logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
minus Zarządzenia Burmistrza
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   plus Rok 2007
   minus Rok 2008
      minus Zarządzenie Nr 1/2008
      minus Zarządzenie Nr 2/2008
      minus Zarządzenie Nr 3/2008
      minus Zarządzenie Nr 4/2008
      minus Zarządzenie Nr 5/2008
      minus Zarządzenie Nr 6/2008
      minus Zarządzenie Nr 7/2008
      minus Zarządzenie Nr 8/2008
      minus Zarządzenie Nr 9/2008
      minus Zarządzenie Nr 10/2008
      minus Zarządzenie Nr 11/2008
      minus Zarządzenie Nr 12/2008
      minus Zarządzenie Nr 13/2008
      minus Zarządzenie Nr 14/2008
      minus Zarządzenie Nr 15/2008
      minus Zarządzenie Nr 16/2008
      minus Zarządzenie Nr 17/2008
      minus Zarządzenie Nr 18/2008
      minus Zarządzenie Nr 19/2008
      minus Zarządzenie Nr 20/2008
      minus Zarządzenie Nr 21/2008
      minus Zarządzenie Nr 22/2008
      minus Zarządzenie Nr 23/2008
      minus Zarządzenie Nr 24/2008
      minus Zarządzenie Nr 25/2008
      minus Zarządzenie Nr 26/2008
      minus Zarządzenie Nr 27/2008
      minus Zarządzenie Nr 28/2008
      minus Zarządzenie Nr 29/2008
      minus Zarządzenie Nr 30/2008
      minus Zarządzenie Nr 31/2008
      minus Zarządzenie Nr 32/2008
      minus Zarządzenie Nr 33/2008
      minus Zarządzenie Nr 34/2008
      minus Zarządzenie Nr 35/2008
      minus Zarządzenie Nr 36/2008
      minus Zarządzenie Nr 37/2008
      minus Zarządzenie Nr 38/2008
      minus Zarządzenie Nr 39/2008
      minus Zarządzenie Nr 40/2008
      minus Zarządzenie Nr 41/2008
      minus Zarządzenie Nr 42/2008
      minus Zarządzenie Nr 43/2008
      minus Zarządzenie Nr 44/2008
      minus Zarządzenie Nr 45/2008
      minus Zarządzenie Nr 46/2008
      minus Zarządzenie Nr 47/2008
      minus Zarządzenie Nr 48/2008
      minus Zarządzenie Nr 49/2008
      minus Zarządzenie Nr 50/2008
      minus Zarządzenie Nr 51/2008
      minus Zarządzenie Nr 52/2008
      minus Zarządzenie Nr 53/2008
      minus Zarządzenie Nr 54/2008
      minus Zarządzenie Nr 55/2008
      minus Zarządzenie Nr 56/2008
      minus Zarządzenie Nr 57/2008
      minus Zarządzenie Nr 58/2008
      minus Zarządzenie Nr 59/2008
      minus Zarządzenie Nr 60/2008
      minus Zarzadzenie Nr 61/2008
      minus Zarządzenie Nr 62/2008
      minus Zarządzenie Nr 63/2008
      minus Zarządzenie Nr 64/2008
      minus Zarządzenie Nr 64a/2008
      minus Zarządzenie Nr 65/2008
      minus Zarządzenie Nr 66/2008
      minus Zarządzenie Nr 67/2008
      minus Zarządzenie Nr 68/2008
      minus Zarządzenie Nr 69/2008
      minus Zarządzenie Nr 70/2008
      minus Zarządzenie Nr 71/2008
      minus Zarządzenie nr 72/2008
      minus Zarządzenie Nr 73/2008
      minus Zarządzenie Nr 73A/2008
      minus Zarządzenie Nr 74/2008
      minus Zarządzenie Nr 75/2008
      minus Zarządzenie Nr 76/2008
      minus Zarządzenie Nr 77/2008
      minus Zarządzenie Nr 78/2008
      minus Zarządzenie Nr 79/2008
      minus Zarządzenie Nr 80/2008
      minus Zarządzenie 81/2008
      minus Zarządzenie Nr 82/2008
      minus Zarządzenie Nr 83/2008
      minus Zarządzenie Nr 84/2008
      minus Zarządzenie Nr 85/2008
      minus Zarządzenie Nr 86/2008
      minus Zarządzenie 87/2008
      minus Zarządzenie Nr 88/2008
      minus Zarządzenie Nr 89/2008
      minus Zarządzenie Nr 90/2008
      minus Zarządzenie Nr 91/2008
      minus Zarządzenie Nr 92/2008
      minus Zarządzenie Nr 93/2008
      minus Zarządzenie Nr 94/2008
      minus Zarządzenie Nr 95/2008
      minus Zarządzenie Nr 96/2008
      minus Zarządzenie Nr 97/2008
      minus Zarządzenie Nr 98/2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   plus Rok 2014
   plus Rok 2015
   plus Rok 2016
   plus Rok 2017
   plus Rok 2018
   plus Rok 2019
   plus Rok 2020
   plus Rok 2021
   plus Rok 2022
   plus Rok 2023
   plus Rok 2024
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia, Informacje oraz Decyzje Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Zawiadomienia
minus Obwieszczenia SKO
plus Informacja Publiczna
minus Strategia ZIT Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Północy
plus Raporty
minus Deklaracja dostępności
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Zarządzenie Nr 1/2008
W sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku
2. Zarządzenie Nr 2/2008
w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Wąchock na 2008 rok
3. Zarządzenie Nr 3/2008
w sprawie: opracowania planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku na rok 2008
4. Zarządzenie Nr 4/2008
w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2008 r.
5. Zarządzenie Nr 5/2008
W sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w drugim przetargu.
6. Zarządzenie Nr 6/2008
W sprawie zmian w budżecie gminy.
7. Zarządzenie Nr 7/2008
W sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
8. Zarządzenie Nr 8/2008
W sprawie powołania Pełnomocnika ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych.
9. Zarządzenie Nr 9/2008
W sprawie zmian w budżecie gminy.
10. Zarządzenie Nr 10/2008
W sprawie powołania komisji konkursowej na Dyrektora MGOK
11. Zarządzenie Nr 11/2008
W sprawie zmian w budżecie gminy
12. Zarządzenie Nr 12/2008
W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku.
13. Zarządzenie Nr 13/2008
Regulamin Pracy dla Urzędu Miasta I Gminy w Wąchocku
14. Zarządzenie Nr 14/2008
W sprawie powołania komisji przetargowej.
15. Zarządzenie Nr 15/2008
W sprawie zmian w budżecie gminy.
16. Zarządzenie Nr 16/2008
W sprawie zmian w budżecie gminy
17. Zarządzenie Nr 17/2008
W sprawie zmian w budżecie gminy.
18. Zarządzenie Nr 18/2008
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych na 2008 r.
19. Zarządzenie Nr 19/2008
W sprawie zmian w budżecie gminy.
20. Zarządzenie Nr 20/2008
W sprawie zmian w budżecie gminy.
21. Zarządzenie Nr 21/2008
W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych.
22. Zarządzenie Nr 22/2008
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na atanowisko podinspektora ds. gospodarki komunalnej
23. Zarządzenie Nr 23/2008
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchoku
24. Zarządzenie Nr 24/2008
W sprawie zmian w budżecie gminy.
25. Zarządzenie Nr 25/2008
W sprawie zmiany zarządzenia Nr 23/2008
26. Zarządzenie Nr 26/2008
W sprawie zmian w budżecie gminy
27. Zarządzenie Nr 27/2008
W sprawie zmian w budżecie gminy.
28. Zarządzenie Nr 28/2008
W sprawie zmian w budzecie gminy.
29. Zarządzenie Nr 29/2008
W sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
30. Zarządzenie Nr 30/2008
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko Zastępca skarbnika
31. Zarządzenie Nr 31/2008
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani oraz przeciwdziałania przemocy w r
32. Zarządzenie Nr 32/2008
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na rok 2008.
33. Zarządzenie Nr 33/2008
W sprawie wprowadzenia instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku.
34. Zarządzenie Nr 34/2008
W sprawie podziału środków finansowych po rozstrzygnięciu otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego na realizacje zadań publicznych w 2008 roku.
35. Zarządzenie Nr 35/2008
W sprawie ustalenia w 2008 r dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku w zamian za święta przypadające w soboty.
36. Zarządzenie Nr 36/2008
W sprawie zmian w budżecie
37. Zarządzenie Nr 37/2008
W sprawie zmian w budżecie gminy.
38. Zarządzenie Nr 38/2008
W sprawi zmian w budżecie gminy.
39. Zarządzenie Nr 39/2008
W sprawie zmian w budżecie.
40. Zarządzenie Nr 40/2008
W sprawie zmian w budżecie gminy.
41. Zarządzenie Nr 41/2008
W sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku.
42. Zarządzenie Nr 42/2008
W sprawie zmian w budżecie gminy
43. Zarządzenie Nr 43/2008
W sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy komisji wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąchock.
44. Zarządzenie Nr 44/2008
W sprawie zmian w budżecie gminy
45. Zarządzenie Nr 45/2008
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko Zastępca Kierownika USC.
46. Zarządzenie Nr 46/2008
W sprawie zmian w budzecie gminy.
47. Zarządzenie Nr 47/2008
W sprawie zmian w budżecie gminy
48. Zarządzenie Nr 48/2008
W sprawie zmian w budzecie gminy.
49. Zarządzenie Nr 49/2008
Zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planufinansowego zadań z zakresuadministracji rządowej orazzadań zleconych na 2008 r.
50. Zarządzenie Nr 50/2008
W sprawie zmian w budżecie.
51. Zarządzenie Nr 51/2008
W sprawie powołania Komisji przetargowej do zadania p.n. "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Ceglanej w miejscowości Wachock od km 0+000 do km 0+545"
52. Zarządzenie Nr 52/2008
W sprawie powołania Komisji przetargowej do zadania p.n. "Przebudowa dróg gminnych: "Wielka Wieś-Betlejem" w miejscowości Wielka Wieś (797mb)oraz "Wielka Wieś - Wymysłów w miejscowości W
53. Zarządzenie Nr 53/2008
W sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: "zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożycgek i kre
54. Zarządzenie Nr 54/2008
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
55. Zarządzenie Nr 55/2008
W sprawie zmian w budżecie gminy.
56. Zarządzenie Nr 56/2008
W sprawie zmian w budżecie gminy.
57. Zarządzenie Nr 57/2008
W sprawie zmian w budzecie gminy.
58. Zarządzenie Nr 58/2008
W sprawie powołania komisji przetargowej
59. Zarządzenie Nr 59/2008
W sprawie zmian w budżecie gminy
60. Zarządzenie Nr 60/2008
W sprawie zmian w budzecie gminy.
61. Zarzadzenie Nr 61/2008
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na ro
62. Zarządzenie Nr 62/2008
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej - ulicy Szydłowieckiej w miejscowości wąchock od k
63. Zarządzenie Nr 63/2008
W sprawie zmian w budzecie gminy.
64. Zarządzenie Nr 64/2008
W sprawie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów FINN 8 SQL w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchoku.
65. Zarządzenie Nr 64a/2008
W sprawie powołania ekipy rozruchowej dokonującej pierwszego napełnienia zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w Wąchoku.
66. Zarządzenie Nr 65/2008
W sprawie zmian w budżecie gminy.
67. Zarządzenie Nr 66/2008
W sprawie zmian w budżecie gminy.
68. Zarządzenie Nr 67/2008
W sprawie zmian w budżecie gminy.
69. Zarządzenie Nr 68/2008
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej - ulicy Szerkiej w miejscowości Wąchock.
70. Zarządzenie Nr 69/2008
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania p.n. "Przebudowa drogi gminnej Wielka Wieś - Betlejem oraz drogi gminnej Wielka Wieś - Wymysłów
71. Zarządzenie Nr 70/2008
W sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielenia dofinansowania na realizację prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest powstałych na terenie posesji położonych na obszarze Miasta i
72. Zarządzenie Nr 71/2008
W sprawie powołania komisji przetargowej.
73. Zarządzenie nr 72/2008
W sprawie zmian w budżecie.
74. Zarządzenie Nr 73/2008
W sprawie zmian w budżecie gminy.
75. Zarządzenie Nr 73A/2008
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej - ulicy Partyzantów w miejscowości Wąchock.
76. Zarządzenie Nr 74/2008
W sprawie powołania Komisji Stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.
77. Zarządzenie Nr 75/2008
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania p. n. "Przebudowa drogi gminnej ulicy Ceglanej w miejscowości Wąchock od km 0+000 do km 0+545"
78. Zarządzenie Nr 76/2008
W sprawie zmian w budżecie gminy
79. Zarządzenie Nr 77/2008
W sprawie zmian w budżecie gminy.
80. Zarządzenie Nr 78/2008
W sprawie uchylenia zarządzenie Nr 70/08 Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 30.09.2008.
81. Zarządzenie Nr 79/2008
W sprawie zmian w budżecie gminy.
82. Zarządzenie Nr 80/2008
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia na wykonanie usługi polegającej na "Zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock"
83. Zarządzenie 81/2008
W sprawie zmian w budżecie gminy.
84. Zarządzenie Nr 82/2008
W sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Parszowie do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie oraz podejmowanie wszelkich czynności prawnych i faktycznych w szczególności po
85. Zarządzenie Nr 83/2008
W sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków na pomoc zdrowotną dla czynnych i emerytowanych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Wąchock.
86. Zarządzenie Nr 84/2008
W sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wąchock na 2009 r.
87. Zarządzenie Nr 85/2008
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
88. Zarządzenie Nr 86/2008
W sprawie zmian w budżecie gminy
89. Zarządzenie 87/2008
W sprawie zmian w budżecie gminy.
90. Zarządzenie Nr 88/2008
W sprawie zmian w budżecie gminy.
91. Zarządzenie Nr 89/2008
W sprawie zmian w budżecie gminy.
92. Zarządzenie Nr 90/2008
Powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Wąchock w wysokości
93. Zarządzenie Nr 91/2008
W sprawie zmian w budżecie gminy.
94. Zarządzenie Nr 92/2008
W sprawie powołania Komisji Odbiorowej na zadanie pn. „Docieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej w Parszowie”
95. Zarządzenie Nr 93/2008
W sprawie zmian w budżecie gminy
96. Zarządzenie Nr 94/2008
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadań inwestycyjnych w zakresie drogownictwa realizowanych w 2008 r.
97. Zarządzenie Nr 95/2008
W sprawie zmian w budżecie gminy.
98. Zarządzenie Nr 96/2008
99. Zarządzenie Nr 97/2008
W sprawie ustalenia w 2009 r. dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku w zamian za święta przypadające w soboty.
100. Zarządzenie Nr 98/2008
W sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku.

Ilość odwiedzin: 6711
Nazwa dokumentu: Rok 2008
Skrócony opis: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock wydane w 2008 r.
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Mazurkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Mazurkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2008-01-15 14:44:59
Data udostępnienia informacji: 2008-01-15 14:44:59
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-18 09:34:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner