnictwo Skarżysko.

Biorąc pod uwagę powyższe, zachodzi potrzeba wykupienia ww. nieruchomości.

 

 

 

Ilość odwiedzin: 1739
Nazwa dokumentu: Uchwała NR VII/44/2007
Skrócony opis: w sprawie: WYKUPU DZIAŁKI POŁOŻONEJ W WĄCHOCKU
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Rada Miejska
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2007-04-20 09:55:26
Data udostępnienia informacji: 2007-04-20 09:55:26
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-20 09:57:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner