logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
minus Zarządzenia Burmistrza
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   minus Rok 2012
      minus Zarządzenie Nr 1/2012
      minus Zarządzenie Nr 2/2012
      minus Zarządzenie Nr 3/2012
      minus Zarządzenie Nr 4/2012
      minus Zarządzenie Nr 5/2012
      minus Zarządzenie Nr 6/2012
      minus Zarządzenie Nr 7/2012
      minus Zarządzenie Nr 8/2012
      minus Zarządzenie Nr 9/2012
      minus Zarządzenie Nr 10/2012
      minus Zarządzenie Nr 11/2012
      minus Zarządzenie Nr 12/2012
      minus Zarządzenie Nr 13/2012
      minus Zarządzenie Nr 14/2012
      minus Zarządzenie Nr 15/2012
      minus Zarządzenie Nr 16/2012
      minus Zarządzenie Nr 17/2012
      minus Zarządzenie Nr 18/2012
      minus Zarządzenie Nr 19/2012
      minus Zarządzenie Nr 20/2012
      minus Zarządzenie Nr 21/2012
      minus Zarządzenie nr 22/2012
      minus Zarządzenie Nr 23/2012
      minus Zarządzenie Nr 24/2012
      minus Zarządzenie Nr 25/2012
      minus Zarządzenie Nr 26/2012
      minus Zarządzenie Nr 27/2012
      minus Zarządzenie Nr 28/2012
      minus Zarządzenie Nr 29/2012
      minus Zarządzenie nr 30/2012
      minus Zarządzenie Nr 31/2012
      minus Zarządzenie Nr 32/2012
      minus Zarządzenie Nr 33/2012
      minus Zarządzenie Nr 34/2012
      minus Zarządzenie Nr 35/2012
      minus Zarządzenie Nr 36/2012
      minus Zarządzenie Nr 37/2012
      minus Zarządzenie Nr 38/2012
      minus Zarządzenie Nr 39/2012
      minus Zarządzenie Nr 40/2012
      minus Zarządzenie Nr 41/2012
      minus Zarządzenie Nr 42/2012
      minus Zarządzenie Nr 43/2012
      minus Zarządzenie Nr 44/2012
      minus Zarządzenie Nr 45/2012
      minus Zarządzenie Nr 46/2012
      minus Zarządzenie Nr 47/2012
      minus Zarządzenie Nr 48/2012
      minus Zarządzenie Nr 49/2012
      minus Zarządzenie Nr 50/2012
      minus Zarządzenie Nr 51/2012
      minus Zarządzenie Nr 52/2012
      minus Zarządzenie Nr 53/2012
      minus Zarządzenie Nr 54/2012
      minus Zarządzenie Nr 55/2012
      minus Zarządzenie Nr 56/2012
      minus Zarządzenie Nr 57/2012
      minus Zarządzenie Nr 58/2012
      minus Zarządzenie Nr 59/2012
      minus Zarządzenie Nr 60/2012
      minus Zarządzenie Nr 61/2013
      minus Zarządzenie Nr 62/2012
      minus Zarządzenie Nr 63/2012
      minus Zarządzenie Nr 64/2012
      minus Zarządzenie Nr 65/2012
      minus Zarządzenie Nr 66/2012
      minus Zarządzenie Nr 67/2012
      minus Zarządzenie Nr 68/2012
      minus Zarządzenie Nr 69/2012
      minus Zarządzenie Nr 70/2012
      minus Zarządzenie Nr 71/2012
      minus Zarządzenie Nr 17/2012
      minus Zarządzenie Nr 73/2012
      minus Zarządzenie Nr 74/2012
      minus Zarządzenie Nr 75/2012
      minus Zarządzenie Nr 76/2012
      minus Zarządzenie Nr 77/2012
      minus Zarządzenie Nr 78/2012
      minus Zarządzenie Nr 79/2012
      minus Zarządzenie Nr 80/2012
      minus Zarządzenie Nr 81/2012
      minus Zarządzenie Nr 82/2012
      minus Zarządzenie Nr 83/2012
   plus Rok 2013
   plus Rok 2014
   plus Rok 2015
   plus Rok 2016
   plus Rok 2017
   plus Rok 2018
   plus Rok 2019
   plus Rok 2020
   plus Rok 2021
   plus Rok 2022
   plus Rok 2023
   plus Rok 2024
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia, Informacje oraz Decyzje Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Zawiadomienia
minus Obwieszczenia SKO
plus Informacja Publiczna
minus Strategia ZIT Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Północy
plus Raporty
minus Deklaracja dostępności
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Zarządzenie Nr 1/2012
W sprawie powołania Komisji Przetargowej
2. Zarządzenie Nr 2/2012
W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko podinspektora d/s Obsługi Rady Miejskiej i Promocji Gminy.
3. Zarządzenie Nr 3/2012
W sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2012 r.
4. Zarządzenie Nr 4/2012
W sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań.
5. Zarządzenie Nr 5/2012
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
6. Zarządzenie Nr 6/2012
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. Obsługi rady Miejskiej i Promocji Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku
7. Zarządzenie Nr 7/2012
W sprawie ustalenia cen nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąchock i przeznaczenia ich do sprzedaży.
8. Zarządzenie Nr 8/2012
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
9. Zarządzenie Nr 9/2012
W sprawie powołania komisji przetargowej
10. Zarządzenie Nr 10/2012
11. Zarządzenie Nr 11/2012
12. Zarządzenie Nr 12/2012
w sprawie powołania Społecznej Rady Kultury w Wąchocku
13. Zarządzenie Nr 13/2012
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
14. Zarządzenie Nr 14/2012
W sprawie powołania komisji...
15. Zarządzenie Nr 15/2012
W sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
16. Zarządzenie Nr 16/2012
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
17. Zarządzenie Nr 17/2012
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
18. Zarządzenie Nr 18/2012
W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku
19. Zarządzenie Nr 19/2012
20. Zarządzenie Nr 20/2012
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
21. Zarządzenie Nr 21/2012
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
22. Zarządzenie nr 22/2012
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani
23. Zarządzenie Nr 23/2012
W sprawie powołania Komisji Przetargowej.
24. Zarządzenie Nr 24/2012
W sprawie powołania Komisji Odbiorowej.
25. Zarządzenie Nr 25/2012
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
26. Zarządzenie Nr 26/2012
W sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie: realizacji zadań Gminnego Programu Profilak
27. Zarządzenie Nr 27/2012
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi pn.:"Kompleksowy nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania o nazwie Budowa i przebudowa dr
28. Zarządzenie Nr 28/2012
W sprawie powołania komisji przetargowej
29. Zarządzenie Nr 29/2012
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
30. Zarządzenie nr 30/2012
W sprawie ustalenia cen wywoławczych w drugich przetargach na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wąchock
31. Zarządzenie Nr 31/2012
W sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąchock na lat
32. Zarządzenie Nr 32/2012
W sprawie ustalenia cen wywoławczych w drugich przetargach na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wąchock.
33. Zarządzenie Nr 33/2012
W sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków na pomoc zdrowotna dla czynnych i emerytowanych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Wąchock.
34. Zarządzenie Nr 34/2012
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
35. Zarządzenie Nr 35/2012
W sprawie powołania Komisji Przetargowej.
36. Zarządzenie Nr 36/2012
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
37. Zarządzenie Nr 37/2012
W sprawie ustalenia cen wywoławczych w drugich przetargach na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wąchock
38. Zarządzenie Nr 38/2012
W sprawie zmian w polityce rachunkowości dla Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku
39. Zarządzenie Nr 39/2012
W sprawie powołania Komisji Przetargowej
40. Zarządzenie Nr 40/2012
W sprawie powołania Komisji Przetargowej
41. Zarządzenie Nr 41/2012
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 69/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 1 września 2011 r.
42. Zarządzenie Nr 42/2012
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. przetargu nieograniczonego na :"Udzielenie długoterminowego kredytu dla Gminy Wąchock do wyso
43. Zarządzenie Nr 43/2012
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
44. Zarządzenie Nr 44/2012
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
45. Zarządzenie Nr 45/2012
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
46. Zarządzenie Nr 46/2012
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
47. Zarządzenie Nr 47/2012
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
48. Zarządzenie Nr 48/2012
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia...
49. Zarządzenie Nr 49/2012
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie remontu dróg gminnych ulicy Smugowej w Wąchocku oraz drogi gminnej - łącznik międ
50. Zarządzenie Nr 50/2012
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
51. Zarządzenie Nr 51/2012
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
52. Zarządzenie Nr 52/2012
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
53. Zarządzenie Nr 53/2012
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
54. Zarządzenie Nr 54/2012
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
55. Zarządzenie Nr 55/2012
W sprawie ustalenia limitów do zaciągnięcia zobowiązań.
56. Zarządzenie Nr 56/2012
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
57. Zarządzenie Nr 57/2012
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
58. Zarządzenie Nr 58/2012
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
59. Zarządzenie Nr 59/2012
W sprawie: przeprowadzenia kontroli podatkowej podatku od nieruchomości u podatników na terenie Gminy Wąchock.
60. Zarządzenie Nr 60/2012
W sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wąchock na 2013 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2028.
61. Zarządzenie Nr 61/2013
W sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej.
62. Zarządzenie Nr 62/2012
W sprawie procedury postępowania dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie wpłat gotówkowych dokonywanych w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku.
63. Zarządzenie Nr 63/2012
W sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku
64. Zarządzenie Nr 64/2012
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
65. Zarządzenie Nr 65/2012
W sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Wąchock.
66. Zarządzenie Nr 66/2012
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
67. Zarządzenie Nr 67/2012
W sprawie zmian limitów do zaciągnięcia zobowiązań
68. Zarządzenie Nr 68/2012
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
69. Zarządzenie Nr 69/2012
W sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o pomoc zdrowotną dla czynnych i emerytowanych nauczycieli ...
70. Zarządzenie Nr 70/2012
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
71. Zarządzenie Nr 71/2012
72. Zarządzenie Nr 17/2012
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
73. Zarządzenie Nr 73/2012
W sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Wąchock.
74. Zarządzenie Nr 74/2012
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 75/2011
75. Zarządzenie Nr 75/2012
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
76. Zarządzenie Nr 76/2012
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
77. Zarządzenie Nr 77/2012
W sprawie zmiany limitów do zaciągania zobowiązań.
78. Zarządzenie Nr 78/2012
79. Zarządzenie Nr 79/2012
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
80. Zarządzenie Nr 80/2012
81. Zarządzenie Nr 81/2012
82. Zarządzenie Nr 82/2012
83. Zarządzenie Nr 83/2012

Ilość odwiedzin: 4969
Nazwa dokumentu: Rok 2012
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Mazurkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Mazurkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2012-01-12 15:31:18
Data udostępnienia informacji: 2012-01-12 15:31:18
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-12 15:31:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner