logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
minus Zarządzenia Burmistrza
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   plus Rok 2014
   plus Rok 2015
   plus Rok 2016
   plus Rok 2017
   plus Rok 2018
   minus Rok 2019
      minus Zarządzenie Nr 1/2019
      minus Zarządzenie Nr 2/2019
      minus Zarządzenie Nr 3/2019
      minus Zarządzenie Nr 4/2019
      minus Zarządzenie Nr 5/2019
      minus Zarządzenie Nr 6/2019
      minus Zarządzenie Nr 7/2019
      minus Zarządzenie Nr 8/2019
      minus Zarządzenie Nr 9/2019
      minus Zarządzenie Nr 10/2019
      minus Zarządzenie Nr 11/2019
      minus Zarządzenie Nr 12/2019
      minus Zarządzenie Nr 13/2019
      minus Zarządzenie Nr 14/2019
      minus Zarządzenie Nr 15/2019
      minus Zarządzenie Nr 16/2019
      minus Zarządzenie Nr 17/2019
      minus Zarządzenie Nr 18/2019
      minus Zarządzenie Nr 19/2019
      minus Zarządzenie Nr 20/2019
      minus Zarządzenie Nr 21/2019
      minus Zarządzenie Nr 22/2019
      minus Zarządzenie Nr 23/2019
      minus Zarządzenie Nr 24/2019
      minus Zarządzenie Nr 25/2019
      minus Zarządzenie Nr 26/2019
      minus Zarządzenie Nr 27/2019
      minus Zarządzenie Nr 28/2019
      minus Zarządzenie Nr 29/2018
      minus Zarządzenie Nr 30/2019
      minus Zarządzenie Nr 31/2019
      minus Zarządzenie Nr 38/2019
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Zarządzenie Nr 1/2019
W sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań
2. Zarządzenie Nr 2/2019
W sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2018 r.
3. Zarządzenie Nr 3/2019
W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Wąchock
4. Zarządzenie Nr 4/2019
W sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
5. Zarządzenie Nr 5/2019
W sprawie powołania Komisji Przetargowej
6. Zarządzenie Nr 6/2019
W sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
7. Zarządzenie Nr 7/2019
8. Zarządzenie Nr 8/2019
9. Zarządzenie Nr 9/2019
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kla
10. Zarządzenie Nr 10/2019
W sprawie wyznaczenia Gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych
11. Zarządzenie Nr 11/2019
W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej
12. Zarządzenie Nr 12/2019
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.
13. Zarządzenie Nr 13/2019
W sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym UMiG w Wąchocku
14. Zarządzenie Nr 14/2019
W sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń placówek użyteczności na terenie Gminy Wąchock
15. Zarządzenie Nr 15/2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
16. Zarządzenie Nr 16/2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
17. Zarządzenie Nr 17/2019
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2019 rok
18. Zarządzenie Nr 18/2019
W sprawie powołania komisji przetargowej
19. Zarządzenie Nr 19/2019
W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
20. Zarządzenie Nr 20/2019
W sprawie zmian planów finansowych wydatków na 2019 rok
21. Zarządzenie Nr 21/2019
W sprawie przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Wąchock na kadencje 2019-2024
22. Zarządzenie Nr 22/2019
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: Remont drogi gminnej 0580T ...
23. Zarządzenie Nr 23/2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
24. Zarządzenie Nr 24/2019
25. Zarządzenie Nr 25/2019
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2019 w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Wąchock na kadencję 2019-2024
26. Zarządzenie Nr 26/2019
27. Zarządzenie Nr 27/2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
28. Zarządzenie Nr 28/2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
29. Zarządzenie Nr 29/2018
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
30. Zarządzenie Nr 30/2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
31. Zarządzenie Nr 31/2019
w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości położonych w miejscowości Rataje
32. Zarządzenie Nr 38/2019
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie: ochrony i promocji zdrowego stylu życia ...

Ilość odwiedzin: 492
Nazwa dokumentu: Rok 2019
Skrócony opis: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock wydane w 2019 r.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-01-29 11:49:58
Data udostępnienia informacji: 2019-01-29 11:49:58
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-29 12:11:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner