logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
minus Zarządzenia Burmistrza
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   plus Rok 2014
   plus Rok 2015
   minus Rok 2016
      minus Zarządzenie Nr 1/2016
      minus Zarządzenie Nr 2/2016
      minus Zarządzenie Nr 3/2016
      minus Zarządzenie Nr 4/2016
      minus Zarządzenie Nr 5/2016
      minus Zarządzenie Nr 6/2016
      minus Zarządzenie Nr 7/2016
      minus Zarządzenie Nr 8/2016
      minus Zarzadzenie Nr 9/2016
      minus Zarządzenie Nr 10/2016
      minus Zarządzenie Nr 11/2016
      minus Zarządzenie Nr 12/2016
      minus Zarządzenie Nr 13/2016
      minus Zarządzenie Nr 14/2016
      minus Zarządzenie Nr 15/2016
      minus Zarządzenie Nr 16/2016
      minus Zarządzenie Nr 17/2016
      minus Zarządzenie Nr 18/2016
      minus Zarządzenie Nr 19/2016
      minus Zarządzenie Nr 20/2016
      minus Zarządzenie Nr 21/2016
      minus Zarządzenie Nr 23/2016
      minus Zarządzenie Nr 24/2016
      minus Zarządzenie Nr 25/2016
      minus Zarządzenie Nr 26/2016
      minus Zarządzenie Nr 27/2016
      minus Zarządzenie Nr 28/2016
      minus Zarządzenie Nr 29/2016
      minus Zarządzenie Nr 30/2016
      minus Zarządzenie Nr 31/2016
      minus Zarządzenie Nr 32/2016
      minus Zarządzenie Nr 33/2016
      minus Zarządzenie Nr 34/2016
      minus Zarządzenie Nr 35/2016
      minus Zarządzenie Nr 36/2016
      minus Zarządzenie Nr 37/2016
      minus Zarządzenie Nr 38/2016
      minus Zarządzenie Nr 39/2016
      minus Zarządzenie Nr 40/2016
      minus Zarządzenie Nr 41/2016
      minus Zarządzenie Nr 42/2016
      minus Zarządzenie Nr 43/2016
      minus Zarządzenie Nr 44/2016
      minus Zarządzenie Nr 45/2016
      minus Zarządzenie Nr 46/2016
      minus Zarządzenie Nr 47/2016
      minus Zarządzenie Nr 48/2016
      minus Zarządzenie Nr 49/2016
      minus Zarządzenie Nr 50/2016
      minus Zarządzenie Nr 51/2016
      minus Zarządzenie Nr 52/2016
      minus Zarządzenie Nr 53/2016
      minus Zarządzenie Nr 54/2016
      minus Zarządzenie Nr 55/2016
      minus Zarządzenie Nr 56/2016
      minus Zarządzenie Nr 57/2016
      minus Zarządzenie Nr 58/2016
      minus Zarządzenie Nr 59/2016
      minus Zarządzenie Nr 60/2016
      minus Zarządzenie Nr 61/2016
      minus Zarządzenie Nr 62/2016
      minus Zarządzenie Nr 63/2016
      minus Zarządzenie Nr 64/2016
      minus Zarządzenie Nr 65/2016
      minus Zarządzenie Nr 66/2016
      minus Zarządzenie Nr 67/2016
      minus Zarządzenie Nr 68/2016
      minus Zarządzenie Nr 69/2016
      minus Zarządzenie Nr 70/2016
      minus Zarządzenie Nr 71/2016
      minus Zarządzenie Nr 72/2016
      minus Zarządzenie Nr 73/2016
      minus Zarządzenie Nr 74/2016
      minus Zarządzenie Nr 75/2016
      minus Zarządzenie Nr 76/2016
      minus Zarządzenie Nr 77/2016
      minus Zarządzenie Nr 78/2016
      minus Zarządzenie Nr 79/2016
      minus Zarządzenie Nr 22/2016
      minus Zarządzenie Nr 80/2016
      minus Zarządzenie Nr 81/2016
      minus Zarządzenie Nr 82/2016
      minus Zarządzenie Nr 83/2016
      minus Zarządzenie Nr 84/2016
      minus Zarządzenie Nr 85/2016
      minus Zarządzenie Nr 86/2016
      minus Zarządzenie Nr 87/2016
      minus Zarządzenie Nr 88/2016
      minus Zarządzenie Nr 89/2016
      minus Zarządzenie Nr 90/2016
      minus Zarządzenie Nr 91/2016
      minus Zarządzenie Nr 92/2016
      minus Zarządzenie Nr 93/2016
      minus Zarządzenie Nr 94/2016
      minus Zarządzenie Nr 95/2016
      minus Zarządzenie Nr 96/2016
      minus Zarządzenie Nr 97/2016
      minus Zarządzenie Nr 98/2016
      minus Zarządzenie Nr 99/2016
      minus Zarządzenie Nr 100/2016
      minus Zarządzenie Nr 101/2016
      minus Zarządzenie Nr 102/2016
      minus Zarządzenie Nr 103/2016
      minus Zarządzenie Nr 104/2016
      minus Zarządzenie Nr 105/2016
      minus Zarządzenie Nr 106/2016
      minus Zarządzenie Nr 107/2016
      minus Zarządzenie Nr 108/2016
   plus Rok 2017
   plus Rok 2018
   plus Rok 2019
   plus Rok 2020
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
minus Zawiadomienia
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Zarządzenie Nr 1/2016
w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań
2. Zarządzenie Nr 2/2016
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2016 r.
3. Zarządzenie Nr 3/2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
4. Zarządzenie Nr 4/2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
5. Zarządzenie Nr 5/2016
W sprawie wykonania uchwały rady gminy Wąchock ....
6. Zarządzenie Nr 6/2016
W sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstaw
7. Zarządzenie Nr 7/2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
8. Zarządzenie Nr 8/2016
w sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2016 rok
9. Zarzadzenie Nr 9/2016
W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
10. Zarządzenie Nr 10/2016
W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. obrony cywilnej i spraw obronnych.
11. Zarządzenie Nr 11/2016
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
12. Zarządzenie Nr 12/2016
W sprawie powołania Komisji Konkursowej ...
13. Zarządzenie Nr 13/2016
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: zakresie ochrony i promocji zdrowego stylu zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym (Gminnego
14. Zarządzenie Nr 14/2016
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
15. Zarządzenie Nr 15/2016
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2016 rok
16. Zarządzenie Nr 16/2016
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
17. Zarządzenie Nr 17/2016
W sprawie powołania komisji przetargowej
18. Zarządzenie Nr 18/2016
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
19. Zarządzenie Nr 19/2016
W sprawie określenia instrukcji przechowywania i archiwizacji dokumentów projektów dofinansowanych ze środków UE oraz innych środków pomocowych ...
20. Zarządzenie Nr 20/2016
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
21. Zarządzenie Nr 21/2016
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie: ochrony i promocji zdr
22. Zarządzenie Nr 23/2016
W sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest w ramach "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wąchock
23. Zarządzenie Nr 24/2016
W sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym UMiG Wąchock
24. Zarządzenie Nr 25/2016
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
25. Zarządzenie Nr 26/2016
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2016 rok
26. Zarządzenie Nr 27/2016
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
27. Zarządzenie Nr 28/2016
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
28. Zarządzenie Nr 29/2016
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2016 rok
29. Zarządzenie Nr 30/2016
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
30. Zarządzenie Nr 31/2016
31. Zarządzenie Nr 32/2016
w sprawie ustalenia zakresu i zasad przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wąchock
32. Zarządzenie Nr 33/2016
W sprawie organizacji stałego dyżuru w Urzędzie Gminy na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa
33. Zarządzenie Nr 34/2016
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
34. Zarządzenie Nr 35/2016
W sprawie powołania komisji przetargowej
35. Zarządzenie Nr 36/2016
W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego w Wąchocku
36. Zarządzenie Nr 37/2016
W sprawie powołania Komisji Przetargowej
37. Zarządzenie Nr 38/2016
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
38. Zarządzenie Nr 39/2016
W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
39. Zarządzenie Nr 40/2016
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2016 rok
40. Zarządzenie Nr 41/2016
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
41. Zarządzenie Nr 42/2016
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
42. Zarządzenie Nr 43/2016
43. Zarządzenie Nr 44/2016
W sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Wąchock
44. Zarządzenie Nr 45/2016
W sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Wąchock
45. Zarządzenie Nr 46/2016
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2016 rok
46. Zarządzenie Nr 47/2016
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
47. Zarządzenie Nr 48/2016
W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego w Wąchocku
48. Zarządzenie Nr 49/2016
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
49. Zarządzenie Nr 50/2016
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
50. Zarządzenie Nr 51/2016
W sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS
51. Zarządzenie Nr 52/2016
W sprawie sporządzenie i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
52. Zarządzenie Nr 53/2016
53. Zarządzenie Nr 54/2016
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
54. Zarządzenie Nr 55/2016
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania p.: "Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 504/2 w Marcinkowie
55. Zarządzenie Nr 56/2016
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
56. Zarządzenie Nr 57/2016
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
57. Zarządzenie Nr 58/2016
W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
58. Zarządzenie Nr 59/2016
W sprawie przekazania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Kolejowej 19 w m. Wąchock, MGOPS w Wąchocku na potrzeby prowadzenia działalności statutowej.
59. Zarządzenie Nr 60/2016
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
60. Zarządzenie Nr 61/2016
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej ulicy Błonie w Wąchocku" oraz Przebudowa sieci gazowej w zw
61. Zarządzenie Nr 62/2016
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
62. Zarządzenie Nr 63/2016
W sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Wąchock
63. Zarządzenie Nr 64/2016
W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku
64. Zarządzenie Nr 65/2016
W sprawie przygotowania i przeprowadzenia miejsko gminnego ćwiczenia obronnego.
65. Zarządzenie Nr 66/2016
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
66. Zarządzenie Nr 67/2016
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
67. Zarządzenie Nr 68/2016
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
68. Zarządzenie Nr 69/2016
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
69. Zarządzenie Nr 70/2016
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2016 rok.
70. Zarządzenie Nr 71/2016
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
71. Zarządzenie Nr 72/2016
W sprawie powołania komisji przetargowej
72. Zarządzenie Nr 73/2016
W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Inspektora ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku
73. Zarządzenie Nr 74/2016
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
74. Zarządzenie Nr 75/2016
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
75. Zarządzenie Nr 76/2016
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock w okresie 2016-2018"
76. Zarządzenie Nr 77/2016
W sprawie powołania komisji przetargowej
77. Zarządzenie Nr 78/2016
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
78. Zarządzenie Nr 79/2016
W sprawie powołania Komisji Konkursowej
79. Zarządzenie Nr 22/2016
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
80. Zarządzenie Nr 80/2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
81. Zarządzenie Nr 81/2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
82. Zarządzenie Nr 82/2016
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku
83. Zarządzenie Nr 83/2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
84. Zarządzenie Nr 84/2016
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Wąchock
85. Zarządzenie Nr 85/2016
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Mieszkaniowej
86. Zarządzenie Nr 86/2016
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
87. Zarządzenie Nr 87/2016
w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028
88. Zarządzenie Nr 88/2016
w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wąchock na 2017 rok
89. Zarządzenie Nr 89/2016
90. Zarządzenie Nr 90/2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
91. Zarządzenie Nr 91/2016
w sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2016 rok
92. Zarządzenie Nr 92/2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
93. Zarządzenie Nr 93/2016
w sprawie powołania rzeczoznawcy do przeprowadzenie szacowania zwierząt oraz ZNISZCZONYCH Z nakazu organu inspekcji weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego
94. Zarządzenie Nr 94/2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
95. Zarządzenie Nr 95/2016
w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia rokowań
96. Zarządzenie Nr 96/2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
97. Zarządzenie Nr 97/2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
98. Zarządzenie Nr 98/2016
zmiany planów finansowych wydatków na 2016 rok
99. Zarządzenie Nr 99/2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
100. Zarządzenie Nr 100/2016
w sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2016 rok
101. Zarządzenie Nr 101/2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
102. Zarządzenie Nr 102/2016
w sprawie centralizacji w zakresie podatku od towarów i usług Gminy Wąchock oraz jej jednostek organizacyjnych
103. Zarządzenie Nr 103/2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
104. Zarządzenie Nr 104/2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
105. Zarządzenie Nr 105/2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
106. Zarządzenie Nr 106/2016
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Gminy Wąchock
107. Zarządzenie Nr 107/2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
108. Zarządzenie Nr 108/2016
w sprawie zmian w polityce rachunkowości dla Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku

Ilość odwiedzin: 2823
Nazwa dokumentu: Rok 2016
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Mazurkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Mazurkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-01-04 10:49:00
Data udostępnienia informacji: 2016-01-04 10:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-02 10:53:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner