logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
minus Zarządzenia Burmistrza
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   plus Rok 2014
   plus Rok 2015
   plus Rok 2016
   plus Rok 2017
   minus Rok 2018
      minus Zarządzenie Nr 1/2018
      minus Zarządzenie Nr 2/2018
      minus Zarządzenie Nr 3/2018
      minus Zarządzenie Nr 4/2018
      minus Zarządzenie Nr 5/2018
      minus Zarządzenie Nr 6/2018
      minus Zarządzenie Nr 7/2018
      minus Zarządzenie Nr 8/2018
      minus Zarządzenie Nr 9/2018
      minus Zarządzenie Nr 10/2018
      minus Zarządzenie Nr 11/2018
      minus Zarządzenie Nr 12/2018
      minus Zarządzenie Nr 13/2018
      minus Zarządzenie Nr 14/2018
      minus Zarządzenie Nr 15/2018
      minus Zarządzenie Nr 16/2018
      minus Zarządzenie Nr 17/2018
      minus Zarządzenie Nr 18/2018
      minus Zarządzenie Nr 19/2018
      minus Zarządzenie Nr 20/2018
      minus Zarządzenie Nr 21/2018
      minus Zarządzenie Nr 22/2018
      minus Zarządzenie Nr 23/2018
      minus Zarządzenie Nr 24/2018
      minus Zarządzenie Nr 25/2018
      minus Zarządzenie Nr 26/2018
      minus Zarządzenie Nr 27/2018
      minus Zarządzenie Nr 28/2018
      minus Zarządzenie Nr 29/2018
      minus Zarządzenie Nr 30/2018
      minus Zarządzenie Nr 31/2018
      minus Zarządzenie Nr 32/2018
      minus Zarządzenie Nr 33/2018
      minus Zarządzenie Nr 34/2018
      minus Zarządzenie Nr 35/2018
      minus Zarządzenie Nr 36/2018
      minus Zarządzenie Nr 37/2018
      minus Zarządzenie Nr 38/2018
      minus Zarządzenie Nr 39/2018
      minus Zarządzenie Nr 40/2018
      minus Zarządzenie Nr 41/2018
      minus Zarządzenie Nr 42/2018
      minus Zarządzenie Nr 43/2018
      minus Zarządzenie Nr 44/2018
      minus Zarządzenie Nr 45/2018
      minus Zarządzenie Nr 46/2018
      minus Zarządzenie Nr 47/2018
      minus Zarządzenie Nr 48/2018
      minus Zarządzenie Nr 49/2018
      minus Zarządzenie Nr 50/2018
      minus Zarządzenie Nr 51/2018
      minus Zarządzenie Nr 52/2018
      minus Zarządzenie Nr 53/2018
      minus Zarządzenie Nr 54/2018
      minus Zarządzenie Nr 55/2018
      minus Zarządzenie Nr 56/2018
      minus Zarządzenie Nr 57/2018
      minus Zarządzenie Nr 58/2018
      minus Zarządzenie Nr 59/2018
      minus Zarządzenie nr 60/2018
      minus Zarządzenie Nr 63/2018
      minus Zarządzenie Nr 61/2018
      minus Zarządzenie Nr 62/2018
      minus Zarządzenie Nr 64/2018
      minus Zarządzenie Nr 65/2018
      minus Zarządzenie Nr 66/2018
      minus Zarządzenie nr 67/2018
      minus Zarządzenie Nr 68/2018
      minus Zarządzenie Nr 69/2018
      minus Zarządzenie Nr 70/2018
      minus Zarządzenie Nr 71/2018
      minus Zarządzenie Nr 72/2018
      minus Zarządzenie Nr 73/2018
      minus Zarządzenie Nr 74/2018
      minus Zarządzenie Nr 75/2018
      minus Zarządzenie Nr 76/2018
      minus Zarządzenie Nr 77/2018
      minus Zarządzenie Nr 78/2018
      minus Zarządzenie Nr 79/2018
      minus Zarządzenie Nr 80/2018
      minus Zarządzenie Nr 81/2018
      minus Zarządzenie Nr 82/2018
      minus Zarządzenie Nr 83/2018
      minus Zarządzenie Nr 84/2018
      minus Zarządzenie Nr 85/2018
      minus Zarządzenie Nr 86/2018
      minus Zarządzenie Nr 87/2018
      minus Zarządzenie Nr 88/2018
      minus Zarządzenie Nr 89/2018
      minus Zarządzenie Nr 90/2018
      minus Zarządzenie Nr 91/2018
      minus Zarządzenie Nr 92/2018
      minus Zarządzenie Nr 93/2018
      minus Zarządzenie Nr 94/2018
      minus Zarządzenie Nr 95/2018
      minus Zarządzenie Nr 96/2018
      minus Zarządzenie Nr 97/2018
      minus Zarządzenie Nr 98/2018
      minus Zarządzenie Nr 99/2018
      minus Zarządzenie Nr 100/2018
   plus Rok 2019
   plus Rok 2020
   plus Rok 2021
   plus Rok 2022
   plus Rok 2023
   plus Rok 2024
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia, Informacje oraz Decyzje Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Zawiadomienia
minus Obwieszczenia SKO
plus Informacja Publiczna
minus Strategia ZIT Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Północy
plus Raporty
minus Deklaracja dostępności
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Zarządzenie Nr 1/2018
W sprawie przekazania uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań
2. Zarządzenie Nr 2/2018
W sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2018 r.
3. Zarządzenie Nr 3/2018
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku w 2018 r.
4. Zarządzenie Nr 4/2018
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
5. Zarządzenie Nr 5/2018
W sprawie wykonania uchwały XXXVI/223/2017 ...
6. Zarządzenie Nr 6/2018
W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Wąchock w 2018 roku
7. Zarządzenie Nr 7/2018
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
8. Zarządzenie Nr 8/2018
W sparwie zmiany planów finansowych wydatków na 2018 rok
9. Zarządzenie Nr 9/2018
W sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podst. oraz klas pier
10. Zarządzenie Nr 10/2018
W sprawie powołania komisji przetargowej ...
11. Zarządzenie Nr 11/2018
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
12. Zarządzenie Nr 12/2018
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2018 rok
13. Zarządzenie Nr 13/2018
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 3 lutego 2015 roku z późniejszymi zmianami w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro
14. Zarządzenie Nr 14/2018
15. Zarządzenie Nr 15/2018
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2018 rok
16. Zarządzenie Nr 16/2018
w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
17. Zarządzenie Nr 17/2018
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2018 rok
18. Zarządzenie Nr 18/2018
W sprawie powołania komisji przetargowej
19. Zarządzenie Nr 19/2018
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
20. Zarządzenie Nr 20/2018
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2018 rok
21. Zarządzenie Nr 21/2018
W sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego
22. Zarządzenie Nr 22/2018
W sprawie "Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy Wąchock"
23. Zarządzenie Nr 23/2018
W sprawie przyjęcia "Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych w kasie UMiG Wąchock
24. Zarządzenie Nr 24/2018
W sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Wąchock
25. Zarządzenie Nr 25/2018
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku
26. Zarządzenie Nr 26/2018
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
27. Zarządzenie Nr 27/2018
W sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości położonej w miejscowości Parszów
28. Zarządzenie Nr 28/2018
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
29. Zarządzenie Nr 29/2018
W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku
30. Zarządzenie Nr 30/2018
W sprawie zmiany Zarządzenie Nr 29/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
31. Zarządzenie Nr 31/2018
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
32. Zarządzenie Nr 32/2018
W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora ZPO w Wąchocku
33. Zarządzenie Nr 33/2018
W sprawie powołania Zespołu do szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.
34. Zarządzenie Nr 34/2018
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
35. Zarządzenie Nr 35/2018
w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na powierzenie zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju sys
36. Zarządzenie Nr 36/2018
w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
37. Zarządzenie Nr 37/2018
w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Wąchocku
38. Zarządzenie Nr 38/2018
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
39. Zarządzenie Nr 39/2018
w sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2018 rok
40. Zarządzenie Nr 40/2018
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
41. Zarządzenie Nr 41/2018
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
42. Zarządzenie Nr 42/2018
w sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania: " Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów (ul. Staszica, ul. Szkolna, ul. Dolna)" odcinek w rejonie ul. Szkolnej
43. Zarządzenie Nr 43/2018
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
44. Zarządzenie Nr 44/2018
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku za 2017 rok
45. Zarządzenie Nr 45/2018
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku za 2017 rok
46. Zarządzenie Nr 46/2018
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
47. Zarządzenie Nr 47/2018
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2018 rok
48. Zarządzenie Nr 48/2018
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
49. Zarządzenie Nr 49/2018
50. Zarządzenie Nr 50/2018
W sprawie powołania komisji przetargowej
51. Zarządzenie Nr 51/2018
52. Zarządzenie Nr 52/2018
53. Zarządzenie Nr 53/2018
54. Zarządzenie Nr 54/2018
55. Zarządzenie Nr 55/2018
56. Zarządzenie Nr 56/2018
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
57. Zarządzenie Nr 57/2018
58. Zarządzenie Nr 58/2018
59. Zarządzenie Nr 59/2018
60. Zarządzenie nr 60/2018
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
61. Zarządzenie Nr 63/2018
w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości położonej w miejscowości Marcinków
62. Zarządzenie Nr 61/2018
W sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
63. Zarządzenie Nr 62/2018
W sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
64. Zarządzenie Nr 64/2018
W sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
65. Zarządzenie Nr 65/2018
W sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
66. Zarządzenie Nr 66/2018
W sprawie zmian planów finansowych wydatków na 2018 rok
67. Zarządzenie nr 67/2018
W sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
68. Zarządzenie Nr 68/2018
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
69. Zarządzenie Nr 69/2018
w sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2018 rok
70. Zarządzenie Nr 70/2018
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
71. Zarządzenie Nr 71/2018
W sprawie powołania komisji przetargowej
72. Zarządzenie Nr 72/2018
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
73. Zarządzenie Nr 73/2018
w sprawie zmian planów finansowych wydatków na 2018 rok
74. Zarządzenie Nr 74/2018
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
75. Zarządzenie Nr 75/2018
76. Zarządzenie Nr 76/2018
W sprawie uchylenia zarządzenia Nr 40/2017 ...
77. Zarządzenie Nr 77/2018
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
78. Zarządzenie Nr 78/2018
W sprawie zmian planów finansowych wydatków na 2018 rok
79. Zarządzenie Nr 79/2018
W sprawie powołania Komisji Przetargowej.
80. Zarządzenie Nr 80/2018
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
81. Zarządzenie Nr 81/2018
w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2032
82. Zarządzenie Nr 82/2018
w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wąchock na 2019 rok
83. Zarządzenie Nr 83/2018
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w UMIG w Wąchocku
84. Zarządzenie Nr 84/2018
W sprawie powołania Komisji Przetargowej.
85. Zarządzenie Nr 85/2018
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
86. Zarządzenie Nr 86/2018
87. Zarządzenie Nr 87/2018
W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku.
88. Zarządzenie Nr 88/2018
W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
89. Zarządzenie Nr 89/2018
W sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
90. Zarządzenie Nr 90/2018
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
91. Zarządzenie Nr 91/2018
W sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków na pomoc zdrowotną dla czynnych i emerytowanych nauczycieli ...
92. Zarządzenie Nr 92/2018
W sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
93. Zarządzenie Nr 93/2018
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wąchocku
94. Zarządzenie Nr 94/2018
W sprawie zmian planów finansowych wydatków na 2018 rok
95. Zarządzenie Nr 95/2018
W sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
96. Zarządzenie Nr 96/2018
W sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
97. Zarządzenie Nr 97/2018
W sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
98. Zarządzenie Nr 98/2018
W sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2019-2021
99. Zarządzenie Nr 99/2018
W sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
100. Zarządzenie Nr 100/2018
W sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Ilość odwiedzin: 4614
Nazwa dokumentu: Rok 2018
Skrócony opis: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock wydane w 2018 r.
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Mazurkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Mazurkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-01-12 11:33:23
Data udostępnienia informacji: 2018-01-12 11:33:23
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-29 12:13:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner