logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
minus Zarządzenia Burmistrza
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   minus Rok 2009
      minus Zarządzenie Nr 1/2009
      minus Zarządzenie Nr 2/2009
      minus Zarządzenie Nr 3/2009
      minus Zarządzenie Nr 4/2009
      minus Zarządzenie Nr 5/2009
      minus Zarządzenie Nr 6/2009
      minus Zarządzenie Nr 7/2009
      minus Zarządzenie Nr 8/2009
      minus Zarządzenie Nr 9/2009
      minus Zarządzenie Nr 10/2009
      minus Zarządzenie Nr 11/2009
      minus Zarządzenie Nr 12/2009
      minus Zarządzenie Nr 13/2009
      minus Zarządzenie Nr 14/2009
      minus Zarządzenie Nr 15/2009
      minus Zarządzenie Nr 16/2009
      minus Zarządzenie Nr 17/2009
      minus Zarządzenie Nr 18/2009
      minus Zarządzenie Nr 19/2009
      minus Zarządzenie Nr 20/2009
      minus Zarządzenie Nr 21/2009
      minus Zarządzenie Nr 22/2009
      minus Zarządzenie Nr 23/2009
      minus Zarządzenie Nr 24/2009
      minus Zarządzenie Nr 25/2009
      minus Zarządzenie Nr 26/2009
      minus Zarządzenie Nr 27/2009
      minus Zarządzenie Nr 28/2009
      minus Zarządzenie Nr 29/2009
      minus Zarządzenie Nr 30/2009
      minus Zarządzenie Nr 31/2009
      minus Zarządzenie Nr 32/2009
      minus Zarządzenie nr 33/2009
      minus Zarządzenie Nr 34/2009
      minus Zarządzenie nr 35/2009
      minus Zarządzenie nr 36/2009
      minus Zarządzenie nr 37/2009
      minus Zarządzenie Nr 38/2009
      minus Zarządzenie Nr 39/2009
      minus Zarządzenie Nr 40/2009
      minus Zarządzenie Nr 41/2009
      minus Zarządzenie Nr 42/2009
      minus Zarządzenie Nr 43/2009
      minus Zarządzenie Nr 44/2009
      minus Zarządzenie Nr 45/2009
      minus Zarządzenie Nr 46/2009
      minus Zarządzenie Nr 47/2009
      minus Zarządzenie Nr 48/2009
      minus Zarządzenie Nr 49/2009
      minus Zarządzenie Nr 50/2009
      minus Zarządzenie Nr 51/2009
      minus Zarządzenie Nr 52/2009
      minus Zarządzenie Nr 53/2009
      minus Zarządzenie Nr 54/2009
      minus Zarządzenie Nr 55/2009
      minus Zarządzenie Nr 56/2009
      minus Zarządzenie Nr 57/2009
      minus Zarządzenie Nr 58/2009
      minus Zarządzenie Nr 59/2009
      minus Zarządzenie Nr 60/2009
      minus Zarządzenie Nr 61/2009
      minus Zarządzenie Nr 62/2009
      minus Zarządzenie Nr 63/2009
      minus Zarządzenie Nr 64/2009
      minus Zarządzenie Nr 65/2009
      minus Zarządzenie Nr 66/2009
      minus Zarządzenie Nr 67/2009
      minus Zarządzenie Nr 68/2009
      minus Zarządzenie Nr 69/2009
      minus Zarządzenie Nr 70/2009
      minus Zarządzenie Nr 71/2009
      minus Zarządzenie Nr 72/2009
      minus Zarządzenie Nr 73/2009
      minus Zarządzenie Nr 74/2009
      minus Zarządzenie Nr 75/2009
      minus Zarządzenie Nr 76/2009
      minus Zarządzenie Nr 77/2009
      minus Zarządzenie Nr 78/2009
      minus Zarządzenie Nr 79/2009
      minus Zarządzenie Nr 80/2009
      minus Zarządzenie Nr 81/2009
      minus Zarządzenie Nr 82/2009
      minus Zarządzenie Nr 83/2009
      minus Zarządzenie Nr 84/2009
      minus Zarządzenie Nr 85/2009
      minus Zarządzenie Nr 86/2009
      minus Zarządzenie Nr 87/2009
      minus Zarządzenie Nr 88/2009
      minus Zarządzenie Nr 89/2009
      minus Zarządzenie Nr 90/2009
      minus Zarządzenie Nr 91/2009
      minus Zarządzenie Nr 92/2009
      minus Zarządzenie Nr 93/2009
      minus Zarządzenie Nr 94/2009
      minus Zarządzenie Nr 95/2009
      minus Zarządzenie Nr 96/2009
      minus Zarządzenie Nr 97/2009
      minus Zarządzenie Nr 98/2009
      minus Zarządzenie Nr 99/2009
      minus Zarządzenie Nr 100/2009
      minus Zarządzenie Nr 101/2009
      minus Zarządzenie Nr 102/2009
      minus Zarządzenie Nr 103/2009
      minus Zarządzenie Nr 104/2009
      minus Zarządzenie Nr 105/2009
      minus Zarządzenie Nr 106/2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   plus Rok 2014
   plus Rok 2015
   plus Rok 2016
   plus Rok 2017
   plus Rok 2018
   plus Rok 2019
   plus Rok 2020
   plus Rok 2021
   plus Rok 2022
   plus Rok 2023
   plus Rok 2024
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia, Informacje oraz Decyzje Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Zawiadomienia
minus Obwieszczenia SKO
plus Informacja Publiczna
minus Strategia ZIT Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Północy
plus Raporty
minus Deklaracja dostępności
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Zarządzenie Nr 1/2009
W sprawie upoważnienia dyrektora ZPO w Wąchocku do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie oraz podejmowanie wszelkich czynności prawnych i faktycznych w szczególności podpisania umów o
2. Zarządzenie Nr 2/2009
W sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Wąchock na rok 2009.
3. Zarządzenie Nr 3/2009
W sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku na rok 2009 r.
4. Zarządzenie Nr 4/2009
W sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2009 r.
5. Zarządzenie Nr 5/2009
W sprawie upoważnienia kierownika MGOPS w Wąchocku o podpisanie i złożenie wniosku o dofinansowanie oraz podejmowania wszelakich czynności prawnych i faktycznych w szczególności podpisywania um
6. Zarządzenie Nr 6/2009
W sprawie zmian w budżecie gminy.
7. Zarządzenie Nr 7/2009
W sprawie zmian w budżecie gminy.
8. Zarządzenie Nr 8/2009
W sprawie upoważnienia Pani Bożeny Wrony, dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi, do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie oraz podejmowanie wszelkich czynności prawnych i faktyczn
9. Zarządzenie Nr 9/2009
Zarządzenie Nr 8/2009 W sprawie upoważnienia Pani Bożeny Wrony, dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi, do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie oraz podejmowanie wszelkich czyn
10. Zarządzenie Nr 10/2009
W sprawie upoważnienia Pana Czesława Kozłowskiego, Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Wąchocku do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie oraz podejmowanie wszelkich czynności prawnych i
11. Zarządzenie Nr 11/2009
W sprawie upoważnienia Pani Doroty Janas, Dyrektora ZPO w Wąchocku, do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie oraz podejmowanie wszelkich czynności prawnych i faktycznych w szczególnośc
12. Zarządzenie Nr 12/2009
W sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku.
13. Zarządzenie Nr 13/2009
W sprawie zmian w budżecie gminy.
14. Zarządzenie Nr 14/2009
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani oraz przeciwdziałania przemocy w r
15. Zarządzenie Nr 15/2009
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót polegających na remoncie drogi gminnej Wymysłów - Rataje w Gminie Wąchock.
16. Zarządzenie Nr 16/2009
W sprawie zmian w budżecie gminy.
17. Zarządzenie Nr 17/2009
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
18. Zarządzenie Nr 18/2009
W sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składu gminnej i obwodowych Komisji do spraw referendum.
19. Zarządzenie Nr 19/2009
W sprawie zasad wyodrębniania i ewidencji wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, jednostki organizacyjne Gminy Wąchock i jednostki przez nią nadzorowane oraz
20. Zarządzenie Nr 20/2009
W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych.
21. Zarządzenie Nr 21/2009
W sprawie zmian w Regulaminie kontroli wewnętrznej.
22. Zarządzenie Nr 22/2009
W sprawie zmian w Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku.
23. Zarządzenie Nr 23/2009
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
24. Zarządzenie Nr 24/2009
W sprawie zwrotu wpłat wniesionych przez mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Wąchock.
25. Zarządzenie Nr 25/2009
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert za zadanie publiczne Gminy Wąchock w roku 2009 w zakresie kultury fizycznej i sportu.
26. Zarządzenie Nr 26/2009
W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na wykonanie zadań Gminy Wąchock z zakresu "Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkom
27. Zarządzenie Nr 27/2009
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
28. Zarządzenie Nr 28/2009
W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do europarlamentu zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
29. Zarządzenie Nr 29/2009
W sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku.
30. Zarządzenie Nr 30/2009
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani oraz przeciwdziałania przemocy w r
31. Zarządzenie Nr 31/2009
W sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock - ul. Słoneczna".
32. Zarządzenie Nr 32/2009
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
33. Zarządzenie nr 33/2009
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
34. Zarządzenie Nr 34/2009
W sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock - ul. Słoneczna"
35. Zarządzenie nr 35/2009
W sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych
36. Zarządzenie nr 36/2009
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
37. Zarządzenie nr 37/2009
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
38. Zarządzenie Nr 38/2009
W sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
39. Zarządzenie Nr 39/2009
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na rok 2009 r.
40. Zarządzenie Nr 40/2009
W sprawie zmian w budżecie gminy Wąchock.
41. Zarządzenie Nr 41/2009
W sprawie podziału środków finansowych przyznawanych po rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego na realizację zadań publicznych w 2009 roku.
42. Zarządzenie Nr 42/2009
W sprawie zmian w budżecie gminy Wąchock na 2009 rok
43. Zarządzenie Nr 43/2009
W sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Wąchock
44. Zarządzenie Nr 44/2009
W sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku
45. Zarządzenie Nr 45/2009
W sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Wąchock.
46. Zarządzenie Nr 46/2009
W sprawie ustalenia regulaminu Służby Przygotowawczej Pracowników Urzędu.
47. Zarządzenie Nr 47/2009
W sprawie wprowadzenia zmiany do instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku.
48. Zarządzenie Nr 48/2009
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
49. Zarządzenie Nr 49/2009
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
50. Zarządzenie Nr 50/2009
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
51. Zarządzenie Nr 51/2009
W sprawie zmian w polityce rachunkowości dla Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku.
52. Zarządzenie Nr 52/2009
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
53. Zarządzenie Nr 53/2009
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót polegających na Remoncie drogi gminnej Parszów Górny Parszów Dolny (ul. Cmentarna w Parsz
54. Zarządzenie Nr 54/2009
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
55. Zarządzenie Nr 55/2009
W sprawie powołania Komisji Przetargowej.
56. Zarządzenie Nr 56/2009
W sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nadrzecznej oraz w pasie drogowym ul. Partyzantów"
57. Zarządzenie Nr 57/2009
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
58. Zarządzenie Nr 58/2009
W sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wodociągowej - Wąchock ul. Starachowicka"
59. Zarządzenie Nr 59/2009
W sprawie wprowadzenie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy UMiG w Wąchocku.
60. Zarządzenie Nr 60/2009
W sprawie powołania Komisji Przetargowej.
61. Zarządzenie Nr 61/2009
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2009 r. zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałania p
62. Zarządzenie Nr 62/2009
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
63. Zarządzenie Nr 63/2009
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
64. Zarządzenie Nr 64/2009
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
65. Zarządzenie Nr 65/2009
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
66. Zarządzenie Nr 66/2009
W sprawie powołania Komisji Przetargowej
67. Zarządzenie Nr 67/2009
W sprawie Powołania Komisji Przetargowej.
68. Zarządzenie Nr 68/2009
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
69. Zarządzenie Nr 69/2009
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
70. Zarządzenie Nr 70/2009
W sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu na 2010 rok.
71. Zarządzenie Nr 71/2009
W sprawie powołania komisji odbiorczej dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock - ul. Słoneczna"
72. Zarządzenie Nr 72/2009
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
73. Zarządzenie Nr 73/2009
W sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - Wąchock ul. Starachowicka".
74. Zarządzenie Nr 74/2009
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
75. Zarządzenie Nr 75/2009
W sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku.
76. Zarządzenie Nr 76/2009
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
77. Zarządzenie Nr 77/2009
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
78. Zarządzenie Nr 78/2009
W sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nadrzecznej oraz w pasie drogowym ul. Partyzantów".
79. Zarządzenie Nr 79/2009
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi polegającej na "Zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - 2009/2010"
80. Zarządzenie Nr 80/2009
W sprawie zmiany składu osobowego Interdyscyplinarnego Zespołu d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
81. Zarządzenie Nr 81/2009
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
82. Zarządzenie Nr 82/2009
W sprawie powołania komisji przetargowej.
83. Zarządzenie Nr 83/2009
W sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Wąchock regulaminu okresowej oceny pracowników.
84. Zarządzenie Nr 84/2009
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
85. Zarządzenie Nr 85/2009
W sprawie powołania komisji przetargowej.
86. Zarządzenie Nr 86/2009
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n. Przebudowa drogi gminnej - ulicy Szydłowieckiej w Wąchocku - II etap.
87. Zarządzenie Nr 87/2009
W sprawie powołania Komisji Stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.
88. Zarządzenie Nr 88/2009
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
89. Zarządzenie Nr 89/2009
W sprawie powołania komisji przetargowej.
90. Zarządzenie Nr 90/2009
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
91. Zarządzenie Nr 91/2009
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
92. Zarządzenie Nr 92/2009
W sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wąchock na 2010 rok.
93. Zarządzenie Nr 93/2009
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na : "Udzielenie długoterminowego kredytu dla Gminy Wąchock do wysokości 2892706,00 zł."
94. Zarządzenie Nr 94/2009
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
95. Zarządzenie Nr 95/2009
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
96. Zarządzenie Nr 96/2009
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku.
97. Zarządzenie Nr 97/2009
W sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania "Budowa oświetlenia ulicznego w m. rataje - Droga do Lipia"
98. Zarządzenie Nr 98/2009
W sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków na pomoc zdrowotną dla czynnych i emerytowanych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Wąchock.
99. Zarządzenie Nr 99/2009
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
100. Zarządzenie Nr 100/2009
W sprawie powołania komisji dla zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - Wąchock ul. Starachowicka"
101. Zarządzenie Nr 101/2009
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
102. Zarządzenie Nr 102/2009
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: ""
103. Zarządzenie Nr 103/2009
W sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań.
104. Zarządzenie Nr 104/2009
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
105. Zarządzenie Nr 105/2009
W sprawie ustalenia w 2010 r. dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku w zamian za święta przypadające w soboty.
106. Zarządzenie Nr 106/2009
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Ilość odwiedzin: 6457
Nazwa dokumentu: Rok 2009
Skrócony opis: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock wydane w 2009 r.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Mazurkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Mazurkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2009-02-24 09:15:43
Data udostępnienia informacji: 2009-02-24 09:15:43
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-18 09:30:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner