logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
minus Zarządzenia Burmistrza
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   plus Rok 2014
   plus Rok 2015
   plus Rok 2016
   minus Rok 2017
      minus Zarządzenie Nr 1/2017
      minus Zarządzenie Nr 2/2017
      minus Zarządzenie Nr 3/2017
      minus Zarządzenie Nr 4/2017
      minus Zarządzenie Nr 5/2017
      minus Zarządzenie Nr 6/2017
      minus Zarządzenie Nr 7/2017
      minus Zarządzenie Nr 8/2017
      minus Zarządzenie Nr 9/2017
      minus Zarządzenie Nr 10/2017
      minus Zarządzenie Nr 11/2017
      minus Zarządzenie Nr 12/2017
      minus Zarządzenie Nr 13/2017
      minus Zarządzenie Nr 14/2017
      minus Zarządzenie Nr 15/2017
      minus Zarządzenie Nr 16/2017
      minus Zarządzenie Nr 17/2017
      minus Zarządzenie Nr 18/2017
      minus Zarządzenie Nr 19/2017
      minus Zarządzenie Nr 20/2017
      minus Zarządzenie Nr 21/2017
      minus Zarządzenie Nr 22/2017
      minus Zarządzenie Nr 23/2017
      minus Zarządzenie Nr 24/2017
      minus Zarządzenie Nr 25/2017
      minus Zarządzenie Nr 26/2017
      minus Zarządzenie Nr 27/2017
      minus Zarządzenie Nr 28/2017
      minus Zarządzenie Nr 29/2017
      minus Zarządzenie Nr 30/2017
      minus Zarządzenie Nr 31/2017
      minus Zarządzenie Nr 32/2017
      minus Zarządzenie Nr 33/2017
      minus Zarządzenie Nr 34/2017
      minus Zarządzenie Nr 35/2017
      minus Zarzadzenie Nr 36/2017
      minus Zarządzenie Nr 37/2017
      minus Zarządzenie Nr 38/2017
      minus Zarządzenie Nr 39/2017
      minus Zarządzenie Nr 40/2017
      minus Zarządzenie Nr 41/2017
      minus Zarządzenie Nr 42/2017
      minus Zarządzenie Nr 43/2017
      minus Zarządzenie Nr 44/2017
      minus Zarządzenie Nr 45/2017
      minus Zarządzenie Nr 46/2017
      minus Zarządzenie Nr 47/2017
      minus Zarządzenie Nr 48/2017
      minus Zarządzenie Nr 49/2017
      minus Zarządzenie Nr 50/2017
      minus Zarządzenie Nr 51/2017
      minus Zarządzenie Nr 52/2017
      minus Zarządzenie Nr 53/2017
      minus Zarządzenie Nr 54/2017
      minus Zarządzenie Nr 55/2017
      minus Zarządzenie Nr 56/2017
      minus Zarządzenie Nr 57/2017
      minus Zarządzenie Nr 58/2017
      minus Zarządzenie Nr 59/2017
      minus Zarządzenie Nr 60/2017
      minus Zarządzenie Nr 61/2017
      minus Zarządzenie Nr 62/2017
      minus Zarządzenie Nr 63/2017
      minus Zarządzenie Nr 64/2017
      minus Zarządzenie Nr 65/2017
      minus Zarządzenie Nr 66/2017
      minus Zarządzenie Nr 67/2017
      minus Zarządzenie Nr 68/2017
      minus Zarządzenie Nr 69/2017
      minus Zarządzenie Nr 70/2017
      minus Zarządzenie Nr 71/2017
      minus Zarządzenie Nr 72/2017
      minus Zarządzenie Nr 73/2017
      minus Zarządzenie Nr 74/2017
      minus Zarządzenie Nr 75/2017
      minus Zarządzenie Nr 76/2017
      minus Zarządzenie Nr 77/2017
      minus Zarządzenie Nr 78/2017
      minus Zarządzenie Nr 79/2017
      minus Zarządzenie Nr 80/2017
      minus Zarządzenie Nr 81/2017
      minus Zarządzenie Nr 82/2017
      minus Zarządzenie Nr 83/2017
      minus Zarządzenie Nr 84/2017
      minus Zarządzenie Nr 85/2017
      minus Zarządzenie Nr 86/2017
      minus Zarządzenie Nr 87/2017
      minus Zarządzenie Nr 88/2017
      minus Zarządzenie Nr 89/2017
      minus Zarządzenie Nr 90/2017
      minus Zarządzenie Nr 91/2017
      minus Zarządzenie Nr 92/2017
      minus Zarządzenie Nr 93/2017
      minus Zarządzenie Nr 94/2017
      minus Zarządzenie Nr 95/2017
      minus Zarządzenie Nr 96/2017
      minus Zarządzenie Nr 97/2017
      minus Zarządzenie Nr 98/2017
      minus Zarządzenie Nr 99/2017
      minus Zarządzenie Nr 100/2017
      minus Zarządzenie Nr 101/2017
      minus Zarządzenie Nr 102/2017
      minus Zarządzenie Nr 103/2017
   plus Rok 2018
   plus Rok 2019
   plus Rok 2020
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
minus Zawiadomienia
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Zarządzenie Nr 1/2017
w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań
2. Zarządzenie Nr 2/2017
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2017 r.
3. Zarządzenie Nr 3/2017
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
4. Zarządzenie Nr 4/2017
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku w zamian za przypadające święto w sobotę
5. Zarządzenie Nr 5/2017
w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS)
6. Zarządzenie Nr 6/2017
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Wąchock w 2017 roku
7. Zarządzenie Nr 7/2017
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
8. Zarządzenie Nr 8/2017
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wąchock
9. Zarządzenie Nr 9/2017
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
10. Zarządzenie Nr 10/2017
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
11. Zarządzenie Nr 11/2017
w sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2017 rok
12. Zarządzenie Nr 12/2017
w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Wąchock
13. Zarządzenie Nr 13/2017
w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Wąchock
14. Zarządzenie Nr 14/2017
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
15. Zarządzenie Nr 15/2017
w sprawie opracowania gminnego planu obrony cywilnej
16. Zarządzenie Nr 16/2017
w sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2017 rok
17. Zarządzenie Nr 17/2017
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
18. Zarządzenie Nr 18/2017
w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentów dotyczących ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Wąchock
19. Zarządzenie Nr 19/2017
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
20. Zarządzenie Nr 20/2017
w sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2017 rok
21. Zarządzenie Nr 21/2017
Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: zakresie ochrony i pro
22. Zarządzenie Nr 22/2017
W sprawie zmian w budżecie gminy Wąchock na 2017 r.
23. Zarządzenie Nr 23/2017
Zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 07 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
24. Zarządzenie Nr 24/2017
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2017 rok
25. Zarządzenie Nr 25/2017
W sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest"
26. Zarządzenie Nr 26/2017
W sprawie zatwierdzenia indywidualnych diagnoz potrzeb dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąchock
27. Zarządzenie Nr 27/2017
W sprawie powołania komisji przetargowej
28. Zarządzenie Nr 28/2017
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2017 rok
29. Zarządzenie Nr 29/2017
W sprawie zmian w budżecie gminy Wąchock na 2017 r.
30. Zarządzenie Nr 30/2017
W sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Wąchock
31. Zarządzenie Nr 31/2017
W sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego
32. Zarządzenie Nr 32/2017
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: ochrony i promocji zdrowego stylu zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym (Gminny Program Profi
33. Zarządzenie Nr 33/2017
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
34. Zarządzenie Nr 34/2017
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2017 rok
35. Zarządzenie Nr 35/2017
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
36. Zarzadzenie Nr 36/2017
w sprawie sporządzenie i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.
37. Zarządzenie Nr 37/2017
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2017 rok
38. Zarządzenie Nr 38/2017
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
39. Zarządzenie Nr 39/2017
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
40. Zarządzenie Nr 40/2017
W sprawie zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Zatrudnionych w UMiG w Wąchocku
41. Zarządzenie Nr 41/2017
W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego MGOK w Wąchocku za 2016 rok
42. Zarządzenie Nr 42/2017
W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego MGBP w Wąchocku za 2016 rok
43. Zarządzenie Nr 43/2017
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
44. Zarządzenie Nr 44/2017
W sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia rokowań
45. Zarządzenie Nr 45/2017
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2017 rok
46. Zarządzenie Nr 46/2017
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych.
47. Zarządzenie Nr 47/2017
W prawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
48. Zarządzenie Nr 48/2017
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
49. Zarządzenie Nr 49/2017
w sprawie zmiany zarządzenie Nr 46/2017
50. Zarządzenie Nr 50/2017
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
51. Zarządzenie Nr 51/2017
W sprawie wprowadzenia zmiany do regulaminu ZFŚS.
52. Zarządzenie Nr 52/2017
W sprawie powołania komisji przetargowej.
53. Zarządzenie Nr 53/2017
W sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji
54. Zarządzenie Nr 54/2017
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
55. Zarządzenie Nr 55/2017
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
56. Zarządzenie Nr 56/2017
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2017 rok
57. Zarządzenie Nr 57/2017
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
58. Zarządzenie Nr 58/2017
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
59. Zarządzenie Nr 59/2017
60. Zarządzenie Nr 60/2017
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
61. Zarządzenie Nr 61/2017
W sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Wąchock
62. Zarządzenie Nr 62/2017
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2017 rok
63. Zarządzenie Nr 63/2017
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2017 rok
64. Zarządzenie Nr 64/2017
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na Partnera o statusie MŚP do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. " Kontynuacja rewitalizacji szansą na rozwój społeczno-gospodarczy"
65. Zarządzenie Nr 65/2017
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
66. Zarządzenie Nr 66/2017
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
67. Zarządzenie Nr 67/2017
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2017 rok
68. Zarządzenie Nr 68/2017
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
69. Zarządzenie Nr 69/2017
W sprawie powołania komisji przetargowej ...
70. Zarządzenie Nr 70/2017
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
71. Zarządzenie Nr 71/2017
W sprawie zmiany WPF Gminy Wąchock na lata 2017-2028
72. Zarządzenie Nr 72/2017
W sprawie powołania komisji przetargowej ...
73. Zarządzenie Nr 73/2017
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2017 rok
74. Zarządzenie Nr 74/2017
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
75. Zarządzenie Nr 75/2017
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
76. Zarządzenie Nr 76/2017
W sprawie sporządzenie i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany
77. Zarządzenie Nr 77/2017
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
78. Zarządzenie Nr 78/2017
79. Zarządzenie Nr 79/2017
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
80. Zarządzenie Nr 80/2017
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
81. Zarządzenie Nr 81/2017
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
82. Zarządzenie Nr 82/2017
W sprawie projektu WPF
83. Zarządzenie Nr 83/2017
W sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wąchock na 2018 rok
84. Zarządzenie Nr 84/2017
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w UMiG w Wąchocku
85. Zarządzenie Nr 85/2017
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
86. Zarządzenie Nr 86/2017
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
87. Zarządzenie Nr 87/2017
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2017 rok
88. Zarządzenie Nr 88/2017
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
89. Zarządzenie Nr 89/2017
W sprawie powołania komisji ...
90. Zarządzenie Nr 90/2017
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
91. Zarządzenie Nr 91/2017
W sprawie ustalenia regulaminu UMiG w Wąchocku na czas zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny
92. Zarządzenie Nr 92/2017
W sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania Burmistrza w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Wąchock
93. Zarządzenie Nr 93/2017
W sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Wąchock
94. Zarządzenie Nr 94/2017
W sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego
95. Zarządzenie Nr 95/2017
W sprawie przeznaczenia do sprzedażny w drodze pisemnego przetargu używanego samochodu służbowego marki Mercedes-Benz Vito
96. Zarządzenie Nr 96/2017
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2017 rok
97. Zarządzenie Nr 97/2017
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
98. Zarządzenie Nr 98/2017
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
99. Zarządzenie Nr 99/2017
W sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości położonej w miejscowości Wielka Wieś
100. Zarządzenie Nr 100/2017
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2017 rok
101. Zarządzenie Nr 101/2017
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
102. Zarządzenie Nr 102/2017
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
103. Zarządzenie Nr 103/2017
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Ilość odwiedzin: 2318
Nazwa dokumentu: Rok 2017
Skrócony opis: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock wydane w 2017 r.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Konrad Borek
Data wytworzenia informacji: 2017-04-05 12:58:36
Data udostępnienia informacji: 2017-04-05 12:58:36
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-05 13:06:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner