logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
minus Zarządzenia Burmistrza
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   minus Rok 2014
      minus Zarządzenie Nr 1/2014
      minus Zarządzenie Nr 2/2014
      minus Zarządzenie Nr 3/2014
      minus Zarządzenie Nr 4/2014
      minus Zarządzenie Nr 5/2014
      minus Zarządzenie Nr 6/2014
      minus Zarządzenie Nr 7/2014
      minus Zarządzenie Nr 8/2014
      minus Zarządzenie Nr 9/2014
      minus Zarządzenie Nr 10/2014
      minus Zarządzenie Nr 11/2014
      minus Zarządzenie Nr 12/2014
      minus Zarządzenie Nr 13/2014
      minus Zarządzenie Nr 14/2014
      minus Zarządzenie Nr 15/2014
      minus Zarządzenie Nr 16/2014
      minus Zarządzenie Nr 17/2014
      minus Zarządzenie Nr 18/2014
      minus Zarządzenie nr 19/2014
      minus Zarządzenie Nr 20/2014
      minus Zarządzenie Nr 21/2014
      minus Zarządzenie Nr 22/2014
      minus Zarządzenie Nr 23/2014
      minus Zarządzenie Nr 24/2014
      minus Zarządzenie Nr 25/2014
      minus Zarządzenie Nr 26/2014
      minus Zarządzenie Nr 27/2014
      minus Zarządzenie Nr 28/2014
      minus Zarządzenie Nr 29/2014
      minus Zarządzenie Nr 30/2014
      minus Zarządzenie Nr 31/2014
      minus Zarządzenie Nr 32/2014
      minus Zarządzenie Nr 33/2014
      minus Zarządzenie Nr 34/2014
      minus Zarządzenie Nr 35/2014
      minus Zarządzenie Nr 36/2014
      minus Zarządzenie Nr 37/2014
      minus Zarządzenie Nr 38/2014
      minus Zarządzenie Nr 39/2014
      minus Zarządzenie Nr 40/2014
      minus Zarządzenie Nr 41/2014
      minus Zarządzenie Nr 42/2014
      minus Zarządzenie Nr 43/2014
      minus Zarządzenie Nr 44/2014
      minus Zarządzenie Nr 45/2014
      minus Zarządzenie Nr 47/2014
      minus Zarządzenie nr 48/2014
      minus Zarządzenie Nr 49/2014
      minus Zarządzenie Nr 50/2014
      minus Zarządzenie Nr 51/2014
      minus Zarządzenie Nr 53/2014
      minus Zarządzenie Nr 54/2014
      minus Zarządzenie Nr 55/2014
      minus Zarządzenie Nr 56/2014
      minus Zarządzenie Nr 57/2014
      minus Zarządzenie Nr 58/2014
      minus Zarządzenie Nr 59/2014
      minus Zarządzenie Nr 60/2014
      minus Zarządzenie Nr 61/2014
      minus Zarządzenie Nr 62/2014
      minus Zarządzenie Nr 63/2014
      minus Zarządzenie Nr 64/2014
      minus Zarządzenie Nr 66/2014
      minus Zarządzenie Nr 67/2014
      minus Zarządzenie Nr 68/2014
      minus Zarządzenie Nr 69/2014
      minus Zarządzenie Nr 70/2014
      minus Zarządzenie Nr 71/2014
      minus Zarządzenie Nr 72/2014
      minus Zarządzenie Nr 73/2014
      minus Zarządzenie Nr 74/2014
      minus Zarządzenie Nr 75/2014
      minus Zarządzenie Nr 76/2014
      minus Zarządzenie Nr 77/2014
      minus Zarządzenie Nr 78/2014
      minus Zarządzenie Nr 79/2014
      minus Zarządzenie Nr 80/2014
      minus Zarządzenie Nr 81/2014
      minus Zarządzenie Nr 82/2014
      minus Zarządzenie Nr 83/2014
      minus Zarządzenie Nr 84/2014
      minus Zarządzenie Nr 85/2014
      minus Zarządzenie Nr 86/2014
      minus Zarządzenie Nr 87/2014
      minus Zarządzenie Nr 88/2014
      minus Zarządzenie Nr 89/2014
      minus Zarządzenie Nr 90/2014
      minus Zarządzenie Nr 91/2014
      minus Zarządzenie Nr 92/2014
      minus Zarządzenie Nr 93/2014
      minus Zarządzenie Nr 94/2014
      minus Zarządzenie Nr 95/2014
      minus Zarządzenie Nr 96/2014
      minus Zarządzenie Nr 97/2014
      minus Zarządzenie Nr 98/2014
      minus Zarządzenie Nr 991/2014
      minus Zarządzenie Nr 100/2014
      minus Zarządzenie Nr 101/2014
      minus Zarządzenie Nr 102/2014
      minus Zarządzenie Nr 103/2014
      minus Zarządzenie Nr 104/2014
      minus Zarządzenie Nr 105/2014
      minus Zarządzenie Nr 106/2014
      minus Zarządzenie Nr 107/2014
      minus Zarządzenie Nr 108/2014
      minus Zarządzenie Nr 109/2014
      minus Zarządzenie Nr 110/2014
      minus Zarządzenie Nr 111/2014
      minus Zarządzenie Nr 112/2014
      minus Zarządzenie Nr 113/2014
      minus Zarządzenie Nr 114/2014
      minus Zarządzenie Nr 115/2014
   plus Rok 2015
   plus Rok 2016
   plus Rok 2017
   plus Rok 2018
   plus Rok 2019
   plus Rok 2020
   plus Rok 2021
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Zawiadomienia
minus Obwieszczenia SKO
plus Informacja Publiczna
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
plus Raporty
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Zarządzenie Nr 1/2014
W sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Wąchocku dla przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku.
2. Zarządzenie Nr 2/2014
W sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia rokowań dotyczących ustalenia warunków nabycia nieruchomości na rzecz gminy Wąchock
3. Zarządzenie Nr 3/2014
W sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań
4. Zarządzenie Nr 4/2014
W sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2014 r.
5. Zarządzenie Nr 5/2014
W sprawie powołania komisji przetargowej...
6. Zarządzenie Nr 6/2014
W sprawie ustalenia cen nieruchomości stanowiących własności Gminy Wąchock i przeznaczenia ich do sprzedaży
7. Zarządzenie Nr 7/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
8. Zarządzenie Nr 8/2014
W sprawie ustalenia w 2014 r. dni wolnych od pracy w Urzędzie miasta i Gminy w Wąchocku w zamian za święta przypadające w soboty
9. Zarządzenie Nr 9/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
10. Zarządzenie Nr 10/2014
W sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym UMiG w Wąchocku.
11. Zarządzenie Nr 11/2014
W sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wąchock
12. Zarządzenie Nr 12/2014
W sprawie powołania komisji przetargowej
13. Zarządzenie Nr 13/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
14. Zarządzenie Nr 14/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
15. Zarządzenie Nr 15/2014
W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzo
16. Zarządzenie Nr 16/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
17. Zarządzenie Nr 17/2014
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2014 rok
18. Zarządzenie Nr 18/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
19. Zarządzenie nr 19/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
20. Zarządzenie Nr 20/2014
W sprawie powołania komisji przetargowej.
21. Zarządzenie Nr 21/2014
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
22. Zarządzenie Nr 22/2014
W sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest w ramach ...
23. Zarządzenie Nr 23/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
24. Zarządzenie Nr 24/2014
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
25. Zarządzenie Nr 25/2014
W sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
26. Zarządzenie Nr 26/2014
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2014 rok
27. Zarządzenie Nr 27/2014
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie: realizacji zadań Gminnego Programu Prof
28. Zarządzenie Nr 28/2014
W sprawie powołania Komisji Przetargowej
29. Zarządzenie Nr 29/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
30. Zarządzenie Nr 30/2014
W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
31. Zarządzenie Nr 31/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
32. Zarządzenie Nr 32/2014
W sprawie powołania komisji przetargowej
33. Zarządzenie Nr 33/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
34. Zarządzenie Nr 34/2014
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2014 rok
35. Zarządzenie Nr 35/2014
W sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Wąchock
36. Zarządzenie Nr 36/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
37. Zarządzenie Nr 37/2014
W sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Wąchock
38. Zarządzenie Nr 38/2014
W sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ...
39. Zarządzenie Nr 39/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
40. Zarządzenie Nr 40/2014
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
41. Zarządzenie Nr 41/2014
W sprawie zasad rozliczania dotacji podmiotowych dla instytucji kultury
42. Zarządzenie Nr 42/2014
W sprawie zmian w polityce rachunkowości dla Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku
43. Zarządzenie Nr 43/2014
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2014 rok
44. Zarządzenie Nr 44/2014
W sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków na pomoc zdrowotną dla czynnych i emerytowanych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Wąchock.
45. Zarządzenie Nr 45/2014
W sprawie zmian w polityce rachunkowości dla urzędu Miasta i gminy w Wąchocku
46. Zarządzenie Nr 47/2014
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego dot. przetargu
47. Zarządzenie nr 48/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
48. Zarządzenie Nr 49/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
49. Zarządzenie Nr 50/2014
W sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na dzierżawę części nieruchomości
50. Zarządzenie Nr 51/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
51. Zarządzenie Nr 53/2014
W sprawie powołania komisji odbiorowej.
52. Zarządzenie Nr 54/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
53. Zarządzenie Nr 55/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
54. Zarządzenie Nr 56/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
55. Zarządzenie Nr 57/2014
W sprawie powołania komisji ...
56. Zarządzenie Nr 58/2014
W sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu RP
57. Zarządzenie Nr 59/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
58. Zarządzenie Nr 60/2014
W sprawie wyznaczenie OKW dla celów głosowania korespondencyjnego.
59. Zarządzenie Nr 61/2014
W sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Wąchock
60. Zarządzenie Nr 62/2014
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
61. Zarządzenie Nr 63/2014
W sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego
62. Zarządzenie Nr 64/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
63. Zarządzenie Nr 66/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
64. Zarządzenie Nr 67/2014
W sprawie powołania składów osobowych OKW do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP
65. Zarządzenie Nr 68/2014
W sprawie powołania i odwołania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
66. Zarządzenie Nr 69/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
67. Zarządzenie Nr 70/2014
W sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnej gry obronnej
68. Zarządzenie Nr 71/2014
69. Zarządzenie Nr 72/2014
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2014 rok
70. Zarządzenie Nr 73/2014
W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Wąchock.
71. Zarządzenie Nr 74/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
72. Zarządzenie Nr 75/2014
W sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia rokowań dotyczących ustalenia warunków nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wąchock
73. Zarządzenie Nr 76/2014
W sprawie powołania komisji
74. Zarządzenie Nr 77/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
75. Zarządzenie Nr 78/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
76. Zarządzenie Nr 79/2014
W sprawie powołania komisji przetargowej
77. Zarządzenie Nr 80/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
78. Zarządzenie Nr 81/2014
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2014 rok.
79. Zarządzenie Nr 82/2014
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w UMiG w Wąchocku
80. Zarządzenie Nr 83/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
81. Zarządzenie Nr 84/2014
W sprawie powołania komisji przetargowej
82. Zarządzenie Nr 85/2014
W sprawie powołania komisji przetargowej
83. Zarządzenie Nr 86/2014
W sprawie powołania komisji przetargowej
84. Zarządzenie Nr 87/2014
W sprawie powołania komisji przetargowej
85. Zarządzenie Nr 88/2014
W sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego.
86. Zarządzenie Nr 89/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
87. Zarządzenie Nr 90/2014
W sprawie powołania komisji przetargowej
88. Zarządzenie Nr 91/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
89. Zarządzenie Nr 92/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
90. Zarządzenie Nr 93/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
91. Zarządzenie Nr 94/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
92. Zarządzenie Nr 95/2014
W sprawie projektu WPF na la ta 2015-2028
93. Zarządzenie Nr 96/2014
W sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wąchock na 2015 rok
94. Zarządzenie Nr 97/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
95. Zarządzenie Nr 98/2014
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2014 rok.
96. Zarządzenie Nr 991/2014
W sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości
97. Zarządzenie Nr 100/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
98. Zarządzenie Nr 101/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
99. Zarządzenie Nr 102/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
100. Zarządzenie Nr 103/2014
W sprawie powołania komisji przetargowej.
101. Zarządzenie Nr 104/2014
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2014 rok
102. Zarządzenie Nr 105/2014
W sprawie powołania komisji ds. opiniowania
103. Zarządzenie Nr 106/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
104. Zarządzenie Nr 107/2014
W sprawie zmiany planów finansowych na 2014 rok
105. Zarządzenie Nr 108/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
106. Zarządzenie Nr 109/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
107. Zarządzenie Nr 110/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
108. Zarządzenie Nr 111/2014
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2014 rok
109. Zarządzenie Nr 112/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
110. Zarządzenie Nr 113/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
111. Zarządzenie Nr 114/2014
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
112. Zarządzenie Nr 115/2014
W sprawie zmian w Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych w UMiG Wąchock.

Ilość odwiedzin: 2991
Nazwa dokumentu: Rok 2014
Skrócony opis: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock wydane w 2014 r.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Konrad Borek
Data wytworzenia informacji: 2014-01-10 09:40:39
Data udostępnienia informacji: 2014-01-10 09:40:39
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-10 09:47:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner