logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
minus Zarządzenia Burmistrza
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   minus Rok 2013
      minus Zarządzenie Nr 1/2013
      minus Zarządzenie Nr 2/2013
      minus Zarządzenie Nr 3/2013
      minus Zarządzenie Nr 4/2013
      minus Zarządzenie Nr 5/2013
      minus Zarządzenie Nr 6/2013
      minus Zarządzenie Nr 7/2013
      minus Zarządzenie Nr 9/2013
      minus Zarządzenie Nr 10/2013
      minus Zarządzenie Nr 11/2013
      minus Zarządzenie Nr 12/2013
      minus Zarządzenie Nr 13/2013
      minus Zarządzenie Nr 14/2013
      minus Zarządzenie Nr 15/2013
      minus Zarządzenie Nr 16/2013
      minus Zarządzenie Nr 17/2013
      minus Zarządzenie Nr 18/2013
      minus Zarządzenie Nr 19/2013
      minus Zarządzenie Nr 20/2013
      minus Zarządzenie Nr 21/2013
      minus Zarządzenie Nr 22/2013
      minus Zarządzenie Nr 23/2013
      minus Zarządzenie Nr 24/2013
      minus Zarządzenie Nr 25/2013
      minus Zarządzenie Nr 26/2013
      minus Zarządzenie Nr 27/2013
      minus Zarządzenie Nr 28/2013
      minus Zarządzenie Nr 29/2013
      minus Zarządzenie Nr 30/2013
      minus Zarządzenie Nr 31/2013
      minus Zarządzenie Nr 32/2013
      minus Zarządzenie Nr 33/2013
      minus Zarządzenie Nr 34/2013
      minus Zarządzenie Nr 35/2013
      minus Zarządzenie Nr 36/2013
      minus Zarządzenie Nr 37/2013
      minus Zarządzenie Nr 38/2013
      minus Zarządzenie Nr 39/2013
      minus Zarządzenie Nr 40/2013
      minus Zarządzenie Nr 41/2013
      minus Zarządzenie Nr 42/2013
      minus Zarządzenie Nr 43/2013
      minus Zarządzenie Nr 44/2013
      minus Zarządzenie nr 45/2013
      minus Zarządzenie Nr 46/2013
      minus Zarządzenie Nr 47/2013
      minus Zarządzenie Nr 48/2013
      minus Zarządzenie Nr 49/2013
      minus Zarządzenie Nr 50/2013
      minus Zarządzenie Nr 51/2013
      minus Zarządzenie Nr 52/2013
      minus Zarządzenie Nr 53/2013
      minus Zarządzenie Nr 54/2013
      minus Zarządzenie Nr 55/2013
      minus Zarządzenie Nr 56/2013
      minus Zarządzenie Nr 57/2013
      minus Zarządzenie Nr 58/2013
      minus Zarządzenie Nr 59/2013
      minus Zarządzenie Nr 60/2013
      minus Zarządzenie Nr 61/20132
      minus Zarządzenie Nr 62/2013
      minus Zarządzenie Nr 63/2013
      minus Zarządzenie Nr 64/2013
      minus Zarządzenie Nr 65/2013
      minus Zarządzenie Nr 66/2013
      minus Zarządzenie Nr 67/2013
      minus Zarządzenie Nr 68/2013
      minus Zarządzenie Nr 69/2013
      minus Zarządzenie Nr 70/2013
      minus Zarządzenie Nr 71/2013
      minus Zarządzenie Nr 72/2013
      minus Zarządzenie Nr 73/2013
      minus Zarządzenie Nr 74/2013
      minus Zarządzenie Nr 75/2013
      minus Zarządzenie Nr 76/2013
      minus Zarządzenie Nr 77/2013
      minus Zarządzenie Nr 78/2013
      minus Zarządzenie Nr 79/2013
      minus Zarządzenie Nr 80/2013
      minus Zarządzenie Nr 81/2013
      minus Zarządzenie Nr 82/2013
      minus Zarządzenie Nr 83/2013
   plus Rok 2014
   plus Rok 2015
   plus Rok 2016
   plus Rok 2017
   plus Rok 2018
   plus Rok 2019
   plus Rok 2020
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
minus Zawiadomienia
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Zarządzenie Nr 1/2013
W sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2013 r.
2. Zarządzenie Nr 2/2013
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
3. Zarządzenie Nr 3/2013
W sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań.
4. Zarządzenie Nr 4/2013
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
5. Zarządzenie Nr 5/2013
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
6. Zarządzenie Nr 6/2013
W sprawie zmian w planach wydatków na 2013 rok
7. Zarządzenie Nr 7/2013
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
8. Zarządzenie Nr 9/2013
W sprawie ustalenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąchock i przeznaczenia ich do sprzedaży
9. Zarządzenie Nr 10/2013
W sprawie powołania komisji przetargowej
10. Zarządzenie Nr 11/2013
W sprawie zmian w planach finansowych wydatków na 2013 rok
11. Zarządzenie Nr 12/2013
W sprawie powołania Komisji Przetargowej
12. Zarządzenie Nr 13/2013
W sprawie zmian w planach finansowych wydatków na 2013 rok.
13. Zarządzenie Nr 14/2013
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
14. Zarządzenie Nr 15/2013
W sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań.
15. Zarządzenie Nr 16/2013
W sprawie ustalenia cen nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąchock i przeznaczenia ich do sprzedaży.
16. Zarządzenie Nr 17/2013
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
17. Zarządzenie Nr 18/2013
W sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Wąchock w m. Wąchock
18. Zarządzenie Nr 19/2013
W sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Wąchock w m. Wąchock.
19. Zarządzenie Nr 20/2013
W sprawie zmian w planach finansowych wydatków na 2013 rok.
20. Zarządzenie Nr 21/2013
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
21. Zarządzenie Nr 22/2013
W sprawie powołania Komisji do spraw wyceny składników majątku gminy Wąchock.
22. Zarządzenie Nr 23/2013
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
23. Zarządzenie Nr 24/2013
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
24. Zarządzenie Nr 25/2013
W sprawie ustalenia cen nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąchock i przeznaczenia ich do sprzedaży.
25. Zarządzenie Nr 26/2013
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2013 rok
26. Zarządzenie Nr 27/2013
W sprawie zmian w budżecie gminy na 3013 rok
27. Zarządzenie Nr 28/2013
W sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadań publicznych
28. Zarządzenie Nr 29/2013
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
29. Zarządzenie Nr 30/2013
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2013 rok
30. Zarządzenie Nr 31/2013
W sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Wąchock
31. Zarządzenie Nr 32/2013
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
32. Zarządzenie Nr 33/2013
W sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód powodziowych wyrządzonych w Gminie w dniu 9 czerwca 2013 r. w zakresie infrastruktury drogowej.
33. Zarządzenie Nr 34/2013
W sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wąchoc
34. Zarządzenie Nr 35/2013
W sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Wąchock w m. Wąchock
35. Zarządzenie Nr 36/2013
W sprawie powołania komisji przetargowej
36. Zarządzenie Nr 37/2013
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
37. Zarządzenie Nr 38/2013
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
38. Zarządzenie Nr 39/2013
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2013 rok
39. Zarządzenie Nr 40/2013
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2013 rok
40. Zarządzenie Nr 41/2013
W sprawie powołania komisji przetargowej.
41. Zarządzenie Nr 42/2013
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
42. Zarządzenie Nr 43/2013
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
43. Zarządzenie Nr 44/2013
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
44. Zarządzenie nr 45/2013
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.
45. Zarządzenie Nr 46/2013
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
46. Zarządzenie Nr 47/2013
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
47. Zarządzenie Nr 48/2013
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
48. Zarządzenie Nr 49/2013
W sprawie powołania komisji przetargowej.
49. Zarządzenie Nr 50/2013
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
50. Zarządzenie Nr 51/2013
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
51. Zarządzenie Nr 52/2013
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
52. Zarządzenie Nr 53/2013
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
53. Zarządzenie Nr 54/2013
W sprawie powołania komisji przetargowej
54. Zarządzenie Nr 55/2013
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
55. Zarządzenie Nr 56/2013
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
56. Zarządzenie Nr 57/2013
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
57. Zarządzenie Nr 58/2013
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
58. Zarządzenie Nr 59/2013
W sprawie powołania Komisji Przetargowej
59. Zarządzenie Nr 60/2013
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
60. Zarządzenie Nr 61/20132
W sprawie powołania Komisji Przetargowej
61. Zarządzenie Nr 62/2013
W sprawie powołania i uczestniczenia w wojewódzkim treningu doskonalącym obieg informacji w przypadku awarii systemów elektroenergetycznych.
62. Zarządzenie Nr 63/2013
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
63. Zarządzenie Nr 64/2013
W sprawie stworzenia na obszarze Gminy Wąchock warunków organizacyjnych i technicznych dla funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagro
64. Zarządzenie Nr 65/2013
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
65. Zarządzenie Nr 66/2013
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
66. Zarządzenie Nr 67/2013
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
67. Zarządzenie Nr 68/2013
W sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wąchock na 2014 rok
68. Zarządzenie Nr 69/2013
W sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2028
69. Zarządzenie Nr 70/2013
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2013 rok
70. Zarządzenie Nr 71/2013
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku
71. Zarządzenie Nr 72/2013
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
72. Zarządzenie Nr 73/2013
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
73. Zarządzenie Nr 74/2013
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
74. Zarządzenie Nr 75/2013
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2013 rok
75. Zarządzenie Nr 76/2013
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
76. Zarządzenie Nr 77/2013
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
77. Zarządzenie Nr 78/2013
W sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia rokowań dotyczących ustalenia warunków nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wąchock
78. Zarządzenie Nr 79/2013
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2013 rok
79. Zarządzenie Nr 80/2013
W sprawie zarządzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
80. Zarządzenie Nr 81/2013
81. Zarządzenie Nr 82/2013
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
82. Zarządzenie Nr 83/2013
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2013 rok

Ilość odwiedzin: 2640
Nazwa dokumentu: Rok 2013
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2013-04-29 11:53:37
Data udostępnienia informacji: 2013-04-29 11:53:37
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-29 12:17:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner