logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
minus Zarządzenia Burmistrza
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   plus Rok 2014
   plus Rok 2015
   plus Rok 2016
   plus Rok 2017
   plus Rok 2018
   plus Rok 2019
   plus Rok 2020
   plus Rok 2021
   plus Rok 2022
   plus Rok 2023
   minus Rok 2024
      minus Zarządzenie Nr 1/2024
      minus Zarządzenie Nr 2/2024
      minus Zarządzenie Nr 3/2024
      minus Zarzadzenie Nr 4/2024
      minus Zarządzenie Nr 5/2024
      minus Zarządzenie Nr 6/2024
      minus Zarządzenie Nr 7/2024
      minus Zarządzenie Nr 8/2024
      minus Zarządzenie Nr 9/2024
      minus Zarządzenie Nr 10/2024
      minus Zarzadzenie Nr 11/2024
      minus Zarządzenie Nr 12/2024
      minus Zarządzenie Nr 13/2024
      minus Zarządzenie Nr 14/2024
      minus Zarządzenie Nr 15/2024
      minus Zarządzenie Nr 16/2024
      minus Zarządzenie Nr 17/2024
      minus Zarzadzenie Nr 18/2024
      minus Zarządzenie Nr 19/2024
      minus Zarządzenie Nr 20/2024
      minus Zarządzenie Nr 21/2024
      minus Zarzadzenie Nr 22/2024
      minus Zarządzenie Nr 23/2024
      minus Zarządzenie Nr 24/2024
      minus Zarzadzenie Nr 25/2024
      minus Zarządzenie Nr 26/2024
      minus Zarządzenie Nr 27/2024
      minus Zarządzenie Nr 28/2024
      minus Zarządzenie Nr 29/2024
      minus Zarzadzenie Nr 30/2024
      minus Zarządzenie Nr 31/2024
      minus Zarządzenie Nr 32/2024
      minus Zarządzenie Nr 33/2024
      minus Zarzadzenie Nr 34/2024
      minus Zarządzenie Nr 35/2024
      minus Zarządzenie Nr 36/2024
      minus Zarządzenie Nr 41/2024
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia, Informacje oraz Decyzje Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Zawiadomienia
minus Obwieszczenia SKO
plus Informacja Publiczna
minus Strategia ZIT Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Północy
plus Raporty
minus Deklaracja dostępności
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Zarządzenie Nr 1/2024
W sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań
2. Zarządzenie Nr 2/2024
W sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2024 r.
3. Zarządzenie Nr 3/2024
W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Węglów oznaczonej jako działka o nr 106/1.
4. Zarzadzenie Nr 4/2024
W sprawie powołania komisji przetargowej
5. Zarządzenie Nr 5/2024
W sprawie wyznaczenia Gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych.
6. Zarządzenie Nr 6/2024
W sprawie ustalenia na rok szkolny terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ...
7. Zarządzenie Nr 7/2024
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
8. Zarządzenie Nr 8/2024
W sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie
9. Zarządzenie Nr 9/2024
W sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wąchock
10. Zarządzenie Nr 10/2024
W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku w 2024 roku
11. Zarzadzenie Nr 11/2024
W sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie miasta Wąchock
12. Zarządzenie Nr 12/2024
W sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Wąchock.
13. Zarządzenie Nr 13/2024
W sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego
14. Zarządzenie Nr 14/2024
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
15. Zarządzenie Nr 15/2024
W sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie
16. Zarządzenie Nr 16/2024
w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Wielka Wieś oznaczonej jako działka o nr 610/8
17. Zarządzenie Nr 17/2024
18. Zarzadzenie Nr 18/2024
W sprawie zmian w budżecie gmina na 2024 rok
19. Zarządzenie Nr 19/2024
W sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie
20. Zarządzenie Nr 20/2024
w sprawie wyznaczenie na terenie Gminy Wąchock miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie materiałów wyborczych ...
21. Zarządzenie Nr 21/2024
W sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
22. Zarzadzenie Nr 22/2024
W sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego
23. Zarządzenie Nr 23/2024
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
24. Zarządzenie Nr 24/2024
W sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie
25. Zarzadzenie Nr 25/2024
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
26. Zarządzenie Nr 26/2024
W sprawie zmiany zarządzenia 41/2019
27. Zarządzenie Nr 27/2024
W sprawie powołania komisji przetargowej
28. Zarządzenie Nr 28/2024
W sprawie zmiany zarządzenie nr 6/2024
29. Zarządzenie Nr 29/2024
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
30. Zarzadzenie Nr 30/2024
W sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie.
31. Zarządzenie Nr 31/2024
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
32. Zarządzenie Nr 32/2024
W sprawie przeprowadzenia konsultacji ...
33. Zarządzenie Nr 33/2024
W sprawie ogłoszenia przetargu ...
34. Zarzadzenie Nr 34/2024
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
35. Zarządzenie Nr 35/2024
W sprawie ogłoszenia przetargu ...
36. Zarządzenie Nr 36/2024
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
37. Zarządzenie Nr 41/2024
w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Wąchock

Ilość odwiedzin: 276
Nazwa dokumentu: Rok 2024
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2024-01-30 14:09:29
Data udostępnienia informacji: 2024-01-30 14:09:29
Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-30 14:09:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner