logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
minus Zarządzenia Burmistrza
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   plus Rok 2014
   plus Rok 2015
   plus Rok 2016
   plus Rok 2017
   plus Rok 2018
   minus Rok 2019
      minus Zarządzenie Nr 1/2019
      minus Zarządzenie Nr 2/2019
      minus Zarządzenie Nr 3/2019
      minus Zarządzenie Nr 4/2019
      minus Zarządzenie Nr 5/2019
      minus Zarządzenie Nr 6/2019
      minus Zarządzenie Nr 7/2019
      minus Zarządzenie Nr 8/2019
      minus Zarządzenie Nr 9/2019
      minus Zarządzenie Nr 10/2019
      minus Zarządzenie Nr 11/2019
      minus Zarządzenie Nr 12/2019
      minus Zarządzenie Nr 13/2019
      minus Zarządzenie Nr 14/2019
      minus Zarządzenie Nr 15/2019
      minus Zarządzenie Nr 16/2019
      minus Zarządzenie Nr 17/2019
      minus Zarządzenie Nr 18/2019
      minus Zarządzenie Nr 19/2019
      minus Zarządzenie Nr 20/2019
      minus Zarządzenie Nr 21/2019
      minus Zarządzenie Nr 22/2019
      minus Zarządzenie Nr 23/2019
      minus Zarządzenie Nr 24/2019
      minus Zarządzenie Nr 25/2019
      minus Zarządzenie Nr 26/2019
      minus Zarządzenie Nr 27/2019
      minus Zarządzenie Nr 28/2019
      minus Zarządzenie Nr 29/2018
      minus Zarządzenie Nr 30/2019
      minus Zarządzenie Nr 31/2019
      minus Zarządzenie Nr 32/2019
      minus Zarządzenie Nr 33/2019
      minus Zarządzenie Nr 34/2019
      minus Zarządzenie Nr 36/2019
      minus Zarządzenie Nr 37/2019
      minus Zarządzenie Nr 35/2019
      minus Zarządzenie Nr 38/2019
      minus Zarządzenie Nr 39/2019
      minus Zarządzenie Nr 40/2019
      minus Zarządzenie Nr 41/2019
      minus Zarządzenie Nr 42/2019
      minus Zarządzenie Nr 43/2019
      minus Zarządzenie Nr 44/2019
      minus Zarzadzenie Nr 45/2019
      minus Zarządzenie Nr 46/2019
      minus Zarządzenie Nr 47/2019
      minus Zarządzenie Nr 48/2019
      minus Zarządzenie Nr 49/2019
      minus Zarządzenie Nr 50/2019
      minus Zarządzenie Nr 51/2019
      minus Zarządzenie Nr 52/2019
      minus Zarządzenie Nr 53/2019
      minus Zarzadzenie Nr 54/2019
      minus Zarządzenie Nr 55/2019
      minus Zarządzenie Nr 56/2019
      minus Zarządzenie Nr 57/2019
      minus Zarządzenie Nr 58/2019
      minus Zarządzenie Nr 59/2019
      minus Zarządzenie Nr 60/2019
      minus Zarządzenie Nr 61/2019
      minus Zarządzenie Nr 62/2019
      minus Zarządzenie Nr 63/2019
      minus Zarządzenie Nr 64/2019
      minus Zarządzenie Nr 65/2019
      minus Zarządzenie Nr 66/2019
      minus Zarządzenie Nr 67/2019
      minus Zarządzenie Nr 68/2019
      minus Zarządzenie Nr 69/2019
      minus Zarządzenie Nr 70/2019
      minus Zarządzenie Nr 71/2019
      minus Zarządzenie Nr 72/2019
      minus Zarządzenie Nr 73/2019
      minus Zarządzenie Nr 74/2019
      minus Zarządzenie Nr 75/2019
      minus Zarządzenie Nr 76/2019
      minus Zarządzenie Nr 77/2019
      minus Zarządzenie Nr 78/2019
      minus Zarządzenie Nr 79/2019
      minus Zarządzenie Nr 80/2019
      minus Zarządzenie Nr 81/2019
      minus Zarządzenie Nr 82/2019
      minus Zarządzenie Nr 83/2019
      minus Zarządzenie Nr 84/2019
      minus Zarządzenie Nr 85/2019
      minus Zarządzenie Nr 86/2019
      minus Zarządzenie Nr 87/2019
      minus Zarządzenie Nr 89/2019
      minus Zarządzenie Nr 90/2019
      minus Zarządzenie Nr 91/2019
      minus Zarządzenie Nr 92/2019
      minus Zarządzenie Nr 93/2019
      minus Zarządzenie Nr 94/2019
   plus Rok 2020
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
minus Zawiadomienia
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Zarządzenie Nr 1/2019
W sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań
2. Zarządzenie Nr 2/2019
W sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2018 r.
3. Zarządzenie Nr 3/2019
W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Wąchock
4. Zarządzenie Nr 4/2019
W sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
5. Zarządzenie Nr 5/2019
W sprawie powołania Komisji Przetargowej
6. Zarządzenie Nr 6/2019
W sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
7. Zarządzenie Nr 7/2019
8. Zarządzenie Nr 8/2019
9. Zarządzenie Nr 9/2019
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kla
10. Zarządzenie Nr 10/2019
W sprawie wyznaczenia Gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych
11. Zarządzenie Nr 11/2019
W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej
12. Zarządzenie Nr 12/2019
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.
13. Zarządzenie Nr 13/2019
W sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym UMiG w Wąchocku
14. Zarządzenie Nr 14/2019
W sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń placówek użyteczności na terenie Gminy Wąchock
15. Zarządzenie Nr 15/2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
16. Zarządzenie Nr 16/2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
17. Zarządzenie Nr 17/2019
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2019 rok
18. Zarządzenie Nr 18/2019
W sprawie powołania komisji przetargowej
19. Zarządzenie Nr 19/2019
W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
20. Zarządzenie Nr 20/2019
W sprawie zmian planów finansowych wydatków na 2019 rok
21. Zarządzenie Nr 21/2019
W sprawie przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Wąchock na kadencje 2019-2024
22. Zarządzenie Nr 22/2019
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: Remont drogi gminnej 0580T ...
23. Zarządzenie Nr 23/2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
24. Zarządzenie Nr 24/2019
25. Zarządzenie Nr 25/2019
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2019 w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Wąchock na kadencję 2019-2024
26. Zarządzenie Nr 26/2019
27. Zarządzenie Nr 27/2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
28. Zarządzenie Nr 28/2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
29. Zarządzenie Nr 29/2018
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
30. Zarządzenie Nr 30/2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
31. Zarządzenie Nr 31/2019
w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości położonych w miejscowości Rataje
32. Zarządzenie Nr 32/2019
33. Zarządzenie Nr 33/2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
34. Zarządzenie Nr 34/2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
35. Zarządzenie Nr 36/2019
W sprawie zmian planów finansowych wydatków na 2019 rok
36. Zarządzenie Nr 37/2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
37. Zarządzenie Nr 35/2019
W sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze
38. Zarządzenie Nr 38/2019
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie: ochrony i promocji zdrowego stylu życia ...
39. Zarządzenie Nr 39/2019
W sprawie zmian planów finansowych wydatków na 2019 rok.
40. Zarządzenie Nr 40/2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
41. Zarządzenie Nr 41/2019
W sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom UMiG w Wąchocku ......
42. Zarządzenie Nr 42/2019
W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego MGOK w Wąchocku za 2018 rok.
43. Zarządzenie Nr 43/2019
W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego MGBP w Wąchocku za 2018 rok
44. Zarządzenie Nr 44/2019
W sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód ...
45. Zarzadzenie Nr 45/2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
46. Zarządzenie Nr 46/2019
W sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Wąchock
47. Zarządzenie Nr 47/2019
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizacje zadań publicznych ...
48. Zarządzenie Nr 48/2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
49. Zarządzenie Nr 49/2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
50. Zarządzenie Nr 50/2019
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na Partnera - firmy o statusie MŚP do wspólnej realizacji projektu partnerskiego ...
51. Zarządzenie Nr 51/2019
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
52. Zarządzenie Nr 52/2019
W sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest ...
53. Zarządzenie Nr 53/2019
W sprawie sporządzenie i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
54. Zarzadzenie Nr 54/2019
W sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości położonej w miejscowości Wąchock
55. Zarządzenie Nr 55/2019
W sprawie ustalenia: Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych ...
56. Zarządzenie Nr 56/2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
57. Zarządzenie Nr 57/2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
58. Zarządzenie Nr 58/2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
59. Zarządzenie Nr 59/2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
60. Zarządzenie Nr 60/2019
W sprawie powołania komisji odbiorowej.
61. Zarządzenie Nr 61/2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
62. Zarządzenie Nr 62/2019
W sprawie określenia zasad zwrotu kosztów dojazdu uczniów do szkół na terenie gminy Wąchock.
63. Zarządzenie Nr 63/2019
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2019 rok.
64. Zarządzenie Nr 64/2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
65. Zarządzenie Nr 65/2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
66. Zarządzenie Nr 66/2019
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2019 rok.
67. Zarządzenie Nr 67/2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
68. Zarządzenie Nr 68/2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
69. Zarządzenie Nr 69/2019
W sprawie zmian planów finansowych wydatków na 2019 rok
70. Zarządzenie Nr 70/2019
W sprawie zmian planów finansowych wydatków na 2019 rok
71. Zarządzenie Nr 71/2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
72. Zarządzenie Nr 72/2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
73. Zarządzenie Nr 73/2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
74. Zarządzenie Nr 74/2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
75. Zarządzenie Nr 75/2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
76. Zarządzenie Nr 76/2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
77. Zarządzenie Nr 77/2019
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2019 rok
78. Zarządzenie Nr 78/2019
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku
79. Zarządzenie Nr 79/2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
80. Zarządzenie Nr 80/2019
W sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
81. Zarządzenie Nr 81/2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
82. Zarządzenie Nr 82/2019
W sprawie projektu WPF na lata 2020-2032
83. Zarządzenie Nr 83/2019
W sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wąchock na 2020 rok
84. Zarządzenie Nr 84/2019
W sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Wąchock
85. Zarządzenie Nr 85/2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
86. Zarządzenie Nr 86/2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
87. Zarządzenie Nr 87/2019
W sprawie zmiany planów finansowych wydatków na 2019 rok
88. Zarządzenie Nr 89/2019
W sprawie zmian w budżecie
89. Zarządzenie Nr 90/2019
W sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko
90. Zarządzenie Nr 91/2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
91. Zarządzenie Nr 92/2019
W sprawie zmian w budżecie na 2019
92. Zarządzenie Nr 93/2019
93. Zarządzenie Nr 94/2019
W sprawie zmian w budżecie

Ilość odwiedzin: 1852
Nazwa dokumentu: Rok 2019
Skrócony opis: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock wydane w 2019 r.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-01-29 11:49:58
Data udostępnienia informacji: 2019-01-29 11:49:58
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-29 12:11:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner