logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
minus Zarządzenia Burmistrza
   minus Rok 2004
      minus Zarządzenie Nr 1/2004
      minus Zarządzenie Nr 2/2004
      minus Zarządzenie Nr 3/2004
      minus Zarządzenie Nr 4/2004
      minus Zarządzenie Nr 5/2004
      minus Zarządzenie Nr 6/2004
      minus Zarządzenie Nr 7/2004
      minus Zarządzenie Nr 8/2004
      minus Zarządzenie Nr 9/2004
      minus Zarządzenie Nr 13/2004
      minus Zarządzenie Nr 14/2004
      minus Zarządzenie Nr 15/2004
      minus Zarządzenie Nr 17/2004
      minus Zarządzenie Nr 18/2004
      minus Zarządzenie Nr 19/2004
      minus Zarządzenie Nr 20/2004
      minus Zarządzenie Nr 21/2004
      minus Zarządzenie Nr 22/2004
      minus Zarządzenie Nr 24/2004
      minus Zarządzenie Nr 25/2004
      minus Zarządzenie Nr 26/2004
      minus Zarządzenie Nr 27/2004
      minus Zarządzenie Nr 28/2004
      minus Zarządzenie Nr 29/2004
      minus Zarządzenie Nr 30/2004
      minus Zarządzenie Nr 31/2004
      minus Zarządzenie Nr 32/2004
      minus Zarządzenie Nr 33/2004
      minus Zarządzenie Nr 34/2004
      minus Zarządzenie Nr 35/2004
      minus Zarządzenie Nr 36/2004
      minus Zarządzenie Nr 37/2004
      minus Zarządzenie Nr 38/2005
      minus Zarządzenie Nr 39/2004
      minus Zarządzenie Nr 40/2004
      minus Zarządzenie Nr 41/2004
      minus Zarządzenie Nr 42/2004
      minus Zarządzenie Nr 44/2004
      minus Zarządzenie Nr 45/2004
      minus Zarządzenie Nr 46/2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   plus Rok 2014
   plus Rok 2015
   plus Rok 2016
   plus Rok 2017
   plus Rok 2018
   plus Rok 2019
   plus Rok 2020
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
minus Zawiadomienia
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Zarządzenie Nr 1/2004
w sprawie: ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników samorządowych.
2. Zarządzenie Nr 2/2004
w sprawie : powołania Komisji Przetargowej:
3. Zarządzenie Nr 3/2004
W sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy w 2004 roku dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku
4. Zarządzenie Nr 4/2004
w sprawie : powołania Komisji Przetargowej
5. Zarządzenie Nr 5/2004
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół w Wąchocku przy ul. Kościelnej dla potrzeb gimnazjum
6. Zarządzenie Nr 6/2004
w sprawie : powołania Komisji Przetargowej
7. Zarządzenie Nr 7/2004
w sprawie : powołania Komisji Przetargowej
8. Zarządzenie Nr 8/2004
w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarką finansową Gminy Wąchock
9. Zarządzenie Nr 9/2004
w sprawie Zakładowego Planu Kont dla Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku
10. Zarządzenie Nr 13/2004
w sprawie zmian w budżecie gminy
11. Zarządzenie Nr 14/2004
w sprawie: zasad opracowania arkusza organizacyjnego placówek oświatowych na terenie Gminy Wąchock.
12. Zarządzenie Nr 15/2004
W sprawie: zmian w budżecie gminy
13. Zarządzenie Nr 17/2004
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
14. Zarządzenie Nr 18/2004
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
15. Zarządzenie Nr 19/2004
w sprawie: powołania Obwodowej Komisji Wyborczej w Wielkiej Wsi dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wąchocku.
16. Zarządzenie Nr 20/2004
w sprawie: powołania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Wąchock
17. Zarządzenie Nr 21/2004
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie "Remontu budynku Szkoły Podstawowej w Parszowie"
18. Zarządzenie Nr 22/2004
W sprawie: zmian w budżecie gminy
19. Zarządzenie Nr 24/2004
W sprawie: zmian w budżecie gminy
20. Zarządzenie Nr 25/2004
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąchock.
21. Zarządzenie Nr 26/2004
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania p.n. Przebudowa Placu mjr Ponurego w Wąchocku
22. Zarządzenie Nr 27/2004
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wąchock Etap II Zadanie 2A Marcinków (część) Zadanie 2B Marcinków
23. Zarządzenie Nr 28/2004
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje gmina Wąchock etap I i II
24. Zarządzenie Nr 29/2004
Powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgłów gm. Wąchock"
25. Zarządzenie Nr 30/2004
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania p.n. "Remont budynku Szkoły Podstawowej w Parszowie"
26. Zarządzenie Nr 31/2004
w sprawie określenia stanowisk, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową z klauzulą "ZASTRZEŻONE"
27. Zarządzenie Nr 32/2004
w sprawie określenia stanowisk, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową z klauzulą "POUFNE"
28. Zarządzenie Nr 33/2004
w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego.
29. Zarządzenie Nr 34/2004
w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego.
30. Zarządzenie Nr 35/2004
w sprawie: powołania Komisji ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o przydział lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy
31. Zarządzenie Nr 36/2004
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Remont budynku Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi"
32. Zarządzenie Nr 37/2004
w sprawie: ustalenia Regulaminu Pracy dla Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku
33. Zarządzenie Nr 38/2005
W sprawie: zmian w budżecie gminy
34. Zarządzenie Nr 39/2004
W sprawie: zmian w budżecie gminy
35. Zarządzenie Nr 40/2004
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania p.n. "Remont budynku Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi"
36. Zarządzenie Nr 41/2004
W sprawie: zmian w budżecie gminy
37. Zarządzenie Nr 42/2004
W sprawie: projektu budżetu miasta i gminy na 2005 rok
38. Zarządzenie Nr 44/2004
W sprawie: zmian w budżecie gminy
39. Zarządzenie Nr 45/2004
W sprawie: zmian w budżecie gminy
40. Zarządzenie Nr 46/2004
W sprawie: zmian w budżecie gminy

Ilość odwiedzin: 3032
Nazwa dokumentu: Rok 2004
Skrócony opis: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock wydane w 2004 r.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2005-12-19 11:01:13
Data udostępnienia informacji: 2005-12-19 11:01:13
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-18 09:46:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner