logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
minus Zarządzenia Burmistrza
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   minus Rok 2006
      minus Zarządzenie Nr 1/2006
      minus Zarządzenie Nr 2/2006
      minus Zarządzenie Nr 4/2006
      minus Zarządzenie Nr 5/2006
      minus Zarządzenie Nr 6/2006
      minus ZARZĄDZENIE Nr 7/2006
      minus Zarządzenie Nr 8/2006
      minus Zarządzenie Nr 9/2006
      minus Zarządzenie Nr 10/2006
      minus Zarządzenie Nr 11/2006
      minus ZARZĄDZENIE Nr 12/2006
      minus Zarządzenie Nr 13/2006
      minus Zarządzenie Nr 14/2006
      minus Zarządzenie Nr 15/2006
      minus Zarządzenie Nr 16/2005
      minus Zarządzenie Nr 17/2006
      minus Zarządzenie Nr 18/2006
      minus Zarządzenie Nr 19/2006
      minus Zarządzenie Nr 20/2006
      minus Zarządzenie Nr 21/2006
      minus Zarządzenie Nr 22/2006
      minus Zarządzenie Nr 22a/2006
      minus Zarzadzenie Nr 23/2006
      minus Zarządzenie Nr 24/2006
      minus Zarządzenie Nr 24a/2006
      minus Zarządzenie Nr 25/2006
      minus ZarządzenieNr 25a/2006
      minus Zarządzenie Nr 26/2006
      minus Zarządzenie Nr 27/2006
      minus Zarządzenie Nr 28/2006
      minus Zarządzenie Nr 29/2006
      minus Zarządzenie Nr 30/2006
      minus Zarządzenie Nr 32/2006
      minus Zarządzenie Nr 33/2006
      minus Zarządzenie Nr 34/2006
      minus Zarządzenie Nr 35/2006
      minus Zarządzenie Nr 36/2006
      minus Zarządzenie Nr 37/2006
      minus Zarządzenie Nr 39/2006
      minus Zarządzenie Nr 40/2006
      minus Zarządzenie Nr 41/2006
      minus Zarządzenie Nr 42/2006
      minus ZARZĄDZENIE NR 43/2006
      minus ZARZĄDZENIE NR 44/2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   plus Rok 2014
   plus Rok 2015
   plus Rok 2016
   plus Rok 2017
   plus Rok 2018
   plus Rok 2019
   plus Rok 2020
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
minus Zawiadomienia
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Zarządzenie Nr 1/2006
W sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Wąchock na 2006 rok i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
2. Zarządzenie Nr 2/2006
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na:
3. Zarządzenie Nr 4/2006
W sprawie: zmian w budżecie gminy
4. Zarządzenie Nr 5/2006
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót związanych z odbudową zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, Gmina
5. Zarządzenie Nr 6/2006
W sprawie: powołania Obwodowej Komisji Wyborczej w Ratajach.
6. ZARZĄDZENIE Nr 7/2006
w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku
7. Zarządzenie Nr 8/2006
W sprawie zmian w busżecie gminy
8. Zarządzenie Nr 9/2006
W sprawie: zmian w budżecie gminy
9. Zarządzenie Nr 10/2006
W sprawie: zmian w budżecie gminy
10. Zarządzenie Nr 11/2006
W sprawie: zmian w budżecie gminy
11. ZARZĄDZENIE Nr 12/2006
W sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2006r. dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wąchock.
12. Zarządzenie Nr 13/2006
w sprawie: zmian w budżecie gminy
13. Zarządzenie Nr 14/2006
w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia n
14. Zarządzenie Nr 15/2006
w sprawie: zmian w budżecie gminy
15. Zarządzenie Nr 16/2005
w sprawie: zmian w budżecie gminy
16. Zarządzenie Nr 17/2006
określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnian
17. Zarządzenie Nr 18/2006
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludowego Wojska Polskiego w Parszowie
18. Zarządzenie Nr 19/2006
W sprawie: zmian w budżecie gminy
19. Zarządzenie Nr 20/2006
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na:
20. Zarządzenie Nr 21/2006
W sprawie: zmian w budżecie gminy
21. Zarządzenie Nr 22/2006
W sprawie: ustalenia dnia 26 maja 2006r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wąchock
22. Zarządzenie Nr 22a/2006
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
23. Zarzadzenie Nr 23/2006
w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierz
24. Zarządzenie Nr 24/2006
W sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych.
25. Zarządzenie Nr 24a/2006
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
26. Zarządzenie Nr 25/2006
w sprawie: Powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
27. ZarządzenieNr 25a/2006
W sprawie: zmian w budżecie gminy
28. Zarządzenie Nr 26/2006
w sprawie: zmian w budżecie gminy
29. Zarządzenie Nr 27/2006
w sprawie: zmian w budżecie gminy
30. Zarządzenie Nr 28/2006
W sprawie: zmian w budżecie gminy
31. Zarządzenie Nr 29/2006
W sprawie: zmian w budżecie gminy
32. Zarządzenie Nr 30/2006
W sprawie: zmian w budżecie gminy
33. Zarządzenie Nr 32/2006
w sprawie: Powołania Komisji przetargowej do zadania p.n." Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rataje od studni S154 do S149"
34. Zarządzenie Nr 33/2006
w sprawie:Powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania p.n." Odbudowa (drogi gminnej - ul. Nadrzecznej w Wąchocku na odcinku o długości 426 mb w km drogi 0+244 do 0+670"
35. Zarządzenie Nr 34/2006
w sprawie: zmian w budżecie gminy
36. Zarządzenie Nr 35/2006
W sprawie: zmian w budżecie gminy
37. Zarządzenie Nr 36/2006
w sprawie: zmian w budżecie gminy
38. Zarządzenie Nr 37/2006
W sprawie: powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w gosp. Rolnych, skutków klęsk żywiołowych.
39. Zarządzenie Nr 39/2006
w sprawie: zmian w budżecie gminy
40. Zarządzenie Nr 40/2006
w sprawie: zmian w budżecie gminy
41. Zarządzenie Nr 41/2006
w sprawie: zmian w budżecie gminy
42. Zarządzenie Nr 42/2006
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
43. ZARZĄDZENIE NR 43/2006
w sprawie: zmian w budżecie gminy
44. ZARZĄDZENIE NR 44/2006
w sprawie: zmian w budżecie gminy

Ilość odwiedzin: 3145
Nazwa dokumentu: Rok 2006
Skrócony opis: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock wydane w 2006 r.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2006-02-20 11:49:37
Data udostępnienia informacji: 2006-02-20 11:49:37
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-18 09:47:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner