logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
minus Zarządzenia Burmistrza
   minus Rok 2004
      minus Zarządzenie Nr 1/2004
      minus Zarządzenie Nr 2/2004
      minus Zarządzenie Nr 3/2004
      minus Zarządzenie Nr 4/2004
      minus Zarządzenie Nr 5/2004
      minus Zarządzenie Nr 6/2004
      minus Zarządzenie Nr 7/2004
      minus Zarządzenie Nr 8/2004
      minus Zarządzenie Nr 9/2004
      minus Zarządzenie Nr 13/2004
      minus Zarządzenie Nr 14/2004
      minus Zarządzenie Nr 15/2004
      minus Zarządzenie Nr 17/2004
      minus Zarządzenie Nr 18/2004
      minus Zarządzenie Nr 19/2004
      minus Zarządzenie Nr 20/2004
      minus Zarządzenie Nr 21/2004
      minus Zarządzenie Nr 22/2004
      minus Zarządzenie Nr 24/2004
      minus Zarządzenie Nr 25/2004
      minus Zarządzenie Nr 26/2004
      minus Zarządzenie Nr 27/2004
      minus Zarządzenie Nr 28/2004
      minus Zarządzenie Nr 29/2004
      minus Zarządzenie Nr 30/2004
      minus Zarządzenie Nr 31/2004
      minus Zarządzenie Nr 32/2004
      minus Zarządzenie Nr 33/2004
      minus Zarządzenie Nr 34/2004
      minus Zarządzenie Nr 35/2004
      minus Zarządzenie Nr 36/2004
      minus Zarządzenie Nr 37/2004
      minus Zarządzenie Nr 38/2005
      minus Zarządzenie Nr 39/2004
      minus Zarządzenie Nr 40/2004
      minus Zarządzenie Nr 41/2004
      minus Zarządzenie Nr 42/2004
      minus Zarządzenie Nr 44/2004
      minus Zarządzenie Nr 45/2004
      minus Zarządzenie Nr 46/2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   plus Rok 2014
   plus Rok 2015
   plus Rok 2016
   plus Rok 2017
   plus Rok 2018
   plus Rok 2019
   plus Rok 2020
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Drugi spis próbny - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenie Nr 21/2004

Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock

z dnia 15 czerwca 2004 r.

w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie "Remontu budynku Szkoły Podstawowej w Parszowie"

Na  podstawie  art.   30  ust.   2  pkt 4  ustawy  z  dnia   8  marca   1990  r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z późn. zm.),

zarządzam co następuje:

1.  Powołuję Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania pn. "Remont budynku Szkoły Podstawowej w Parszowie", w składzie:

Ewa Skiba - Przewodniczący

Lidia Banaszczyk - Członek

Anna Gębura - Członek

2.   Otwarcia ofert dokonać w siedzibie zamawiającego w dniu 16.06.2004 r. o godz. 10

Ilość odwiedzin: 1638
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 21/2004
Skrócony opis: w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie "Remontu budynku Szkoły Podstawowej w Parszowie"
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2005-11-30 11:18:53
Data udostępnienia informacji: 2005-11-30 11:18:53
Data ostatniej aktualizacji: 2005-11-30 11:50:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner