logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
minus Zarządzenia Burmistrza
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   plus Rok 2014
   plus Rok 2015
   plus Rok 2016
   plus Rok 2017
   plus Rok 2018
   plus Rok 2019
   plus Rok 2020
   minus Rok 2021
      minus Zarządzenie Nr 1/2021
      minus Zarządzenie Nr 2/2021
      minus Zarządzenie Nr 3/2021
      minus Zarządzenie Nr 4/2021
      minus Zarządzenie Nr 5/2021
      minus Zarządzenie Nr 6/2021
      minus Zarządzenie Nr 7/2021
      minus Zarządzenie Nr 8/2021
      minus Zarządzenie Nr 10/2021
      minus Zarządzenie Nr 11/2021
      minus Zarządzenie Nr 12/2021
      minus Zarządzenie Nr 14/2021
      minus Zarządzenie Nr 15/2021
      minus Zarządzenie Nr 16/2021
      minus Zarządzenie Nr 17/2021
      minus Zarządzenie Nr 18/2021
      minus Zarządzenie Nr 19/2021
      minus Zarządzenie Nr 20/2021
      minus Zarządzenie Nr 21/2021
      minus Zarządzenie Nr 22/2021
      minus Zarządzenie Nr 23/2021
      minus Zarządzenie Nr 25/2021
      minus Zarządzenie Nr 26/2021
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Zawiadomienia
minus Obwieszczenia SKO
plus Informacja Publiczna
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
plus Raporty
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Zarządzenie Nr 1/2021
W sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań
2. Zarządzenie Nr 2/2021
W sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2021 rok
3. Zarządzenie Nr 3/2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
4. Zarządzenie Nr 4/2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
5. Zarządzenie Nr 5/2021
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi ...
6. Zarządzenie Nr 6/2021
W sprawie powołania GBS do przeprowadzenia NSPLiM w 2021
7. Zarządzenie Nr 7/2021
W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Wąchock w 2021 roku
8. Zarządzenie Nr 8/2021
W sprawie wydzielenia w budżecie Gminy Wąchock na rok 2021 zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.
9. Zarządzenie Nr 10/2021
W sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ...
10. Zarządzenie Nr 11/2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
11. Zarządzenie Nr 12/2021
w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości położonej w miejscowości Wąchock
12. Zarządzenie Nr 14/2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
13. Zarządzenie Nr 15/2021
W sprawie określenia szczegółowych zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Wąchock.
14. Zarządzenie Nr 16/2021
15. Zarządzenie Nr 17/2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
16. Zarządzenie Nr 18/2021
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
17. Zarządzenie Nr 19/2021
W sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wąchock
18. Zarządzenie Nr 20/2021
19. Zarządzenie Nr 21/2021
20. Zarządzenie Nr 22/2021
21. Zarządzenie Nr 23/2021
22. Zarządzenie Nr 25/2021
23. Zarządzenie Nr 26/2021
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 r.

Ilość odwiedzin: 186
Nazwa dokumentu: Rok 2021
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2021-01-22 09:23:51
Data udostępnienia informacji: 2021-01-22 09:23:51
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 09:24:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner