logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
minus Zarządzenia Burmistrza
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   minus Rok 2007
      minus Zarządzenie Nr 1/2007
      minus Zarządzenie Nr 2/2007
      minus Zarządzenie Nr 3/2007
      minus Zarządzenie Nr 4/2007
      minus Zarządzenia Nr 5/2007
      minus Zarządzenia Nr 6/2007
      minus Zarządzenie Nr 7/2007
      minus Zarządzenie nr 8/2007
      minus Zarządzenie nr 9/2007
      minus Zarządzenie Nr 10/2007
      minus Zarządzenia Nr 11/2007
      minus Zarządzenia Nr 12/2007
      minus Zarządzenia Nr 13/2007
      minus Zarządzenia Nr 14/2007
      minus Zarządzenie Nr 15/2007
      minus Zarządzenie nr 16/2007
      minus Zarządzenia Nr 17/2007
      minus Zarządzenia Nr 18/2007
      minus Zarządzenia Nr 19/2007
      minus Zarządzenie Nr 20/2007
      minus Zarządzenie Nr 21/2007
      minus Zarządzenie Nr 22/2007
      minus Zarządzenia Nr 23/2007
      minus Zarządzenia Nr 24/2007
      minus Zarządzenie Nr 25/2007
      minus Zarządzenia Nr 26/2007
      minus Zarządzenie Nr 27/2007
      minus Zarządzenie nr 28/2007
      minus Zarządzenie Nr 29/2007
      minus Zarządzenie Nr 30/2007
      minus Zarządzenie Nr 31/2007
      minus Zarządzenie Nr 32/2007
      minus Zarządzenie Nr 33/2007
      minus Zarządzenie Nr 33a/2007
      minus Zarządzenie Nr 34/2007
      minus Zarządzenie Nr 35/2007
      minus Zarządzenie Nr 36/2007
      minus Zarządzenie Nr 37/2007
      minus Zarządzenie Nr 38/2007
      minus Zarządzenie Nr 39/2007
      minus Zarządzenie Nr 40/2007
      minus Zarządzenie Nr 41/2007
      minus Zarządzenie Nr 43/2007
      minus Zarządzenie Nr 44/2007
      minus Zarządzenie Nr 45/2007
      minus Zarządzenie Nr 46/2007
      minus Zarządzenie Nr 47/2007
      minus Zarządzenie Nr 48/2007
      minus Zarządzenie Nr 49/2007
      minus Zarządzenie Nr 50/2007
      minus Zarządzenie Nr 51/2007
      minus Zarządzenie Nr 52/2007
      minus Zarządzenie Nr 53/2007
      minus Zarządzenie Nr 54/2007
      minus Zarządzenie Nr 55/2007
      minus Zarządzenie Nr 56/2007
      minus Zarządzenie Nr 57/2007
      minus Zarządzenie Nr 58/2007
      minus Zarządzenie Nr 59/2007
      minus Zarządzenie Nr 60/2007
      minus Zarządzenie Nr 61/2007
      minus Zarządzenie Nr 62/2007
      minus Zarządzenie Nr 63/2007
      minus Zarządzenie Nr 64/2007
      minus Zarządzenie Nr 65/2007
      minus Zarządzenie Nr 66/2007
      minus Zarządzenie Nr 67/2007
      minus Zarządzenie Nr 68/2007
      minus Zarządzenie Nr 69/2007
      minus Zarządzenie Nr 70/2007
      minus Zarządzenie Nr 71/2007
      minus Zarządzenie Nr 72/2007
      minus Zarządzenie Nr 73/2007
      minus Zarządzenie Nr 74/2007
      minus Zarządzenie Nr 75/2007
      minus Zarządzenie Nr 76/2007
      minus Zarządzenie Nr 77/2007
      minus Zarządzenie Nr 78/2007
      minus Zarządzenie Nr 79/2007
      minus Zarządzenie Nr 80/2007
      minus Zarządzenie Nr 81/2007
      minus Zarządzenie Nr 82/2007
      minus Zarządzenie Nr 83/2007
      minus Zarządzenie Nr 84/2007
      minus Zarządzenie Nr 85/2007
      minus Zarządzenie Nr 86/2007
      minus Zarządzenie Nr 87/2007
      minus Zarządzenie Nr 88/2007
      minus Zarządzenie Nr 89/2007
      minus Zarzadzenie Nr 90/2007
      minus Zarzadzenie Nr 91/2007
      minus Zarządzenie Nr 92/2007
      minus Zarządzenie Nr 93/2007
      minus Zarządzenie Nr 94/2007
      minus Zarządzenie Nr 95/2007
      minus Zarządzenie Nr 96/2007
      minus Zarządzenie Nr 97/2007
      minus Zarządzenie Nr 98/2007
      minus Zarządzenie Nr 99/2007
      minus Zarządzenie Nr 100/2007
      minus Zarządzenie Nr 101/2007
      minus Zarządzenie Nr 102/2007
      minus Zarządzenie Nr 103/2007
      minus Zarządzenie Nr 104/2007
      minus Zarządzenie Nr 105/2007
      minus Zarządzenie Nr 106/2007
      minus Zarządzenie Nr 107/2007
      minus Zarządzenie Nr 108/2007
      minus Zarządzenie Nr 109/2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   plus Rok 2014
   plus Rok 2015
   plus Rok 2016
   plus Rok 2017
   plus Rok 2018
   plus Rok 2019
   plus Rok 2020
   plus Rok 2021
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Zawiadomienia
minus Obwieszczenia SKO
plus Informacja Publiczna
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
plus Raporty
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Zarządzenie Nr 1/2007
w sprawie polityki rachunkowości dla Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku
2. Zarządzenie Nr 2/2007
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko ds. obrony cywilnej i spraw obronnych.
3. Zarządzenie Nr 3/2007
w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza MiG Nr 34/2004 w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego.
4. Zarządzenie Nr 4/2007
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
5. Zarządzenia Nr 5/2007
w sprawie: ustalenia planu kontroli gospodarki finansowej w podległych i nadzorowanych jednostkach
6. Zarządzenia Nr 6/2007
w sprawie: ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu do rozliczeń zwrotu kosztów przejazdu dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku
7. Zarządzenie Nr 7/2007
W sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
8. Zarządzenie nr 8/2007
W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
9. Zarządzenie nr 9/2007
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko inspektor ds. dróg
10. Zarządzenie Nr 10/2007
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Wąchock
11. Zarządzenia Nr 11/2007
w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Wąchock na 2007 rok
12. Zarządzenia Nr 12/2007
w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Wąchock ustawami na rok 2007
13. Zarządzenia Nr 13/2007
w sprawie: zmian w budżecie gminy
14. Zarządzenia Nr 14/2007
w sprawie: opracowania planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku na rok 2007
15. Zarządzenie Nr 15/2007
W sprawie powołania koordynatora d/s ochrony wody i ochrony płodów rolnych Na podst. art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dn. 08.03.1990 o samorządach gminnych (Dz. Ust. nr 142, pozl59 z późniejszymi zmia
16. Zarządzenie nr 16/2007
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko inspektor ds. realizacji inwestycji
17. Zarządzenia Nr 17/2007
w sprawie: zmian w budżecie gminy
18. Zarządzenia Nr 18/2007
w sprawie: zmian w budżecie gminy
19. Zarządzenia Nr 19/2007
w sprawie powołania: GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA
20. Zarządzenie Nr 20/2007
w sprawie: przystąpienia Gminy Wąchock do Polskiego Projektu 400 Miast.
21. Zarządzenie Nr 21/2007
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku.
22. Zarządzenie Nr 22/2007
W sprawie: zwołania zebrania mieszkańców Osiedli Północ i Południe w Wąchocku dla wyboru Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Północ oraz Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Południe.
23. Zarządzenia Nr 23/2007
w sprawie: zmian w budżecie gminy
24. Zarządzenia Nr 24/2007
w sprawie: zmian w budżecie gminy
25. Zarządzenie Nr 25/2007
w sprawie: zmian w budżecie gminy
26. Zarządzenia Nr 26/2007
w sprawie: zmian w budżecie gminy
27. Zarządzenie Nr 27/2007
w sprawie: zmian w budżecie gminy
28. Zarządzenie nr 28/2007
w sprawie : Regulaminu Pracy dla Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku
29. Zarządzenie Nr 29/2007
w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym oraz określenia ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
30. Zarządzenie Nr 30/2007
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku
31. Zarządzenie Nr 31/2007
w sprawie zmian w budżecie
32. Zarządzenie Nr 32/2007
w sprawie zmian w budżecie gminy
33. Zarządzenie Nr 33/2007
w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz mocy obowiązujących niektórych aktów normatywnych wojewody
34. Zarządzenie Nr 33a/2007
w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej - ulicy Grabowej w Parszowie od km 0+466 do km 0+950
35. Zarządzenie Nr 34/2007
w sprawie: zmian w budżecie gminy
36. Zarządzenie Nr 35/2007
w sprawie: zmian w budżecie gminy
37. Zarządzenie Nr 36/2007
W sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku
38. Zarządzenie Nr 37/2007
w sprawie: zmian w budżecie gminy
39. Zarządzenie Nr 38/2007
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych wykonanych przy realizacji zadania pn. "Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, Gmina W
40. Zarządzenie Nr 39/2007
w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy Komisji Przetargowej wykonującej czynności związane z przeprowadzaniem przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowią
41. Zarządzenie Nr 40/2007
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na na realizację zadań publicznych Gminy Wąchock z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w zakresie przeciwdziałania alkocholizmowi
42. Zarządzenie Nr 41/2007
w sprawie procedury przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych samorządowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz kierowników samorz
43. Zarządzenie Nr 43/2007
w sprawie: zmian w budżecie gminy
44. Zarządzenie Nr 44/2007
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
45. Zarządzenie Nr 45/2007
w sprawie: zmian w budżecie gminy
46. Zarządzenie Nr 46/2007
w sprawie: zmian w budżecie gminy
47. Zarządzenie Nr 47/2007
w sprawie zmian w budżecie
48. Zarządzenie Nr 48/2007
w sprawie zmian w budżecie
49. Zarządzenie Nr 49/2007
w sprawie zmian w budżecie gminy
50. Zarządzenie Nr 50/2007
w sprawie zmian w budżecie
51. Zarządzenie Nr 51/2007
w sprawie zmian w budżecie
52. Zarządzenie Nr 52/2007
w sprawie zmian w budżecie
53. Zarządzenie Nr 53/2007
w sprawie zmian w budżecie
54. Zarządzenie Nr 54/2007
w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o przydział lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Wąchock
55. Zarządzenie Nr 55/2007
56. Zarządzenie Nr 56/2007
57. Zarządzenie Nr 57/2007
58. Zarządzenie Nr 58/2007
59. Zarządzenie Nr 59/2007
60. Zarządzenie Nr 60/2007
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi polegającej na "Zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock"
61. Zarządzenie Nr 61/2007
62. Zarządzenie Nr 62/2007
w sprawie zmian w budżecie
63. Zarządzenie Nr 63/2007
w sprawie zmian w budżecie
64. Zarządzenie Nr 64/2007
65. Zarządzenie Nr 65/2007
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP
66. Zarządzenie Nr 66/2007
67. Zarządzenie Nr 67/2007
68. Zarządzenie Nr 68/2007
69. Zarządzenie Nr 69/2007
70. Zarządzenie Nr 70/2007
71. Zarządzenie Nr 71/2007
72. Zarządzenie Nr 72/2007
73. Zarządzenie Nr 73/2007
74. Zarządzenie Nr 74/2007
75. Zarządzenie Nr 75/2007
76. Zarządzenie Nr 76/2007
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi polegającej na "Zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock"
77. Zarządzenie Nr 77/2007
w sprawie zmian w budżecie
78. Zarządzenie Nr 78/2007
w sprawie zmian w budżecie gminy
79. Zarządzenie Nr 79/2007
w sprawie zmian w budżecie gminy
80. Zarządzenie Nr 80/2007
w sprawie zmian w budżecie
81. Zarządzenie Nr 81/2007
w sprawie zmian w budżecie gminy
82. Zarządzenie Nr 82/2007
w sprawie zmian w budżecie
83. Zarządzenie Nr 83/2007
w sprawie zmian w budżecie
84. Zarządzenie Nr 84/2007
w sprawie zmian w budżecie
85. Zarządzenie Nr 85/2007
w sprawie zmian w budżecie
86. Zarządzenie Nr 86/2007
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę na wykonanie usługi polegającej na "Zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie Gm
87. Zarządzenie Nr 87/2007
w sprawie powołanie komisji do przeprowadzenia odbioru zadań inwestycyjnych.
88. Zarządzenie Nr 88/2007
w sprawie zmian w budżecie gminy
89. Zarządzenie Nr 89/2007
w sprawie zmian w budżecie gminy
90. Zarzadzenie Nr 90/2007
w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wąchock na 2008 rok
91. Zarzadzenie Nr 91/2007
w sprawie zmian w budżecie gminy
92. Zarządzenie Nr 92/2007
w sprawie zmian w budżecie gminy
93. Zarządzenie Nr 93/2007
w sprawie powołania Społecznej Rady Kultury w Wąchocku
94. Zarządzenie Nr 94/2007
w sprawie zmian w budżecie
95. Zarządzenie Nr 95/2007
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku
96. Zarządzenie Nr 96/2007
97. Zarządzenie Nr 97/2007
W sprawie zmian w budżecie gminy.
98. Zarządzenie Nr 98/2007
W sprawie zmian w budżecie gminy.
99. Zarządzenie Nr 99/2007
W sprawie powołania Komisji Odbiorowej
100. Zarządzenie Nr 100/2007
W sprawie Powołania Komisji Odbiorczej
101. Zarządzenie Nr 101/2007
W sprawie powołania Komisji Odbiorowej
102. Zarządzenie Nr 102/2007
W sprawie zmian w budżecie gminy.
103. Zarządzenie Nr 103/2007
W sprawie zmian w budżecie gminy.U
104. Zarządzenie Nr 104/2007
W sprawie zmian w budżecie gminy.
105. Zarządzenie Nr 105/2007
W sprawie zmian w budżecie gminy.
106. Zarządzenie Nr 106/2007
W sprawie zmian w budżecie gminy.
107. Zarządzenie Nr 107/2007
W sprawie zmian w budżecie.
108. Zarządzenie Nr 108/2007
W sprawie zmian w budżecie gminy.
109. Zarządzenie Nr 109/2007
W sprawie powołania komisji przetargowej.

Pliki w formacie PDF.

Ilość odwiedzin: 12819
Nazwa dokumentu: Rok 2007
Skrócony opis: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock wydane w 2007 r.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2007-01-30 10:55:03
Data udostępnienia informacji: 2007-01-30 10:55:03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-03 15:34:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner