logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
minus Zarządzenia Burmistrza
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   plus Rok 2014
   plus Rok 2015
   plus Rok 2016
   plus Rok 2017
   plus Rok 2018
   plus Rok 2019
   minus Rok 2020
      minus Zarządzenie Nr 1/2020
      minus Zarządzenie Nr 2/2020
      minus Zarządzenie Nr 3/2020
      minus Zarządzenie Nr 4/2020
      minus Zarządzenie Nr 5/2020
      minus Zarządzenie Nr 6/2020
      minus Zarządzenie Nr 7/2020
      minus Zarządzenie Nr 8/2020
      minus Zarządzenie Nr 9/2020
      minus Zarządzenie Nr 10/2020
      minus Zarządzenie Nr 11/2020
      minus Zarządzenie Nr 12/2020
      minus Zarządzenie Nr 13/2020
      minus Zarządzenie Nr 14/2020
      minus Zarządzenie Nr 15/2020
      minus Zarządzenie Nr 16/2020
      minus Zarządzenie Nr 17/2020
      minus Zarządzenie Nr 18/2020
      minus Zarządzenie Nr 19/2020
      minus Zarządzenie Nr 20/2020
      minus Zarządzenie Nr 21/2020
      minus Zarządzenie Nr 22/2020
      minus Zarządzenie Nr 23/2020
      minus Zarządzenie Nr 24/2020
      minus Zarządzenie Nr 25/2020
      minus Zarządzenie Nr 26/2020
      minus Zarządzenie Nr 27/2020
      minus Zarządzenie Nr 28/2020
      minus Zarządzenie Nr 29/2020
      minus Zarządzenie Nr 30/2020
      minus Zarządzenie Nr 31/2020
      minus Zarządzenie Nr 32/2020
      minus Zarządzenie Nr 33/2020
      minus Zarządzenie Nr 34/2020
      minus Zarządzenie Nr 35/2020
      minus Zarządzenie Nr 36/2020
      minus Zarządzenie Nr 37/2020
      minus Zarządzenie Nr 38/2020
      minus Zarządzenie Nr 39/2020
      minus Zarządzenie Nr 40/2020
      minus Zarządzenie Nr 41/2020
      minus Zarządzenie Nr 42/2020
      minus Zarządzenie Nr 43/2020
      minus Zarządzenie Nr 44/2020
      minus Zarządzenie Nr 45/2020
      minus Zarządzenie Nr 46/2020
      minus Zarządzenie Nr 48/2020
      minus Zarządzenie Nr 49/2020
      minus Zarządzenie Nr 50/2020
      minus Zarządzenie Nr 51/2020
      minus Zarządzenie Nr 52/2020
      minus Zarządzenie Nr 53/2020
      minus Zarządzenie Nr 54/2020
      minus Zarządzenie Nr 55/2020
      minus Zarządzenie Nr 56/2020
      minus Zarządzenie Nr 57/2020
      minus Zarządzenie Nr 58/2020
      minus Zarządzenie Nr 59/2020
      minus Zarządzenie Nr 60/2020
      minus Zarządzenie Nr 61/2020
      minus Zarządzenie Nr 62/2020
      minus Zarządzenie Nr 63/2020
      minus Zarządzenie Nr 63/A/2020
      minus Zarządzenie Nr 64/2020
      minus Zarządzenie Nr 65/2020
      minus Zarządzenie Nr 66/2020
      minus Zarządzenie Nr 67/2020
      minus Zarządzenie Nr 68/2020
      minus Zarządzenie Nr 69/2020
      minus Zarządzenie Nr 70/2020
      minus Zarządzenie Nr 75/2020
      minus Zarządzenie Nr 76/2020
      minus Zarządzenie Nr 77/2020
      minus Zarządzenie Nr 78/2020
      minus Zarządzenie Nr 79/2020
      minus Zarządzenie Nr 80/2020
      minus Zarządzenie Nr 81/2020
      minus Zarządzenie Nr 82/2020
      minus Zarządzenie Nr 83/2020
      minus Zarządzenie Nr 85/2020
      minus Zarządzenie Nr 86/2020
      minus Zarządzenie Nr 87/2020
      minus Zarządzenie Nr 88/2020
      minus Zarządzenie Nr 89/2020
      minus Zarządzenie Nr 90/2020
      minus Zarządzenie Nr 91/2020
      minus Zarządzenie Nr 92/2020
      minus Zarządzenie Nr 93/2020
      minus Zarządzenie Nr 94/2020
      minus Zarządzenie Nr 95/2020
      minus Zarządzenie Nr 96/2020
      minus Zarządzenie Nr 97/2020
      minus Zarządzenie Nr 98/2020
   plus Rok 2021
   plus Rok 2022
   plus Rok 2023
   plus Rok 2024
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia, Informacje oraz Decyzje Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Zawiadomienia
minus Obwieszczenia SKO
plus Informacja Publiczna
minus Strategia ZIT Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Północy
plus Raporty
minus Deklaracja dostępności
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Zarządzenie Nr 1/2020
2. Zarządzenie Nr 2/2020
3. Zarządzenie Nr 3/2020
4. Zarządzenie Nr 4/2020
5. Zarządzenie Nr 5/2020
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
6. Zarządzenie Nr 6/2020
7. Zarządzenie Nr 7/2020
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
8. Zarządzenie Nr 8/2020
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
9. Zarządzenie Nr 9/2020
W sprawie powołania komisji przetargowej
10. Zarządzenie Nr 10/2020
W sprawie powołania GBS dla przeprowadzenia II Spisu Próbnego przed Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.
11. Zarządzenie Nr 11/2020
W sprawie wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
12. Zarządzenie Nr 12/2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
13. Zarządzenie Nr 13/2020
w sprawie zmiany zarządzenie nr 6/2020
14. Zarządzenie Nr 14/2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
15. Zarządzenie Nr 15/2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
16. Zarządzenie Nr 16/2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
17. Zarządzenie Nr 17/2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
18. Zarządzenie Nr 18/2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
19. Zarządzenie Nr 19/2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
20. Zarządzenie Nr 20/2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
21. Zarządzenie Nr 21/2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
22. Zarządzenie Nr 22/2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
23. Zarządzenie Nr 23/2020
W sprawie rozwiązania GBS dla przeprowadzenia II Spisu Próbnego przed NSPLiM w 2021
24. Zarządzenie Nr 24/2020
W sprawie zmian w budżecie na gminy na 2020 rok
25. Zarządzenie Nr 25/2020
W sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego
26. Zarządzenie Nr 26/2020
W sprawie przedłożenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi
27. Zarządzenie Nr 27/2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
28. Zarządzenie Nr 28/2020
W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku za 2019 rok
29. Zarządzenie Nr 29/2020
W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku za 2019 rok
30. Zarządzenie Nr 30/2020
W sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Wąchock
31. Zarządzenie Nr 31/2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
32. Zarządzenie Nr 32/2020
W sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Wąchock
33. Zarządzenie Nr 33/2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
34. Zarządzenie Nr 34/2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
35. Zarządzenie Nr 35/2020
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej
36. Zarządzenie Nr 36/2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
37. Zarządzenie Nr 37/2020
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów
38. Zarządzenie Nr 38/2020
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
39. Zarządzenie Nr 39/2020
W sprawie sporządzenie i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
40. Zarządzenie Nr 40/2020
W sprawie powołania komisji przetargowej
41. Zarządzenie Nr 41/2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
42. Zarządzenie Nr 42/2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
43. Zarządzenie Nr 43/2020
W sprawie dowozu uczniów do ZPO w Wąchocku , wobec których Gmina Wąchock nie ma zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki
44. Zarządzenie Nr 44/2020
W sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 11/2020 ...
45. Zarządzenie Nr 45/2020
W sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
46. Zarządzenie Nr 46/2020
W sprawie zmiany zarządzenia Nr 45/2020
47. Zarządzenie Nr 48/2020
W sprawie powołania komisji przetargowej ...
48. Zarządzenie Nr 49/2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
49. Zarządzenie Nr 50/2020
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
50. Zarządzenie Nr 51/2020
w sprawie zmian planów finansowych wydatków na 2020 rok
51. Zarządzenie Nr 52/2020
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
52. Zarządzenie Nr 53/2020
W sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
53. Zarządzenie Nr 54/2020
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
54. Zarządzenie Nr 55/2020
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest ...
55. Zarządzenie Nr 56/2020
W sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
56. Zarządzenie Nr 57/2020
W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze
57. Zarządzenie Nr 58/2020
W sprawie powołania komisji przetargowej
58. Zarządzenie Nr 59/2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
59. Zarządzenie Nr 60/2020
W sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Koordynatora do spraw dostępności.
60. Zarządzenie Nr 61/2020
W sprawie powołania komisji przetargowej
61. Zarządzenie Nr 62/2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
62. Zarządzenie Nr 63/2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
63. Zarządzenie Nr 63/A/2020
W sprawie wprowadzenia zmian w zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego
64. Zarządzenie Nr 64/2020
W sprawie powołania komisji przetargowej
65. Zarządzenie Nr 65/2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
66. Zarządzenie Nr 66/2020
W sprawie powołania komisji przetargowej
67. Zarządzenie Nr 67/2020
W sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
68. Zarządzenie Nr 68/2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
69. Zarządzenie Nr 69/2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
70. Zarządzenie Nr 70/2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
71. Zarządzenie Nr 75/2020
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu „Programu współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z
72. Zarządzenie Nr 76/2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
73. Zarządzenie Nr 77/2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
74. Zarządzenie Nr 78/2020
W sprawie projektu WPF na lata 2021-2032
75. Zarządzenie Nr 79/2020
W sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wąchock na 2021 rok
76. Zarządzenie Nr 80/2020
W sprawie szczególnej formy udzielania pomocy dla przedsiębiorców ...
77. Zarządzenie Nr 81/2020
78. Zarządzenie Nr 82/2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
79. Zarządzenie Nr 83/2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
80. Zarządzenie Nr 85/2020
81. Zarządzenie Nr 86/2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
82. Zarządzenie Nr 87/2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
83. Zarządzenie Nr 88/2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
84. Zarządzenie Nr 89/2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
85. Zarządzenie Nr 90/2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
86. Zarządzenie Nr 91/2020
W sprawie zmian planów finansowych wydatków na 2020 rok
87. Zarządzenie Nr 92/2020
W sprawie zmian planów finansowych wydatków na 2020 rok
88. Zarządzenie Nr 93/2020
W sprawie rozwiązania GBS
89. Zarządzenie Nr 94/2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
90. Zarządzenie Nr 95/2020
91. Zarządzenie Nr 96/2020
92. Zarządzenie Nr 97/2020
93. Zarządzenie Nr 98/2020

Ilość odwiedzin: 2951
Nazwa dokumentu: Rok 2020
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2020-01-31 08:59:32
Data udostępnienia informacji: 2020-01-31 08:59:32
Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-31 09:00:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner