logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
minus Zarządzenia Burmistrza
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   plus Rok 2014
   minus Rok 2015
      minus Zarządzenie Nr 1/2015
      minus Zarządzenie Nr 2/2015
      minus Zarządzenie Nr 3/2015
      minus Zarządzenie Nr 4/2015
      minus Zarządzenie Nr 5/2015
      minus Zarządzenie Nr 6/2015
      minus Zarządzenie Nr 7/2015
      minus Zarządzenie Nr 8/2015
      minus Zarządzenie Nr 9/2015
      minus Zarządzenie Nr 10/2015
      minus Zarządzenie Nr 11/2015
      minus Zarządzenie Nr 12/2015
      minus Zarządzenie Nr 13/2015
      minus Zarządzenie Nr 14/2015
      minus Zarządzenie Nr 15/2015
      minus Zarządzenie Nr 16/2015
      minus Zarządzenie Nr 17/2015
      minus Zarządzenie Nr 18/2015
      minus Zarządzenie Nr 19/2015
      minus Zarządzenie Nr 20/2015
      minus Zarządzenie Nr 21/2015
      minus Zarządzenie Nr 22/2015
      minus Zarządzenie Nr 23/2015
      minus Zarządzenie Nr 24/2015
      minus Zarządzenie Nr 25/2015
      minus Zarządzenie Nr 26/2015
      minus Zarządzenie Nr 27/2015
      minus Zarządzenie Nr 28/2015
      minus Zarządzenie Nr 29/2015
      minus Zarządzenie Nr 30/2015
      minus Zarządzenie Nr 31/2015
      minus Zarządzenie Nr 32/2015
      minus Zarządzenie Nr 33/2015
      minus Zarządzenie Nr 34/2015
      minus Zarządzenie Nr 35/2015
      minus Zarządzenie Nr 36/2015
      minus Zarządzenie Nr 37/2015
      minus Zarządzenie Nr 38/2015
      minus Zarządzenie Nr 39/2015
      minus Zarządzenie Nr 40/2015
      minus Zarządzenie Nr 41/2015
      minus Zarządzenie Nr 42/2015
      minus Zarządzenie Nr 43/2015
      minus Zarządzenie Nr 44/2015
      minus Zarządzenie Nr 45/2015
      minus Zarządzenie Nr 46/2015
      minus Zarządzenie Nr 47/2015
      minus Zarządzenie Nr 48/2015
      minus Zarządzenie Nr 49/2015
      minus Zarządzenie Nr 50/2015
      minus Zarządzenie Nr 51/2015
      minus Zarządzenie Nr 52/2015
      minus Zarządzenie Nr 53/2015
      minus Zarządzenie Nr 54/2015
      minus Zarządzenie Nr 55/2015
      minus Zarządzenie Nr 56/2015
      minus Zarządzenie Nr 57/2015
      minus Zarządzenie Nr 58/2015
      minus Zarządzenie Nr 59/2015
      minus Zarządzenie Nr 60/2015
      minus Zarządzenie Nr 61/2015
      minus Zarządzenie Nr 62/2015
      minus Zarządzenie Nr 63/2015
      minus Zarządzenie Nr 64/2015
      minus Zarządzenie Nr 65/2015
      minus Zarządzenie Nr 66/2015
      minus Zarządzenie Nr 67/2015
      minus Zarządzenie Nr 68/2015
      minus Zarządzenie Nr 69/2015
      minus Zarządzenie Nr 70/2015
      minus Zarządzenie Nr 71/2015
      minus Zarządzenie Nr 72/2015
      minus Zarządzenie Nr 73/2015
      minus Zarządzenie Nr 74/2015
      minus Zarządzenie Nr 75/2015
      minus Zarządzenie Nr 76/2015
      minus Zarządzenie Nr 78/2015
      minus Zarządzenie Nr 79/2015
      minus Zarządzenie Nr 80/2015
      minus Zarządzenie Nr 81/2015
      minus Zarządzenie Nr 82/2015
      minus Zarządzenie Nr 83/2015
      minus Zarządzenie Nr 84/2015
      minus Zarządzenie Nr 85/2015
      minus Zarządzenie Nr 86/2015
      minus Zarządzenie Nr 87/2015
      minus Zarządzenie Nr 88/2015
      minus Zarządzenie Nr 89/2015
      minus Zarządzenie Nr 90/2015
      minus Zarządzenie Nr 91/2015
      minus Zarządzenie Nr 92/2015
      minus Zarządzenie Nr 93/2015
      minus Zarządzenie Nr 94/2015
      minus Zarządzenie Nr 95/2015
      minus Zarządzenie Nr 96/2015
      minus Zarządzenie Nr 97/2015
      minus Zarządzenie Nr 98/2015
      minus Zarządzenie Nr 99/2015
      minus Zarządzenie Nr 100/2015
      minus Zarządzenie Nr 101/2015
      minus Zarządzenie Nr 102/2015
      minus Zarządzenie Nr 103/2015
      minus Zarządzenie Nr 104/2015
      minus Zarządzenie Nr 105/2015
      minus Zarządzenie Nr 106/2015
      minus Zarządzenie Nr 107/2015
      minus Zarządzenie Nr 108/2015
      minus Zarządzenie Nr 109/2015
      minus Zarządzenie Nr 110/2015
      minus Zarządzenie Nr 111/2015
      minus Zarządzenie Nr 112/2015
      minus Zarządzenie Nr 113/2015
      minus Zarządzenie Nr 114/2015
      minus Zarządzenie Nr 115/2015
      minus Zarządzenie Nr 116/2015
      minus Zarządzenie Nr 116a/2015
      minus Zarządzenie Nr 117/2015
      minus Zarządzenie Nr 118/2015
      minus Zarządzenie Nr 119/2015
      minus Zarządzenie Nr 120/2015
      minus Zarządzenie Nr 121/2015
      minus Zarządzenie Nr 122/2015
   plus Rok 2016
   plus Rok 2017
   plus Rok 2018
   plus Rok 2019
   plus Rok 2020
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
minus Zawiadomienia
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Zarządzenie Nr 1/2015
w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań
2. Zarządzenie Nr 2/2015
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2015 r.
3. Zarządzenie Nr 3/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
4. Zarządzenie Nr 4/2015
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 r. dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wąchock
5. Zarządzenie Nr 5/2015
w sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2015 rok
6. Zarządzenie Nr 6/2015
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
7. Zarządzenie Nr 7/2015
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wąchock i przeznaczenia jej do sprzedaży
8. Zarządzenie Nr 8/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
9. Zarządzenie Nr 9/2015
w sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2015 rok
10. Zarządzenie Nr 10/2015
w sprawie powołania Komisji do określenia wartości początkowej gruntów, stanowiących własność Gminy Wąchock
11. Zarządzenie Nr 11/2015
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2015-2028
12. Zarządzenie Nr 12/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
13. Zarządzenie Nr 13/2015
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania
14. Zarządzenie Nr 14/2015
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
15. Zarządzenie Nr 15/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
16. Zarządzenie Nr 16/2015
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. oświaty, kultury i promocji gminy
17. Zarządzenie Nr 17/2015
w sprawie zmian w Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy Wąchock
18. Zarządzenie Nr 18/2015
w sprawie zmian w Regulaminie kontroli wewnętrznej
19. Zarządzenie Nr 19/2015
w sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2015 rok
20. Zarządzenie Nr 20/2015
w sprawie wprowadzania Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zatrudnianych w Urzędzie Miasta i Gminy Wąchock
21. Zarządzenie Nr 21/2015
w sprawie ustalenia cen nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąchock i przeznaczenia ich do sprzedaży
22. Zarządzenie Nr 22/2015
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
23. Zarządzenie Nr 23/2015
Zarządzenie Nr 23/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadań publicznych
24. Zarządzenie Nr 24/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
25. Zarządzenie Nr 25/2015
w sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2015 rok
26. Zarządzenie Nr 26/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
27. Zarządzenie Nr 27/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
28. Zarządzenie Nr 28/2015
w sprawie powołania Społecznej Rady Kultury w Wąchocku
29. Zarządzenie Nr 29/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
30. Zarządzenie Nr 30/2015
w sprawie powołania komisji przetargowej
31. Zarządzenie Nr 31/2015
Zarządzenie Nr 31/2015 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Wąchock na kadencje 2015-2019
32. Zarządzenie Nr 32/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
33. Zarządzenie Nr 33/2015
w sprawie ustalenia stanowisk i norm przydziału odzieży ochronnej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej, okresów ich użytkowania oraz wypłaty ekwiwalentów
34. Zarządzenie Nr 34/2015
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wąchock
35. Zarządzenie Nr 35/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
36. Zarządzenie Nr 36/2015
w sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2015 rok
37. Zarządzenie Nr 37/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
38. Zarządzenie Nr 38/2015
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
39. Zarządzenie Nr 39/2015
w sprawie ochrony lokali odwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 1
40. Zarządzenie Nr 40/2015
w sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2015 rok
41. Zarządzenie Nr 41/2015
w sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2015 rok
42. Zarządzenie Nr 42/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
43. Zarządzenie Nr 43/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
44. Zarządzenie Nr 44/2015
w sprawie przeprowadzenia wyborów Przewodniczących i Zarządów Osiedli na terenie miejscowości Wąchock na kadencje 2015-2019
45. Zarządzenie Nr 45/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
46. Zarządzenie Nr 46/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
47. Zarządzenie Nr 47/2015
w sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2015 rok
48. Zarządzenie Nr 48/2015
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wąchoc
49. Zarządzenie Nr 49/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
50. Zarządzenie Nr 50/2015
w sprawie powołania komisji przetargowej
51. Zarządzenie Nr 51/2015
w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych
52. Zarządzenie Nr 52/2015
w sprawie powołania komisji przetargowej
53. Zarządzenie Nr 53/2015
w sprawie powołania Zespołu do opracowania Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Wąchock
54. Zarządzenie Nr 54/2015
w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 28/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Wąchocku z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie Regulaminu Pracy dla Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku
55. Zarządzenie Nr 55/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
56. Zarządzenie Nr 56/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
57. Zarządzenie Nr 57/2015
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wąchock
58. Zarządzenie Nr 58/2015
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadań "Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Parszów ul. Staszica" oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna - zlewnia P5"
59. Zarządzenie Nr 59/2015
w sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2015 rok
60. Zarządzenie Nr 60/2015
w sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2015 rok
61. Zarządzenie Nr 61/2015
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej
62. Zarządzenie Nr 62/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
63. Zarządzenie Nr 63/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
64. Zarządzenie Nr 64/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
65. Zarządzenie Nr 65/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
66. Zarządzenie Nr 66/2015
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
67. Zarządzenie Nr 67/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
68. Zarządzenie Nr 68/2015
ustalenia cen nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąchock i przeznaczenia ich do sprzedaży
69. Zarządzenie Nr 69/2015
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
70. Zarządzenie Nr 70/2015
w sprawie powołania Obwodowych Komisji d/s Referendum na terenie Miasta i Gminy Wąchock dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
71. Zarządzenie Nr 71/2015
w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych Komisji d/s Referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w Referendum Ogólnokrajowym na dzień 6 wrześ
72. Zarządzenie Nr 72/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
73. Zarządzenie Nr 73/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
74. Zarządzenie Nr 74/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
75. Zarządzenie Nr 75/2015
w sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2015 rok
76. Zarządzenie Nr 76/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
77. Zarządzenie Nr 78/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
78. Zarządzenie Nr 79/2015
w sprawie wyznaczenia Obwodowych Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
79. Zarządzenie Nr 80/2015
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
80. Zarządzenie Nr 81/2015
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wąchock
81. Zarządzenie Nr 82/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
82. Zarządzenie Nr 83/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
83. Zarządzenie Nr 84/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
84. Zarządzenie Nr 85/2015
w sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2015 rok
85. Zarządzenie Nr 86/2015
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2015 -2028
86. Zarządzenie Nr 87/2015
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Udzielenie długoterminowego kredytu dla Gminy Wąchock w wysokości 450.000 zł."
87. Zarządzenie Nr 88/2015
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Miasta i Gminy Wąchock do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
88. Zarządzenie Nr 89/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
89. Zarządzenie Nr 90/2015
w sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2015 rok
90. Zarządzenie Nr 91/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
91. Zarządzenie Nr 92/2015
w sprawie wyznaczenia osób ochrony lokali Obwodowych Komisji Wyborczych utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w czasie przerwy
92. Zarządzenie Nr 93/2015
w sprawie powołania komisji przetargowej
93. Zarządzenie Nr 94/2015
w sprawie powołania komisji przetargowej
94. Zarządzenie Nr 95/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
95. Zarządzenie Nr 96/2015
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku
96. Zarządzenie Nr 97/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
97. Zarządzenie Nr 98/2015
w sprawie powołania komisji przetargowej
98. Zarządzenie Nr 99/2015
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej dot. budowy budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi
99. Zarządzenie Nr 100/2015
w sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2015 rok
100. Zarządzenie Nr 101/2015
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wąchock
101. Zarządzenie Nr 102/2015
w sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2015 rok
102. Zarządzenie Nr 103/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
103. Zarządzenie Nr 104/2015
w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2028
104. Zarządzenie Nr 105/2015
w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wąchock na 2016 rok
105. Zarządzenie Nr 106/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
106. Zarządzenie Nr 107/2015
w sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2015 rok
107. Zarządzenie Nr 108/2015
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
108. Zarządzenie Nr 109/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
109. Zarządzenie Nr 110/2015
w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
110. Zarządzenie Nr 111/2015
w sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2015 rok
111. Zarządzenie Nr 112/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
112. Zarządzenie Nr 113/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
113. Zarządzenie Nr 114/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
114. Zarządzenie Nr 115/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
115. Zarządzenie Nr 116/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
116. Zarządzenie Nr 116a/2015
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Wąchocku dla przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
117. Zarządzenie Nr 117/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
118. Zarządzenie Nr 118/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
119. Zarządzenie Nr 119/2015
w sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2015 rok
120. Zarządzenie Nr 120/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
121. Zarządzenie Nr 121/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
122. Zarządzenie Nr 122/2015
w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2016 -2018

Ilość odwiedzin: 2737
Nazwa dokumentu: Rok 2015
Skrócony opis: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock wydane w 2015 r.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wprowadzała dane: Konrad Borek
Data wytworzenia informacji: 2015-02-03 15:13:54
Data udostępnienia informacji: 2015-02-03 15:13:54
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-03 15:15:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner