logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
minus Zarządzenia Burmistrza
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   plus Rok 2014
   plus Rok 2015
   plus Rok 2016
   plus Rok 2017
   plus Rok 2018
   plus Rok 2019
   plus Rok 2020
   plus Rok 2021
   plus Rok 2022
   minus Rok 2023
      minus Zarządzenie Nr 1/2023
      minus Zarządzenie Nr 2/2023
      minus Zarządzenie Nr 3/2023
      minus Zarządzenie Nr 4/2023
      minus Zarządzenie Nr 5/2023
      minus Zarządzenie Nr 6/2023
      minus Zarządzenie Nr 7/2023
      minus Zarządzenie Nr 8/2023
      minus Zarządzenie Nr 9/2023
      minus Zarządzenie Nr 10/2023
      minus Zarządzenie Nr 11/2023
      minus Zarządzenie Nr 12/2023
      minus Zarządzenie Nr 13/2023
      minus Zarządzenie Nr 14/2023
      minus Zarządzenie Nr 15/2023
      minus Zarządzenie Nr 16/2023
      minus Zarządzenie Nr 17/2023
      minus Zarządzenie Nr 18/2023
      minus Zarządzenie Nr 19/2023
      minus Zarządzenie Nr 20/2023
      minus Zarządzenie Nr 21/2023
      minus Zarządzenie Nr 22/2023
      minus Zarządzenie Nr 23/2023
      minus Zarządzenie Nr 24/2023
      minus Zarządzenie Nr 25/2023
      minus Zarządzenie Nr 26/2023
      minus Zarządzenie Nr 27/2023
      minus Zarządzenie Nr 28/2023
      minus Zarządzenie Nr 29/2023
      minus Zarządzenie Nr 30/2023
      minus Zarządzenie Nr 31/2023
      minus Zarządzenie Nr 32/2023
      minus Zarządzenie Nr 33/2023
      minus Zarządzenie Nr 34/2023
      minus Zarządzenie Nr 35/2023
      minus Zarządzenie Nr 36/2023
      minus Zarządzenie Nr 37/2023
      minus Zarządzenie Nr 38/2023
      minus Zarządzenie Nr 39/2023
      minus Zarządzenie Nr 40/2023
      minus Zarządzenie Nr 41/2023
      minus Zarządzenie Nr 42/2023
      minus Zarządzenie Nr 43/2023
      minus Zarządzenie Nr 44/2023
      minus Zarządzenie Nr 45/2023
      minus Zarządzenie Nr 46/2023
      minus Zarządzenie Nr 47/2023
      minus Zarządzenie Nr 48/2023
      minus Zarządzenie Nr 49/2023
      minus Zarządzenie Nr 50/2023
      minus Zarządzenie Nr 51/2023
      minus Zarządzenie Nr 52/2023
      minus Zarządzenie Nr 53/2023
      minus Zarządzenie Nr 54/2023
      minus Zarządzenie Nr 55/2023
      minus Zarządzenie Nr 56/2023
      minus Zarządzenie Nr 57/2023
      minus Zarządzenie Nr 58/2023
      minus Zarządzenie Nr 59/2023
      minus Zarządzenie Nr 60/2023
      minus Zarządzenie Nr 61/2023
      minus Zarządzenie Nr 62/2023
      minus Zarządzenie Nr 63/2023
      minus Zarządzenie Nr 64/2023
      minus Zarządzenie Nr 65/2023
      minus Zarządzenie Nr 66/2023
      minus Zarządzenie Nr 67/2023
      minus Zarządzenie Nr 68/2023
      minus Zarządzenie Nr 69/2023
      minus Zarządzenie Nr 70/2023
      minus Zarządzenie Nr 71/2023
      minus Zarządzenie Nr 72/2023
      minus Zarządzenie Nr 73/2023
      minus Zarządzenie Nr 74/2023
      minus Zarządzenie Nr 75/2023
      minus Zarządzenie Nr 76/2023
      minus Zarządzenie Nr 78/2023
      minus Zarządzenie Nr 79/2023
      minus Zarządzenie Nr 80/2023
      minus Zarządzenie NR 81/2023
      minus Zarządzenie NR 82/2023
      minus Zarządzenie NR 83/2023
      minus Zarządzenie NR 84/2023
      minus Zarządzenie NR 86/2023
      minus Zarządzenie NR 87/2023
      minus Zarządzenie NR 88/2023
      minus Zarządzenie NR 89/2023
      minus Zarządzenie NR 90/2023
      minus Zarządzenie NR 91/2023
      minus Zarządzenie NR 92/2023
      minus Zarządzenie NR 93/2023
      minus Zarządzenie NR 94/2023
      minus Zarządzenie NR 95/2023
      minus Zarządzenie NR 96/2023
      minus Zarządzenie NR 97/2023
      minus Zarządzenie NR 98/2023
      minus Zarządzenie NR 99/2023
      minus Zarządzenie Nr 100/2023
      minus Zarządzenie NR 101/2023
      minus Zarządzenie NR 102/2023
      minus Zarządzenie NR 103/2023
      minus Zarządzenie NR 104/2023
      minus Zarządzenie NR 105/2023
      minus Zarządzenie NR 107/2023
      minus Zarządzenie NR 108/2023
      minus Zarządzenie NR 110/2023
      minus Zarządzenie NR 111/2023
      minus Zarządzenie Nr 112/2023
      minus Zarządzenie Nr 113/2023
      minus Zarządzenie NR 114/2023
      minus Zarządzenie Nr 115/2023
      minus Zarządzenie NR 117/2023
      minus Zarządzenie Nr 118/2023
      minus Zarządzenie Nr 119/2023
      minus Zarządzenie Nr 120/2023
      minus Zarządzenie Nr 121/2023
      minus Zarządzenie Nr 122/2023
      minus Zarządzenie Nr 123/2023
      minus Zarządzenie Nr 124/2023
      minus Zarządzenie Nr 126/2023
      minus Zarządzenie Nr 127/2023
      minus Zarządzenie Nr 128/2023
      minus Zarządzenie Nr 129/2023
      minus Zarządzenie Nr 130/2023
      minus Zarządzenie Nr 132/2023
      minus Zarządzenie Nr 133/2023
      minus Zarządzenie Nr 134/2023
      minus Zarządzenie Nr 135/2023
      minus Zarządzenie Nr 136/2023
      minus Zarządzenie Nr 137/2023
      minus Zarządzenie Nr 138/2023
      minus Zarządzenie Nr 139/2023
      minus Zarządzenie Nr 140/2023
      minus Zarządzenie Nr 141/2023
      minus Zarządzenie Nr 142/2023
      minus Zarządzenie Nr 143/2023
      minus Zarzadzenie Nr 144/2023
      minus Zarządzenie Nr 145/2023
      minus Zarzadzenie Nr 146/2023
      minus Zarzadzenie Nr 148/2023
      minus Zarządzenie Nr 149/2023
   plus Rok 2024
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia, Informacje oraz Decyzje Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Zawiadomienia
minus Obwieszczenia SKO
plus Informacja Publiczna
minus Strategia ZIT Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Północy
plus Raporty
minus Deklaracja dostępności
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Zarządzenie Nr 1/2023
W sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań.
2. Zarządzenie Nr 2/2023
W sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2023 r.
3. Zarządzenie Nr 3/2023
W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Urzędzie Gminy w Wąchocku w 2023 roku
4. Zarządzenie Nr 4/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
5. Zarządzenie Nr 5/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
6. Zarządzenie Nr 6/2023
W sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie
7. Zarządzenie Nr 7/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
8. Zarządzenie Nr 8/2023
W sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie
9. Zarządzenie Nr 9/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
10. Zarządzenie Nr 10/2023
W sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie
11. Zarządzenie Nr 11/2023
W sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów postępowania rekrutacyjnego ...
12. Zarządzenie Nr 12/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
13. Zarządzenie Nr 13/2023
W sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wąchock.
14. Zarządzenie Nr 14/2023
W sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie
15. Zarządzenie Nr 15/2023
W sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok
16. Zarządzenie Nr 16/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
17. Zarządzenie Nr 17/2023
W sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie
18. Zarządzenie Nr 18/2023
W sprawie powołania komisji przetargowej
19. Zarządzenie Nr 19/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
20. Zarządzenie Nr 20/2023
W sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie
21. Zarządzenie Nr 21/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
22. Zarządzenie Nr 22/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
23. Zarządzenie Nr 23/2023
W sprawie przyjęcia na 2023 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wąchock
24. Zarządzenie Nr 24/2023
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2023 rok
25. Zarządzenie Nr 25/2023
W sprawie zmian w budżecie Gminy Wąchock na rok 2023.
26. Zarządzenie Nr 26/2023
W sprawie zmiany planu finansowego rachunków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie
27. Zarządzenie Nr 27/2023
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku
28. Zarządzenie Nr 28/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
29. Zarządzenie Nr 29/2023
30. Zarządzenie Nr 30/2023
W sprawie zmiany planu finansowego ..
31. Zarządzenie Nr 31/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
32. Zarządzenie Nr 32/2023
W sprawie powołania komisji przetargowej
33. Zarządzenie Nr 33/2023
W sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku Nr 1 do zarządzenia 27/2023
34. Zarządzenie Nr 34/2023
W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZPO w Wąchocku
35. Zarządzenie Nr 35/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
36. Zarządzenie Nr 36/2023
W sprawie zmiany planu finansowego
37. Zarządzenie Nr 37/2023
W sprawie powołania komisji przetargowej …
38. Zarządzenie Nr 38/2023
W sprawie powołania Dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku
39. Zarządzenie Nr 39/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
40. Zarządzenie Nr 40/2023
W sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie
41. Zarządzenie Nr 41/2023
W sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok - dodatek elektryczny, refundacja podatku VAT
42. Zarządzenie Nr 42/2023
zmieniające zarządzenie Nr 101/2018
43. Zarządzenie Nr 43/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
44. Zarządzenie Nr 44/2023
w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej
45. Zarządzenie Nr 45/2023
W sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wąchock.
46. Zarządzenie Nr 46/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
47. Zarządzenie Nr 47/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
48. Zarządzenie Nr 48/2023
W sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie
49. Zarządzenie Nr 49/2023
W sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Wąchock
50. Zarządzenie Nr 50/2023
W sprawie powołania komisji przetargowej
51. Zarządzenie Nr 51/2023
W sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2023
52. Zarządzenie Nr 52/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
53. Zarządzenie Nr 53/2023
W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora ZPO w Wąchocku
54. Zarządzenie Nr 54/2023
W sprawie przekazania mienia gminnego do Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku
55. Zarządzenie Nr 55/2023
W sprawie: przeznaczenia do oddania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonej w miejscowości Wąchock.
56. Zarządzenie Nr 56/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
57. Zarządzenie Nr 57/2023
W sprawie powołania Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku
58. Zarządzenie Nr 58/2023
W sprawie: zmieniające Zarządzenie Nr 38/2023
59. Zarządzenie Nr 59/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
60. Zarządzenie Nr 60/2023
W sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie
61. Zarządzenie Nr 61/2023
W sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie miasta Wąchock.
62. Zarządzenie Nr 62/2023
W sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie miasta Wąchock.
63. Zarządzenie Nr 63/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
64. Zarządzenie Nr 64/2023
W sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie
65. Zarządzenie Nr 65/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
66. Zarządzenie Nr 66/2023
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym (w ramach Gminnego Programu
67. Zarządzenie Nr 67/2023
68. Zarządzenie Nr 68/2023
W sprawie sprostowania numeracji zarządzenia nr 56/2023 z dnia 2 czerwca 2023 r.
69. Zarządzenie Nr 69/2023
W sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest ....
70. Zarządzenie Nr 70/2023
W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego MGOK w Wąchocku
71. Zarządzenie Nr 71/2023
W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego MGBP w Wąchocku za 2022 rok
72. Zarządzenie Nr 72/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
73. Zarządzenie Nr 73/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
74. Zarządzenie Nr 74/2023
W sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie
75. Zarządzenie Nr 75/2023
W sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wąchock
76. Zarządzenie Nr 76/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
77. Zarządzenie Nr 78/2023
W sprawie powołania komisji konkursowej
78. Zarządzenie Nr 79/2023
W sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wąchock
79. Zarządzenie Nr 80/2023
W sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
80. Zarządzenie NR 81/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
81. Zarządzenie NR 82/2023
W sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie.
82. Zarządzenie NR 83/2023
W sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania: "Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu i oprogramowania".
83. Zarządzenie NR 84/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
84. Zarządzenie NR 86/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
85. Zarządzenie NR 87/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
86. Zarządzenie NR 88/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
87. Zarządzenie NR 89/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
88. Zarządzenie NR 90/2023
W sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie.
89. Zarządzenie NR 91/2023
W sprawie powołania Komisji Przetargowej.
90. Zarządzenie NR 92/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
91. Zarządzenie NR 93/2023
W sprawie procedury wewnętrznej MDR w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku informacji o schematach podatkowych.
92. Zarządzenie NR 94/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
93. Zarządzenie NR 95/2023
W sprawie powołania Komisji Przetargowej.
94. Zarządzenie NR 96/2023
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
95. Zarządzenie NR 97/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
96. Zarządzenie NR 98/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
97. Zarządzenie NR 99/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
98. Zarządzenie Nr 100/2023
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Wąchock miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP z
99. Zarządzenie NR 101/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
100. Zarządzenie NR 102/2023
W sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie.
101. Zarządzenie NR 103/2023
W sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Wąchock.
102. Zarządzenie NR 104/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
103. Zarządzenie NR 105/2023
W sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok - dodatek elektryczny, refundacja podatku VAT.
104. Zarządzenie NR 107/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
105. Zarządzenie NR 108/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
106. Zarządzenie NR 110/2023
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2023-2034.
107. Zarządzenie NR 111/2023
W sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Wąchock w sezonie zimowym 2023/2024".
108. Zarządzenie Nr 112/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
109. Zarządzenie Nr 113/2023
W sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie
110. Zarządzenie NR 114/2023
W sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w gminie Wąchock.
111. Zarządzenie Nr 115/2023
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2023 r.
112. Zarządzenie NR 117/2023
W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Wąchock, oznaczonej jako działka nr 5180.
113. Zarządzenie Nr 118/2023
W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Wąchock
114. Zarządzenie Nr 119/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
115. Zarządzenie Nr 120/2023
116. Zarządzenie Nr 121/2023
W sprawie Instrukcji Inwentaryzacyjnej Urzędu
117. Zarządzenie Nr 122/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
118. Zarządzenie Nr 123/2023
W sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomość położoną w miejscowości Rataje składającą się z działek oznaczonych nr 77 i nr 79
119. Zarządzenie Nr 124/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
120. Zarządzenie Nr 126/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
121. Zarządzenie Nr 127/2023
W sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ...
122. Zarządzenie Nr 128/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
123. Zarządzenie Nr 129/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
124. Zarządzenie Nr 130/2023
W sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie
125. Zarządzenie Nr 132/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
126. Zarządzenie Nr 133/2023
W sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie
127. Zarządzenie Nr 134/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
128. Zarządzenie Nr 135/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
129. Zarządzenie Nr 136/2023
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku.
130. Zarządzenie Nr 137/2023
W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku
131. Zarządzenie Nr 138/2023
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi ...
132. Zarządzenie Nr 139/2023
W sprawie zmian w budżecie gmina na 2023 rok
133. Zarządzenie Nr 140/2023
W sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036
134. Zarządzenie Nr 141/2023
W sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wąchock na 2024 rok
135. Zarządzenie Nr 142/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
136. Zarządzenie Nr 143/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
137. Zarzadzenie Nr 144/2023
W sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie
138. Zarządzenie Nr 145/2023
W sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości położonej w miejscowości Wąchock.
139. Zarzadzenie Nr 146/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
140. Zarzadzenie Nr 148/2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
141. Zarządzenie Nr 149/2023
W sprawie zmiany planu finansowego

Ilość odwiedzin: 1274
Nazwa dokumentu: Rok 2023
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2023-02-07 11:13:20
Data udostępnienia informacji: 2023-02-07 11:13:20
Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-07 11:13:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner