logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
minus Zarządzenia Burmistrza
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   minus Rok 2011
      minus Zarządzenie Nr 1/2011
      minus Zarządzenie Nr 2/2011
      minus Zarządzenie Nr 3/2011
      minus Zarządzenie Nr 4/2011
      minus Zarządzenie Nr 5/2011
      minus Zarządzenie Nr 6/2011
      minus Zarządzenie Nr 7/2011
      minus Zarządzenie Nr 8/2011
      minus Zarządzenie Nr 9/2011
      minus Zarządzenie Nr 10/2011
      minus Zarządzenie Nr 11/2011
      minus Zarządzenie Nr 12/2011
      minus Zarządzenie Nr 13/2011
      minus Zarządzenie Nr 14/2011
      minus Zarządzenie Nr 15/2011
      minus Zarządzenie Nr 16/2011
      minus Zarządzenie Nr 17/2011
      minus Zarządzenie Nr 18/2011
      minus Zarządzenie Nr 19/2011
      minus Zarządzenie Nr 20/2011
      minus Zarządzenie Nr 21/2011
      minus Zarządzenie Nr 22/2011
      minus Zarządzenie Nr 23/2011
      minus Zarządzenie Nr 24/2011
      minus Zarządzenie Nr 25/2011
      minus Zarządzenie Nr 26/2011
      minus Zarządzenie Nr 27/2011
      minus Zarządzenie Nr 28/2011
      minus Zarządzenie Nr 29/2011
      minus Zarządzenie Nr 30/2011
      minus Zarządzenie Nr 31/2011
      minus Zarządzenie Nr 32/2011
      minus Zarządzenie Nr 33/2011
      minus Zarządzenie Nr 34/2011
      minus Zarządzenie Nr 35/2011
      minus Zarządzenie Nr 36/2011
      minus Zarządzenie Nr 37/2011
      minus Zarządzenie Nr 39/2011
      minus Zarządzenie Nr 40/2011
      minus Zarządzenie Nr 41/2011
      minus Zarządzenie Nr 42/2011
      minus Zarządzenie Nr 43/2011
      minus Zarządzenie Nr 44/2011
      minus Zarządzenie Nr 45/2011
      minus Zarządzenie Nr 46/2011
      minus Zarządzenie Nr 47/2011
      minus Zarzadzenie Nr 48/2011
      minus Zarządzenie Nr 49/2011
      minus Zarządzenie Nr 50/2011
      minus Zarządzenie Nr 51/2011
      minus Zarządzenie Nr 52/2011
      minus Zarządzenie Nr 53/2011
      minus Zarządzenie Nr 54/2011
      minus Zarządzenie Nr 55/2011
      minus Zarządzenie Nr 56/2011
      minus Zarządzenie Nr 57/2011
      minus Zarządzenie Nr 58/2011
      minus Zarządzenie Nr 59/2011
      minus Zarządzenie Nr 60/2011
      minus Zarządzenie Nr 61/2011
      minus Zarządzenie Nr 62/2011
      minus Zarządzenie Nr 63/2011
      minus Zarządzenie Nr 64/2011
      minus Zarządzenie Nr 65/2011
      minus Zarządzenie Nr 66/2011
      minus Zarządzenie Nr 67/2011
      minus Zarządzenie Nr 68/2011
      minus Zarządzenie Nr 69/2011
      minus Zarządzenie Nr 70/2011
      minus Zarządzenie Nr 71/2011
      minus Zarządzenie Nr 72/2011
      minus Zarządzenie Nr 73/2011
      minus Zarządzenie Nr 74/2011
      minus Zarzadzenie Nr 75/2011
      minus Zarzadzenie Nr 76/2011
      minus Zarządzenie Nr 77/2011
      minus Zarządzenie Nr 78/2011
      minus Zarządzenie Nr 79/2011
      minus Zarzadzenie Nr 80/2011
      minus Zarządzenie Nr 81/2011
      minus Zarządzenie Nr 82/2011
      minus Zarządzenie Nr 83/2011
      minus Zarządzenie Nr 84/2011
      minus Zarządzenie Nr 85/2011
      minus Zarządzenie Nr 86/2011
      minus Zarządzenie Nr 87/2011
      minus Zarządzenie Nr 88/2011
      minus Zarządzenie Nr 89/2011
      minus Zarządzenie Nr 90/2011
      minus Zarządzenie Nr 91/2011
      minus Zarządzenie Nr 92/2011
      minus Zarządzenie Nr 93/2011
      minus Zarządzenie Nr 94/2011
      minus Zarządzenie Nr 95/2011
      minus Zarządzenie Nr 96/2011
      minus Zarządzenie Nr 97/2011
      minus Zarządzenie Nr 98/2011
      minus Zarządzenie Nr 98/2011
      minus Zarządzenie Nr 100/2011
      minus Zarządzenie Nr 101/2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   plus Rok 2014
   plus Rok 2015
   plus Rok 2016
   plus Rok 2017
   plus Rok 2018
   plus Rok 2019
   plus Rok 2020
   plus Rok 2021
   plus Rok 2022
   plus Rok 2023
   plus Rok 2024
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia, Informacje oraz Decyzje Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Zawiadomienia
minus Obwieszczenia SKO
plus Informacja Publiczna
minus Strategia ZIT Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Północy
plus Raporty
minus Deklaracja dostępności
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Zarządzenie Nr 1/2011
W sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.
2. Zarządzenie Nr 2/2011
W sprawie powołania komisji przetargowej.
3. Zarządzenie Nr 3/2011
W sprawie zwołania zebrania mieszkańców dla wyboru sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Wąchock oraz wyboru Przewodniczących i Zarządu Osiedli Północ i Południe w Wąchocku
4. Zarządzenie Nr 4/2011
W sprawie powołania komisji przetargowej.
5. Zarządzenie Nr 5/2011
W sprawie upoważnienia Dyrektora ZPO w Wąchocku do podejmowania wszelakich czynności prawnych i faktycznych.
6. Zarządzenie Nr 6/2011
W sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku.
7. Zarządzenie Nr 7/2011
W sprawie powołania komisji przetargowej
8. Zarządzenie Nr 8/2011
W sprawie powołania komisji przetargowej.
9. Zarządzenie Nr 9/2011
W sprawie powołania Komisji do określenia wartości początkowej gruntów, stanowiących własność Gminy Wąchock.
10. Zarządzenie Nr 10/2011
W sprawie zmian w Regulaminie Kontroli Wewnętrznej.
11. Zarządzenie Nr 11/2011
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku
12. Zarządzenie Nr 12/2011
W sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2011
13. Zarządzenie Nr 13/2011
W sprawie powołania komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi polegającej na: Bieżącym utrzymaniu dróg obiektów znajdujących się w obrębie pasa drog
14. Zarządzenie Nr 14/2011
W sprawie wdrożenia systemu "sprawozdawczość jednostek organizacyjnych SJO BeSTi@"
15. Zarządzenie Nr 15/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
16. Zarządzenie Nr 16/2011
W sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2011 r.
17. Zarządzenie Nr 17/2011
W sprawie Regulaminu Zakładowego Świadczeń Socjalnych.
18. Zarządzenie Nr 18/2011
W sprawie powołania Komisji Przetargowej
19. Zarządzenie Nr 19/2011
W sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku
20. Zarządzenie Nr 20/2011
W sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wącho
21. Zarządzenie Nr 21/2011
W sprawie powołania Gminnej Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
22. Zarządzenie Nr 22/2011
W sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku i jednostek organizacyjnych Gminy oraz zasad jej koordynacji.
23. Zarządzenie Nr 23/2011
W sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rataje i Parszów - gmina Wąchock"
24. Zarządzenie Nr 24/2011
W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i gminy w Wąchocku.
25. Zarządzenie Nr 25/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
26. Zarządzenie Nr 26/2011
W sprawie zwrotu kosztów okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi.
27. Zarządzenie Nr 27/2011
W sprawie czynności organizacyjnych w związku z wdrożeniem do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji organizacji i zakresu
28. Zarządzenie Nr 28/2011
W sprawie opracowania "Planu Operacyjnego funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Wąchock w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny"
29. Zarządzenie Nr 29/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
30. Zarządzenie Nr 30/2011
W sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych w MGBP w Wąchocku oraz powołanie komisji skontrowej.
31. Zarządzenie Nr 31/2011
W sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań.
32. Zarządzenie Nr 32/2011
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: "Remont drogi gminnej - droga gminna przez wieś w kierunku ulicy Powstańców w miejs
33. Zarządzenie Nr 33/2011
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań w zakresie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
34. Zarządzenie Nr 34/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
35. Zarządzenie Nr 35/2011
W sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku
36. Zarządzenie Nr 36/2011
W sprawie powołania komisji przetargowej.
37. Zarządzenie Nr 37/2011
W sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania "Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych
38. Zarządzenie Nr 39/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
39. Zarządzenie Nr 40/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
40. Zarządzenie Nr 41/2011
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora MGOK w Wąchocku.
41. Zarządzenie Nr 42/2011
W sprawie unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani i przemocy
42. Zarządzenie Nr 43/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
43. Zarządzenie Nr 44/2011
W sprawie powołania komisji odbiorowej.
44. Zarządzenie Nr 45/2011
W sprawie powołania Komisji w celu założenia ewidencji środków trwałych w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku zgodnie z klasyfikacją rodzajową (KŚT)
45. Zarządzenie Nr 46/2011
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań w zakresie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani i
46. Zarządzenie Nr 47/2011
W sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków na pomoc zdrowotną dla czynnych i emerytowanych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Wąchock.
47. Zarzadzenie Nr 48/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
48. Zarządzenie Nr 49/2011
W sprawie powołania komisji przetargowej
49. Zarządzenie Nr 50/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
50. Zarządzenie Nr 51/2011
W sprawie powołania komisji przetargowej
51. Zarządzenie Nr 52/2011
W sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadań publicznych
52. Zarządzenie Nr 53/2011
W sprawie zmian w Regulaminie kontroli wewnętrznej
53. Zarządzenie Nr 54/2011
W sprawie powołania komisji przetargowej
54. Zarządzenie Nr 55/2011
W sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.
55. Zarządzenie Nr 56/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
56. Zarządzenie Nr 57/2011
W sprawie powołania Komisji Przetargowej.
57. Zarządzenie Nr 58/2011
W sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego.
58. Zarządzenie Nr 59/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
59. Zarządzenie Nr 60/2011
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2011 - 2023
60. Zarządzenie Nr 61/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
61. Zarządzenie Nr 62/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
62. Zarządzenie Nr 63/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
63. Zarządzenie Nr 64/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
64. Zarządzenie Nr 65/2011
W sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Wąchock Regulaminu rekrutacji uczestnictwa w projekcie pn. "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock"
65. Zarządzenie Nr 66/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
66. Zarządzenie Nr 67/2011
W sprawie wyznaczenia Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.
67. Zarządzenie Nr 68/2011
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi polegającej na: Zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock w sezonie 2011
68. Zarządzenie Nr 69/2011
W sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej w kwocie netto w złotych równowartości 14 000 euro do projektu "Indy
69. Zarządzenie Nr 70/2011
W sprawie legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku.
70. Zarządzenie Nr 71/2011
W sprawie ustalanie sposobu sprawiania pogrzebu przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Wąchocku osobom zmarłym na terenie Gminy Wąchock.
71. Zarządzenie Nr 72/2011
W sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.
72. Zarządzenie Nr 73/2011
W sprawie powołania zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
73. Zarządzenie Nr 74/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
74. Zarzadzenie Nr 75/2011
W sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu do rozliczeń zwrotu kosztów przejazdu dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, jednostek organizacyjnych i nadzorowanych na terenie
75. Zarzadzenie Nr 76/2011
W sprawie zmian w Regulaminie kontroli wewnętrznej.
76. Zarządzenie Nr 77/2011
W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r
77. Zarządzenie Nr 78/2011
W sprawie powołania Komisji Przetargowej
78. Zarządzenie Nr 79/2011
W sprawie powołania komisji odbiorowej.
79. Zarzadzenie Nr 80/2011
W sprawie powołania komisji odbiorowej.
80. Zarządzenie Nr 81/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
81. Zarządzenie Nr 82/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
82. Zarządzenie Nr 83/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
83. Zarządzenie Nr 84/2011
W sprawie powołania komisji odbiorowej.
84. Zarządzenie Nr 85/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
85. Zarządzenie Nr 86/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
86. Zarządzenie Nr 87/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
87. Zarządzenie Nr 88/2011
W sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wąchock na 2012 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2028.
88. Zarządzenie Nr 89/2011
W sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku
89. Zarządzenie Nr 90/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
90. Zarządzenie Nr 91/2011
W sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
91. Zarządzenie Nr 92/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
92. Zarządzenie Nr 93/2011
W sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Wąchocku dla przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku.
93. Zarządzenie Nr 94/2011
W sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków na pomoc zdrowotną dla czynnych i emerytowanych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Wąchock.
94. Zarządzenie Nr 95/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
95. Zarządzenie Nr 96/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
96. Zarządzenie Nr 97/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
97. Zarządzenie Nr 98/2011
W sprawie powołania komisji odbiorowej.
98. Zarządzenie Nr 98/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
99. Zarządzenie Nr 100/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
100. Zarządzenie Nr 101/2011
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Ilość odwiedzin: 6265
Nazwa dokumentu: Rok 2011
Skrócony opis: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock wydane w 2011 r.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2011-02-22 08:34:39
Data udostępnienia informacji: 2011-02-22 08:34:39
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-22 09:02:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner