logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
minus Zarządzenia Burmistrza
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   plus Rok 2014
   plus Rok 2015
   plus Rok 2016
   plus Rok 2017
   plus Rok 2018
   plus Rok 2019
   plus Rok 2020
   minus Rok 2021
      minus Zarządzenie Nr 1/2021
      minus Zarządzenie Nr 2/2021
      minus Zarządzenie Nr 3/2021
      minus Zarządzenie Nr 4/2021
      minus Zarządzenie Nr 5/2021
      minus Zarządzenie Nr 6/2021
      minus Zarządzenie Nr 7/2021
      minus Zarządzenie Nr 8/2021
      minus Zarządzenie Nr 9/2021
      minus Zarządzenie Nr 10/2021
      minus Zarządzenie Nr 11/2021
      minus Zarządzenie Nr 12/2021
      minus Zarządzenie Nr 13/2021
      minus Zarządzenie Nr 14/2021
      minus Zarządzenie Nr 15/2021
      minus Zarządzenie Nr 16/2021
      minus Zarządzenie Nr 17/2021
      minus Zarządzenie Nr 18/2021
      minus Zarządzenie Nr 19/2021
      minus Zarządzenie Nr 20/2021
      minus Zarządzenie Nr 21/2021
      minus Zarządzenie Nr 22/2021
      minus Zarządzenie Nr 23/2021
      minus Zarządzenie Nr 24/2021
      minus Zarządzenie Nr 25/2021
      minus Zarządzenie Nr 26/2021
      minus Zarządzenie Nr 27/2021
      minus Zarządzenie Nr 28/2021
      minus Zarządzenie Nr 29/2021
      minus Zarządzenie Nr 30/2021
      minus Zarządzenie Nr 31/2021
      minus Zarządzenie Nr 32/2021
      minus Zarządzenie Nr 33/2021
      minus Zarządzenie Nr 34/2021
      minus Zarządzenie Nr 35/2021
      minus Zarządzenie Nr 36/2021
      minus Zarządzenie Nr 37/2021
      minus Zarządzenie Nr 38/2021
      minus Zarzadzenie Nr 39/2021
      minus Zarządzenie Nr 40/2021
      minus Zarządzenie Nr 41/2021
      minus Zarządzenie Nr 42/2021
      minus Zarządzenie Nr 43/2021
      minus Zarządzenie Nr 44/2021
      minus Zarządzenie Nr 45/2021
      minus Zarzadzenie Nr 46/2021
      minus Zarządzenie Nr 47/2021
      minus Zarządzenie Nr 48/2021
      minus Zarządzenie Nr 49/2021
      minus Zarzadzenie Nr 50/2021
      minus Zarządzenie Nr 51/2021
      minus Zarządzenie Nr 52/2021
      minus Zarządzenie Nr 53/2021
      minus Zarządzenie Nr 54/2021
      minus Zarządzenie Nr 55/2021
      minus Zarządzenie Nr 56/2021
      minus Zarządzenie Nr 57/2021
      minus Zarządzenie Nr 58/2021
      minus Zarządzenie Nr 59/2021
      minus Zarządzenie Nr 60/2021
      minus Zarzadzenie Nr 61/2021
      minus Zarządzenie Nr 62/2021
      minus Zarządzenie Nr 63/2021
      minus Zarządzenie Nr 64/2021
      minus Zarządzenie Nr 65/2021
      minus Zarządzenie Nr 66/2021
      minus Zarządzenie Nr 67/2021
      minus Zarządzenie Nr 68/2021
      minus Zarządzenie Nr 69/2021
      minus Zarządzenie Nr 70/2021
      minus Zarządzenie Nr 71/2021
      minus Zarządzenie Nr 72/2021
      minus Zarządzenie Nr 73/2021
      minus Zarządzenie Nr 74/2021
      minus Zarządzenie Nr 75/2021
      minus Zarządzenie Nr 76/2021
      minus Zarządzenie Nr 77/2021
      minus Zarządzenie Nr 78/2021
      minus Zarządzenie Nr 79/2021
      minus Zarządzenie Nr 80/2021
      minus Zarządzenie Nr 81/2021
      minus Zarządzenie Nr 82/2021
      minus Zarządzenie Nr 83/2021
      minus Zarządzenie Nr 84/2021
      minus Zarządzenie Nr 85/2021
      minus Zarządzenie Nr 86/2021
      minus Zarządzenie Nr 87/2021
      minus Zarządzenie Nr 90/2021
      minus Zarządzenie Nr 91/2021
      minus Zarządzenie Nr 92/2021
      minus Zarządzenie Nr 93/2021
      minus Zarządzenie Nr 94/2021
      minus Zarządzenie Nr 95/2021
      minus Zarządzenie Nr 96/2021
      minus Zarządzenie Nr 97/2021
      minus Zarządzenie Nr 98/2021
      minus Zarządzenie Nr 99/2021
      minus Zarządzenie Nr 100/2021
      minus Zarządzenie Nr 101/2021
      minus Zarządzenie Nr 103/2021
      minus Zarządzenie Nr 104/2021
      minus Zarządzenie Nr 105/2021
      minus Zarządzenie Nr 106/2021
      minus Zarządzenie Nr 108/2021
      minus Zarządzenie Nr 110/2021
      minus Zarządzenie Nr 111/2021
      minus Zarządzenie Nr 112/2021
      minus Zarządzenie Nr 113/2021
      minus Zarządzenie Nr 115/2021
      minus Zarządzenie Nr 116/2021
      minus Zarządzenie Nr 123/2021
      minus Zarządzenie Nr 117/2021
      minus Zarządzenie Nr 119/2021
      minus Zarządzenie Nr 118/2021
      minus Zarządzenie Nr 120/2021
      minus Zarządzenie Nr 121/2021
      minus Zarządzenie Nr 122/2021
      minus Zarządzenie Nr 125/2021
      minus Zarządzenie Nr 126/2021
      minus Zarządzenie Nr 127/2021
      minus Zarządzenie Nr 128/2021
      minus Zarządzenie Nr 129/2021
      minus Zarządzenie Nr 130/2021
      minus Zarządzenie Nr 131/2021
      minus Zarządzenie Nr 132/2021
      minus Zarządzenie Nr 133/2021
      minus Zarządzenie Nr 134/2021
   plus Rok 2022
   plus Rok 2023
   plus Rok 2024
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia, Informacje oraz Decyzje Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Zawiadomienia
minus Obwieszczenia SKO
plus Informacja Publiczna
minus Strategia ZIT Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Północy
plus Raporty
minus Deklaracja dostępności
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Zarządzenie Nr 1/2021
W sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań
2. Zarządzenie Nr 2/2021
W sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2021 rok
3. Zarządzenie Nr 3/2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
4. Zarządzenie Nr 4/2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
5. Zarządzenie Nr 5/2021
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi ...
6. Zarządzenie Nr 6/2021
W sprawie powołania GBS do przeprowadzenia NSPLiM w 2021
7. Zarządzenie Nr 7/2021
W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Wąchock w 2021 roku
8. Zarządzenie Nr 8/2021
W sprawie wydzielenia w budżecie Gminy Wąchock na rok 2021 zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.
9. Zarządzenie Nr 9/2021
W sprawie ustalenia dni wolnych w 2021 r. w zamian za święta przypadające w sobotę.
10. Zarządzenie Nr 10/2021
W sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ...
11. Zarządzenie Nr 11/2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
12. Zarządzenie Nr 12/2021
w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości położonej w miejscowości Wąchock
13. Zarządzenie Nr 13/2021
W sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań ...
14. Zarządzenie Nr 14/2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
15. Zarządzenie Nr 15/2021
W sprawie określenia szczegółowych zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Wąchock.
16. Zarządzenie Nr 16/2021
17. Zarządzenie Nr 17/2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
18. Zarządzenie Nr 18/2021
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
19. Zarządzenie Nr 19/2021
W sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wąchock
20. Zarządzenie Nr 20/2021
21. Zarządzenie Nr 21/2021
22. Zarządzenie Nr 22/2021
23. Zarządzenie Nr 23/2021
24. Zarządzenie Nr 24/2021
W sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych...
25. Zarządzenie Nr 25/2021
26. Zarządzenie Nr 26/2021
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 r.
27. Zarządzenie Nr 27/2021
W sprawie powołania komisji przetargowej.
28. Zarządzenie Nr 28/2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
29. Zarządzenie Nr 29/2021
30. Zarządzenie Nr 30/2021
W sprawie zmiany planu finansowego ...
31. Zarządzenie Nr 31/2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
32. Zarządzenie Nr 32/2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
33. Zarządzenie Nr 33/2021
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze pisemnego przetargu używanego samochodu specjalnego marki STAR 244
34. Zarządzenie Nr 34/2021
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację
35. Zarządzenie Nr 35/2021
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Wąchock oznaczonej jako działka o nr 787/1
36. Zarządzenie Nr 36/2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
37. Zarządzenie Nr 37/2021
W sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
38. Zarządzenie Nr 38/2021
W sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Parszowie
39. Zarzadzenie Nr 39/2021
W sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi
40. Zarządzenie Nr 40/2021
W sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie w 2021 r. dotacji na zadania z zakresy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami...
41. Zarządzenie Nr 41/2021
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym (w ramach Gminnego Programu
42. Zarządzenie Nr 42/2021
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Wąchock w 2021 roku
43. Zarządzenie Nr 43/2021
W sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wąchock na l
44. Zarządzenie Nr 44/2021
W sprawie przyjęcia na 2021 roku planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wąchock
45. Zarządzenie Nr 45/2021
W sprawie zmian planów finansowych wydatków na 2021 rok
46. Zarzadzenie Nr 46/2021
W sprawie przekazania mienia gminnego do Szkoły Podstawowej w Parszowie
47. Zarządzenie Nr 47/2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
48. Zarządzenie Nr 48/2021
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąchock
49. Zarządzenie Nr 49/2021
W sprawie przeznaczenie do sprzedaży w drodze pisemnego przetargu używanego samochodu specjalnego STAR 244
50. Zarzadzenie Nr 50/2021
W sprawie powołania Zespołu d/s wdrażania w Gminie Wąchock programu "Czyste Powietrze"
51. Zarządzenie Nr 51/2021
52. Zarządzenie Nr 52/2021
w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku.
53. Zarządzenie Nr 53/2021
W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku
54. Zarządzenie Nr 54/2021
W sprawie zmiany planu finansowego ....
55. Zarządzenie Nr 55/2021
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
56. Zarządzenie Nr 56/2021
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
57. Zarządzenie Nr 57/2021
W sprawie przymusowego doprowadzania przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób zameldowanych
58. Zarządzenie Nr 58/2021
W sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
59. Zarządzenie Nr 59/2021
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Wąchock w 2021 roku
60. Zarządzenie Nr 60/2021
W sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania : "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Parszów, ul. Rzeczna"
61. Zarzadzenie Nr 61/2021
w sprawie opiniowania komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycie
62. Zarządzenie Nr 62/2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
63. Zarządzenie Nr 63/2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
64. Zarządzenie Nr 64/2021
W sprawie odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Wąchock.
65. Zarządzenie Nr 65/2021
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2021 rok.
66. Zarządzenie Nr 66/2021
W sprawie powołania komisji przetargowej
67. Zarządzenie Nr 67/2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
68. Zarządzenie Nr 68/2021
W sprawie zmiany planu finansowego ...
69. Zarządzenie Nr 69/2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
70. Zarządzenie Nr 70/2021
W sprawie wprowadzenia Polityki Informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku.
71. Zarządzenie Nr 71/2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
72. Zarządzenie Nr 72/2021
W sprawie ogłoszenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości
73. Zarządzenie Nr 73/2021
W sprawie powołania komisji przetargowej
74. Zarządzenie Nr 74/2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
75. Zarządzenie Nr 75/2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
76. Zarządzenie Nr 76/2021
W sprawie planu finansowego
77. Zarządzenie Nr 77/2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
78. Zarządzenie Nr 78/2021
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
79. Zarządzenie Nr 79/2021
W sprawie zmiany planu finansowego
80. Zarządzenie Nr 80/2021
W sprawie wprowadzenia zmian w zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego
81. Zarządzenie Nr 81/2021
W sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wąchock
82. Zarządzenie Nr 82/2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
83. Zarządzenie Nr 83/2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
84. Zarządzenie Nr 84/2021
85. Zarządzenie Nr 85/2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
86. Zarządzenie Nr 86/2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
87. Zarządzenie Nr 87/2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
88. Zarządzenie Nr 90/2021
W sprawie powołania komisji przetargowej.
89. Zarządzenie Nr 91/2021
90. Zarządzenie Nr 92/2021
91. Zarządzenie Nr 93/2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
92. Zarządzenie Nr 94/2021
W sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego.
93. Zarządzenie Nr 95/2021
w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor do spraw gospodarki komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku.
94. Zarządzenie Nr 96/2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
95. Zarządzenie Nr 97/2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 r.
96. Zarządzenie Nr 98/2021
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
97. Zarządzenie Nr 99/2021
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Wąchock w 2021 roku
98. Zarządzenie Nr 100/2021
99. Zarządzenie Nr 101/2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
100. Zarządzenie Nr 103/2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
101. Zarządzenie Nr 104/2021
W sprawie zmiany planu finansowego dla środków związanych z organizacją działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień.
102. Zarządzenie Nr 105/2021
w sprawie zmiany planu finansowego
103. Zarządzenie Nr 106/2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
104. Zarządzenie Nr 108/2021
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Parszów oznaczonej jako działka o nr 1366
105. Zarządzenie Nr 110/2021
W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Wąchock w przedmiocie zmiany granic miejscowości.
106. Zarządzenie Nr 111/2021
W sprawie powołania Koordynatora ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy
107. Zarządzenie Nr 112/2021
w sprawie powołania komisji przetargowej
108. Zarządzenie Nr 113/2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
109. Zarządzenie Nr 115/2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
110. Zarządzenie Nr 116/2021
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych nabytych w ramach projektu "pl.ID"
111. Zarządzenie Nr 123/2021
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu "Programu współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi ...
112. Zarządzenie Nr 117/2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
113. Zarządzenie Nr 119/2021
w sprawie zmiany planu finansowego ...
114. Zarządzenie Nr 118/2021
115. Zarządzenie Nr 120/2021
W sprawie zmiany planu finansowego ...
116. Zarządzenie Nr 121/2021
w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku ...
117. Zarządzenie Nr 122/2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
118. Zarządzenie Nr 125/2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
119. Zarządzenie Nr 126/2021
W sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2034
120. Zarządzenie Nr 127/2021
W sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wąchock na 2022 rok
121. Zarządzenie Nr 128/2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
122. Zarządzenie Nr 129/2021
W sprawie zmian w budżecie gmina na 2021 rok
123. Zarządzenie Nr 130/2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
124. Zarządzenie Nr 131/2021
W sprawie powołania komisji przetargowej.
125. Zarządzenie Nr 132/2021
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku
126. Zarządzenie Nr 133/2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
127. Zarządzenie Nr 134/2021
W sprawie planów finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratorium Przyszłości

Ilość odwiedzin: 2355
Nazwa dokumentu: Rok 2021
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2021-01-22 09:23:51
Data udostępnienia informacji: 2021-01-22 09:23:51
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 09:24:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner