logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
minus Zarządzenia Burmistrza
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   minus Rok 2010
      minus Zarządzenie Nr 1/2010
      minus Zarządzenie Nr 2/2010
      minus Zarządzenie Nr 3/2010
      minus Zarządzenie Nr 4/2010
      minus Zarządzenie Nr 5/2010
      minus Zarządzenie Nr 6/2010
      minus Zarządzenie Nr 7/2010
      minus Zarządzenie Nr 8/2010
      minus Zarządzenie Nr 9/2010
      minus Zarządzenie Nr 10/2010
      minus Zarządzenie Nr 11/2010
      minus Zarządzenie Nr 12/2010
      minus Zarządzenie Nr 13/2010
      minus Zarządzenie Nr 14/2010
      minus Zarządzenie Nr 15/2010
      minus Zarządzenie Nr 16/2010
      minus Zarządzenie Nr 17/2010
      minus Zarządzenie Nr 18/2010
      minus Zarządzenie Nr 19/2010
      minus Zarządzenie Nr 20/2010
      minus Zarządzenie Nr 21/2010
      minus Zarządzenie Nr 22/2010
      minus Zarządzenie Nr 23/2010
      minus Zarządzenie Nr 24/2010
      minus Zarządzenie Nr 25/2010
      minus Zarządzenie Nr 26/2010
      minus Zarządzenie Nr 27/2010
      minus Zarządzenie Nr 28/2010
      minus Zarządzenie Nr 29/2010
      minus Zarządzenie Nr 30/2010
      minus Zarządzenie Nr 31/2010
      minus Zarządzenie Nr 32/2010
      minus Zarządzenie Nr 33/2010
      minus Zarządzenie Nr 34/2010
      minus Zarządzenie Nr 35/2010
      minus Zarządzenie Nr 36/2010
      minus Zarządzenie Nr 37/2010
      minus Zarządzenie Nr 38/2010
      minus Zarządzenie Nr 39/2010
      minus Zarządzenie Nr 40/2010
      minus Zarządzenie Nr 41/2010
      minus Zarządzenie Nr 42/2010
      minus Zarządzenie Nr 43/2010
      minus Zarządzenie Nr 44/2010
      minus Zarządzenie Nr 45/2010
      minus Zarządzenie Nr 46/2010
      minus Zarządzenie Nr 47/2010
      minus Zarządzenie Nr 48/2010
      minus Zarządzenie Nr 49/2010
      minus Zarządzenie Nr 50/2010
      minus Zarządzenie nr 51/2010
      minus Zarządzenie Nr 52/2010
      minus Zarządzenie Nr 53/2010
      minus Zarządzenie Nr 54/2010
      minus Zarządzenie Nr 55/2010
      minus Zarządzenie Nr 56/2010
      minus Zarządzenie Nr 57/2010
      minus Zarządzenie Nr 58/2010
      minus Zarządzenie Nr 59/2010
      minus Zarządzenie Nr 60/2010
      minus Zarządzenie Nr 61/2010
      minus Zarządzenie Nr 62/2010
      minus Zarządzenie Nr 63/2010
      minus Zarządzenie Nr 64/2010
      minus Zarządzenie Nr 65/2010
      minus Zarządzenie Nr 66/2010
      minus Zarządzenie Nr 67/2010
      minus Zarządzenie Nr 68/2010
      minus Zarządzenie Nr 69/2010
      minus Zarządzenie Nr 70/2010
      minus Zarządzenie Nr 71/2010
      minus Zarządzenie Nr 72/2010
      minus Zarządzenie Nr 73/2010
      minus Zarządzenie Nr 74/2010
      minus Zarządzenie Nr 75/2010
      minus Zarządzenie Nr 76/2010
      minus Zarządzenie Nr 77/2010
      minus Zarządzenie Nr 78/2010
      minus Zarządzenie Nr 79/2010
      minus Zarządzenie Nr 80/2010
      minus Zarządzenie Nr 81/2010
      minus Zarządzenie Nr 82/2010
      minus Zarządzenie Nr 83/2010
      minus Zarządzenie Nr 84/2010
      minus Zarządzenie Nr 85/2010
      minus Zarządzenie Nr 86/2010
      minus Zarządzenie Nr 87/2010
      minus Zarządzenie Nr 88/2010
      minus Zarządzenie Nr 89/2010
      minus Zarządzenie Nr 90/2010
      minus Zarządzenie Nr 91/2010
      minus Zarządzenie Nr 92/2010
      minus Zarządzenie Nr 93/2010
      minus Zarządzenie Nr 94/2010
      minus Zarządzenie Nr 95/2010
      minus Zarządzenie Nr 96/2010
      minus Zarządzenie Nr 97/2010
      minus Zarządzenie Nr 98/2010
      minus Zarządzenie Nr 99/2010
      minus Zarządzenie Nr 100/2010
      minus Zarządzenie Nr 101/2010
      minus Zarządzenie Nr 102/2010
      minus Zarządzenie Nr 103/2010
      minus Zarządzenie Nr 104/2010
      minus Zarządzenie Nr 105/2010
      minus Zarządzenie Nr 106/2010
      minus Zarządzenie Nr 107/2010
      minus Zarządzenie Nr 108/2010
      minus Zarządzenie Nr 109/2010
      minus Zarządzenie Nr 110/2010
      minus Zarządzenie Nr 111/2010
      minus Zarządzenie Nr 112/2010
      minus Zarządzenie Nr 113/2010
      minus Zarządzenie Nr 114/2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   plus Rok 2014
   plus Rok 2015
   plus Rok 2016
   plus Rok 2017
   plus Rok 2018
   plus Rok 2019
   plus Rok 2020
   plus Rok 2021
   plus Rok 2022
   plus Rok 2023
   plus Rok 2024
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia, Informacje oraz Decyzje Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Zawiadomienia
minus Obwieszczenia SKO
plus Informacja Publiczna
minus Strategia ZIT Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Północy
plus Raporty
minus Deklaracja dostępności
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Zarządzenie Nr 1/2010
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
2. Zarządzenie Nr 2/2010
W sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego.
3. Zarządzenie Nr 3/2010
W sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2010 r.
4. Zarządzenie Nr 4/2010
W sprawie przekazania uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań.
5. Zarządzenie Nr 5/2010
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
6. Zarządzenie Nr 6/2010
7. Zarządzenie Nr 7/2010
8. Zarządzenie Nr 8/2010
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
9. Zarządzenie Nr 9/2010
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
10. Zarządzenie Nr 10/2010
W sprawie upoważnienia.
11. Zarządzenie Nr 11/2010
W sprawie upoważnienia.
12. Zarządzenie Nr 12/2010
13. Zarządzenie Nr 13/2010
W sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku ul. Błonie oraz ul. Skalista"
14. Zarządzenie Nr 14/2010
W sprawie powołania komisji do opracowania regulaminu do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych i innych składników majątkowych stanowiących własności Gminy Wąchock
15. Zarządzenie Nr 15/2010
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010r.
16. Zarządzenie Nr 16/2010
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010r.
17. Zarządzenie Nr 17/2010
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
18. Zarządzenie Nr 18/2010
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2010 roku
19. Zarządzenie Nr 19/2010
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
20. Zarządzenie Nr 20/2010
W sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do Rejestru zabytków
21. Zarządzenie Nr 21/2010
W sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Wąchock
22. Zarządzenie Nr 22/2010
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
23. Zarządzenie Nr 23/2010
W sprawie powołania komisji odbiorowej.
24. Zarządzenie Nr 24/2010
W sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku przy ul. Hutniczej"
25. Zarządzenie Nr 25/2010
W sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.
26. Zarządzenie Nr 26/2010
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
27. Zarządzenie Nr 27/2010
W sprawie poręczenia przez Gminę Wąchock weksla "in blanco" wystawionego przez Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" w Bielinach.
28. Zarządzenie Nr 28/2010
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
29. Zarządzenie Nr 29/2010
W sprawie powołania Komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej.
30. Zarządzenie Nr 30/2010
W sprawie powołania Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat w gospodarstwach domowych przez powódź.
31. Zarządzenie Nr 31/2010
W sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęski żywiołowych na terenie Gminy Wąchock.
32. Zarządzenie Nr 32/2010
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
33. Zarządzenie Nr 33/2010
W sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania założonych ofert w otwartym konkursie na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2010 roku.
34. Zarządzenie Nr 34/2010
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
35. Zarządzenie Nr 35/2010
W sprawie powołania zespołu ds. Realizacji Projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku"
36. Zarządzenie Nr 36/2010
W sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego.
37. Zarządzenie Nr 37/2010
W sprawie zmian w Regulaminie Kontroli Wewnętrznej.
38. Zarządzenie Nr 38/2010
W sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej dla obwodu głosowania Nr 5 w Marcinkowie.
39. Zarządzenie Nr 39/2010
W sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Wąchock.
40. Zarządzenie Nr 40/2010
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2010 roku.
41. Zarządzenie Nr 41/2010
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
42. Zarządzenie Nr 42/2010
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
43. Zarządzenie Nr 43/2010
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
44. Zarządzenie Nr 44/2010
W sprawie anulowania Zarządzenia Nr 27/2010.
45. Zarządzenie Nr 45/2010
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
46. Zarządzenie Nr 46/2010
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
47. Zarządzenie Nr 47/2010
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
48. Zarządzenie Nr 48/2010
W sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2010 roku.
49. Zarządzenie Nr 49/2010
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
50. Zarządzenie Nr 50/2010
W sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania "Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Wielka Wieś Przez Wieś"
51. Zarządzenie nr 51/2010
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
52. Zarządzenie Nr 52/2010
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót polegających na "Remoncie drogi gminnej Wielka Wieś - Kopalnia w miejscowości Wielka Wie
53. Zarządzenie Nr 53/2010
W sprawie ustalenia planu finansowego na 2010 rok zadań zleconych gminie Wąchock na podstawie ustawy o powszechnym spisie rolnym.
54. Zarządzenie Nr 54/2010
W sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania "Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych
55. Zarządzenie Nr 55/2010
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
56. Zarządzenie Nr 56/2010
W sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu kontroli wewnętrznej.
57. Zarządzenie Nr 57/2010
W sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości.
58. Zarządzenie Nr 58/2010
W sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków na pomoc zdrowotną dla czynnych i emerytowanych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Wąchock
59. Zarządzenie Nr 59/2010
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
60. Zarządzenie Nr 60/2010
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
61. Zarządzenie Nr 61/2010
62. Zarządzenie Nr 62/2010
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
63. Zarządzenie Nr 63/2010
W sprawie powołania komisji likwidacyjnej.
64. Zarządzenie Nr 64/2010
W sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.
65. Zarządzenie Nr 65/2010
W sprawie zawieszenia w dniu 3 września 2010 r. zajęć lekcyjnych w Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku.
66. Zarządzenie Nr 66/2010
W sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach domowych, rolnych i działkach specjalnych znajdujących się w terenach dotkniętych klęskami żywiołowymi w Gminie W
67. Zarządzenie Nr 67/2010
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
68. Zarządzenie Nr 68/2010
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Wąchock.
69. Zarządzenie Nr 69/2010
W sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu na 2011 rok.
70. Zarządzenie Nr 70/2010
W sprawie powołania komisji przetargowej.
71. Zarządzenie Nr 71/2010
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
72. Zarządzenie Nr 72/2010
W sprawie zmiany planu finansowego na 2010 rok zadań zleconych gminie Wąchock na podstawie ustawy o powszechnym spisie rolnym, ustalonego Zarządzeniem Burmistrza Nr 53/2010
73. Zarządzenie Nr 73/2010
W sprawie powołania Komisji Stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.
74. Zarządzenie Nr 74/2010
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot.przetargu nieograniczonego na: "Udzielenie długoterminowego kredytu dla Gminy Wąchock do wysok
75. Zarządzenie Nr 75/2010
W sprawie zmian w budżecie gminy na2010 rok.
76. Zarządzenie Nr 76/2010
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót polegających na "Remoncie dróg gminnych - droga gminna przez wieś w kierunku ulicy Powsta
77. Zarządzenie Nr 77/2010
W sprawie poszerzenia składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
78. Zarządzenie Nr 78/2010
W sprawie powołania komisji odbiorowej.
79. Zarządzenie Nr 79/2010
80. Zarządzenie Nr 80/2010
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi polegającej na Zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie gminy Wąchock
81. Zarządzenie Nr 81/2010
W sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest powstałych powstałych na terenie posesji położonych na obszarze Gminy Wąchock.
82. Zarządzenie Nr 82/2010
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
83. Zarządzenie Nr 83/2010
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
84. Zarządzenie Nr 84/2010
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi polegającej na: Zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie gminy Wąchock.
85. Zarządzenie Nr 85/2010
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
86. Zarządzenie Nr 86/2010
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
87. Zarządzenie Nr 87/2010
W sprawie powołania komisji odbiorowej.
88. Zarządzenie Nr 88/2010
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
89. Zarządzenie Nr 89/2010
W sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wąchock na 2011 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2023
90. Zarządzenie Nr 90/2010
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
91. Zarządzenie Nr 91/2010
W sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji w sprawie inwentaryzacji.
92. Zarządzenie Nr 92/2010
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku.
93. Zarządzenie Nr 93/2010
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
94. Zarządzenie Nr 94/2010
W sprawie powołania komisji przetargowej do badania i oceny ofert na "Pełnienie Funkcji Koordynatora projektu pt. Kompleksowa edukacja Przedszkolna w Gminie Wąchock"
95. Zarządzenie Nr 95/2010
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
96. Zarządzenie Nr 96/2010
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
97. Zarządzenie Nr 97/2010
W sprawie zatwierdzenia regulaminu działania komisji likwidacyjnej środków trwałych i innych składników majątkowych stanowiących własność Gminy Wąchock.
98. Zarządzenie Nr 98/2010
W sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej środków trwałych i innych składników majątkowych stanowiących własność Gminy Wąchock.
99. Zarządzenie Nr 99/2010
W sprawie powołania zastępcy Burmistrza.
100. Zarządzenie Nr 100/2010
W sprawie powołania lidera gminnego.
101. Zarządzenie Nr 101/2010
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
102. Zarządzenie Nr 102/2010
W sprawie powołania komisji odbiorowej.
103. Zarządzenie Nr 103/2010
W sprawie powołania Miejskiej Komisji Mieszkaniowej.
104. Zarządzenie Nr 104/2010
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
105. Zarządzenie Nr 105/2010
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
106. Zarządzenie Nr 106/2010
W sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania "Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych f
107. Zarządzenie Nr 107/2010
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
108. Zarządzenie Nr 108/2010
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
109. Zarządzenie Nr 109/2010
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
110. Zarządzenie Nr 110/2010
W sprawie wprowadzenia zmiany do instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku
111. Zarządzenie Nr 111/2010
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
112. Zarządzenie Nr 112/2010
W sprawie zmian w Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych w UMiG Wąchock.
113. Zarządzenie Nr 113/2010
W sprawie polityki rachunkowości dla Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku.
114. Zarządzenie Nr 114/2010
W sprawie zasad rachunkowości oraz zasad obiegu dokumentów i procedur kontroli finansowej projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu UE, budżetu państwa oraz budżetu

Ilość odwiedzin: 6400
Nazwa dokumentu: Rok 2010
Skrócony opis: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock wydane w 2010 r.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2010-01-18 09:20:57
Data udostępnienia informacji: 2010-01-18 09:20:57
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-18 09:29:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner